Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby CLASSMARKS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Medium Year
  Ohf-ae    
      Catch : Creative Approach To Combating Homelessness : a trans-national projekt within the Community A   BOOK 2006
      Olika problem - likartade lösningar : goda exempel mot socialt utanförskap i fem europeiska städer :   BOOK 2003
Ohf:b : Johansson, Göran     
      Kultur, forskning, missbruk, vård : motsägelser / Göran Johansson   BOOK 2003
Ohf-b:oi      
      Samordnad nordisk statistik rörande sociallagstiftningen   BOOK 1957
Ohf-b/TC / kssb/8 : Stenberg, Leif     
      Uteliggarna i välfärdssamhället [Talbok (CD-R)] : Leif Stenberg, Leif Svanström, Stig Åhs   TALKING BOOK DAISY 2008
  Ohf-c    
      Ammoniakolyckan i Kävlinge : socialtjänstens beredskap och insatser / Socialstyrelsen   BOOK 1997
      Anhörigvård : arbete, ansvar, kärlek, försörjning / Ann-Britt M Sand   BOOK 2002
      Barn som begått brott : Socialtjänstens och polisens åtgärder / [författare: Linda Jarl, Stina Holmbe   BOOK 2008
      Bostadslös! : lokal politik och praktik / red. Cecilia Hansen Löfstrand & Marie Nordfeldt   BOOK 2007
84 additional entries    
Ohf-c:b/TC / kssb/8 : Nilsson, Kjell     
      Konflikt, kontroll, expertis [Talbok (CD-R)] : att använda social forskning / Kjell Nilsson, Sune Sun   TALKING BOOK DAISY 2004
Ohf-c:bf Centralförbundet för socialt arbete(p)      
      Social tidskrift : organ för Centralförbundet för socialt arbete m.fl. organisationer   JOURNAL 1917
Ohf-c:k / kssb/8 : Eivergård, Mikael,     
      På anstalt : andra minnen av det moderna / Mikael Eivergård, Veronica Olofsson, Maria Vallström   BOOK 2012
Ohf-c:k.3 : Hedqvist, Vilhelm     
      Den kristna kärleksverksamheten i Sverige under medeltiden / af Vilhelm Hedqvist   BOOK 1893
Ohf-c:k.4 : Helgesson, Michael,     
      Dessa arma uslingar : sjuk- coh fattigvård i 1700-talets Karlskrona / Michael Helgesson, Bengt I. Lin   BOOK 2000
Ohf-c:k.42 : Unger, Christina,     
      Makten och fattigdomen : fattigpolitik och fattigvård i 1600-talets Stockholm / Christina Unger   BOOK 1996
Ohf-c:k.42/TC / kssb/8 : Unger, Christina     
      Makten och fattigdomen [Talbok (CD-R)] : fattigpolitik och fattigvård i 1600-talets Stockholm / Chris   TALKING BOOK DAISY 2007
  Ohf-c:k.46    
      Doktor Dubb dikterar : omsorg om fattiga barn i Göteborg 1800-1850 / Louise Lönnroth   BOOK 2018
      Den goda människan från Göteborg : genus och fattigvårdspolitik i det borgerliga samhällets framväxt   BOOK 1998
Ohf-c:k.46/TC / kssb/8 : Christensen, Jan     
      Liberalernas stad [Talbok (CD-R)] : fattigvård och kulturdonationer i artonhundratalets Göteborg / Ja   TALKING BOOK DAISY 2011
Ohf-c:k.46/TD / kssb/8 : Lönnroth, Louise     
      Doktor Dubb dikterar [Talbok (CD-R)] omsorg om fattiga barn i Göteborg 1800-1850 / Louise Lönnroth   TALKING BOOK DAISY 2018
  Ohf-c:k.5    
      Fattigdomens besvärjelser : visionära ideal och vardagliga realiteter i socialt arbete / Karin Salomo   BOOK 1998
      Fattigvård och folkuppfostran : liberal fattigvårdspolitik 1903-1918 / Mikael Sjögren   BOOK 1997
      Fattigvård, socialbidrag och synen på fattigdom i Sverige 1918-1997 / Daniel Rauhut   BOOK 2002
      Sjukvårdens underklass : sjukvården i den kommunala fattigvården 1910- 1950 / Anders Berge ; [fotogra   BOOK 2007
3 additional entries    
Ohf-c:k.5/TC / kssb/8 : Wallin, Kerstin E     
      Som en syster till hemmet [Talbok (CD-R)] : Kerstin E. Wallin   TALKING BOOK DAISY 2013
  Ohf-c:k.55    
      När botten stack upp : om de utslagnas kamp för frihet och människovärde / Monica Adamson ... red   BOOK 2004
      Den tillfälliga husmodern : hemvårdarinnekåren i Sverige 1940-1960 / Karin Carlsson   BOOK 2013
Ohf-c:k.55/TC / kssb/8     
      När botten stack upp [Talbok (CD-R)] : om de utslagnas kamp för frihet och människovärde / Monica Ada   TALKING BOOK DAISY 2005
Ohf-c:k/TC / kssb/8 : Sjögren, Mikael     
      Fattigvård och folkuppfostran [Talbok (CD-R)] : liberal fattigvårdspolitik 1903-1918 / Mikael Sjögren   TALKING BOOK DAISY 2007
  Ohf-c:oe    
      Handläggning inom socialtjänsten / Lars Clevesköld, Lars Lundgren, Anders Thunved   BOOK 2001
      Handläggning inom socialtjänsten / Lars Clevesköld, Lars Lundgren, Anders Thunved   BOOK 2011
      Handläggning inom socialtjänsten / Lars Clevesköld, Lars Lundgren, Anders Thunved   BOOK 2012
      Handläggning och dokumentation i sociala ärenden / Sten Holmberg, Sigbrit Holmberg   BOOK 1999
9 additional entries    
  Ohf-c:oe(p)    
      Socialtjänstlagen 2020 / Annika Staaf & Lina Corter   BOOK 2020
      Socialtjänstlagen 2021 / Annika Staaf & Lina Corter   TALKING BOOK DAISY 2021
  Ohf-c:oe/TD    
      Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete [Talbok (CD-R)] : Anna Hollander och Katarina Alexius Bor   TALKING BOOK DAISY 2011
      Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten [Talbok (CD-R)] : Socialstyrelsen   TALKING BOOK DAISY 1995
      Socialtjänstlagarna [Talbok (CD-R)] : bakgrund och tillämpning / Gunnar Fahlberg, Nils Magnusson   TALKING BOOK DAISY 2002
      Socialtjänstlagen 2011 [Talbok (CD-R)] : Bengt Olof Bergstrand   TALKING BOOK DAISY 2012
Ohf-c:oi(p)      
      Jämförelsetal för socialtjänsten / Socialstyrelsen, Svenska kommunförbundet och Statistiska centralby   BOOK 1991-
  Ohf-c(p)    
      Fattigvårdsmål : referat : mål afgjorda i kammarrätten samt kammarrättens minnesbok   BOOK 1904-
      Råd och anvisningar från Socialstyrelsen. 2. Socialvårdens uppsökande verksamhet   BOOK 1969
      Råd och anvisningar från Socialstyrelsen. 3. Ny införsellag samt nya regler om löneutmätning   BOOK 1969
      Råd och anvisningar från Socialstyrelsen. 4. Ungdomsvårdsskoleorganisationen   BOOK 1969
54 additional entries    
  Ohf-c(p)/TC    
      Social handbok [Talbok (CD-R)] 1997   TALKING BOOK DAISY 2008
      Social handbok [Talbok (CD-R)] 2006   TALKING BOOK DAISY 2006
  Ohf-c(p)/TD    
      Social handbok [Talbok (CD-R)] 2011   TALKING BOOK DAISY 2011
      Social rapport [Talbok (CD-R)] : Socialstyrelsen. 2006   TALKING BOOK DAISY 2012
  Ohf-c/TC    
      De anhöriga är vi [Talbok (CD-R)] : om anhöriga och hemtjänsten / Bitte Lundborg ; [utgiven av] Socia   TALKING BOOK DAISY 2008
      "Av ständig oro-" [Talbok (CD-R)] : hur vi behandlade Leif / Bo Götze, Ronald Penton, Marie Rhodin   TALKING BOOK DAISY 2009
      Det svänger i vårdsvängen [Talbok (CD-R)] : [redaktion: Cecilia Modig, Gunilla Thorgren]   TALKING BOOK DAISY 2009
      Detta är också Sverige [Talbok (CD-R)] : 29 röster från välfärdens väntrum / redaktör: Lennart Jönsso   TALKING BOOK DAISY 2008
29 additional entries    
  Ohf-c/TD    
      Anhörig i nöd och lust [Talbok (CD-R)] : Lennarth Johansson   TALKING BOOK DAISY 2017
      Det goda mötet [Talbok (CD-R)] : etik och bemötande : några erfarenheter från FoU-cirklar / Lena Agev   TALKING BOOK DAISY 2006
      Handläggning inom socialtjänsten [Talbok (CD-R)] : Lars Clevesköld, Lars Lundgren, Anders Thunved   TALKING BOOK DAISY 2011
      Hemlöshet : ett komplext problem i ett föränderligt samhälle / Hans Swärd   TALKING BOOK DAISY 2021
5 additional entries    
Ohf-c(yb) : Engström, Jan Henrik,     
      Härbärge : fotografier / av J. H. Engström   BOOK 1997
  Ohf-cba    
      Erfarenhetskonferens inom fältverksamhet : 14 december 1978 / Malmö socialförvaltning   BOOK 1978
      Skåneprojektet : slutrapport från försöksverksamheten inom socialvården i Skåne 1975-1978 / utvärderi   BOOK 1978
Ohf-ccc:k.5/TC / kssb/8 : Eivergård, Mikael     
      På anstalt [Talbok (CD-R)] : andra minnen av det moderna / Mikael Eivergård, Veronica Olofsson, Maria   TALKING BOOK DAISY 2013
Ohf-cz Karlskrona/TC / kssb/8 : Helgesson, Michael     
      Dessa arma uslingar- [Talbok (CD-R)] : sjuk- och fattigvård i 1700-talets Karlskrona / Michael Helges   TALKING BOOK DAISY 2001
Ohf-cz Limhamn : Larssson, Peter     
      Limhamns fattigvård bland landets bästa för 100 år sedan!   ARTICLE  
  Ohf-cz Malmö    
      Bokningscentral nav i arbetet för bostadslösa män : mellan två stolar   ARTICLE  
      Distriktsindelning och samverkansformer / [Malmö socialförvaltning]   BOOK 1984
      Fortæl om dengang du var lille   ARTICLE  
      Från policy till verksamhet : implementering av Malmös strategi mot prostitution / Leili Laanemets   BOOK 2008
51 additional entries    
Ohf-cz Malmö:Föreningen Malmöhus läns Vårdhemsförbund      
      Föreningen Malmöhus läns Vårdhemsförbund : 1940-1965 : en återblick på verksamheten under kvartssekle   BOOK 1965
  Ohf-cz Malmö(p)    
      Aktuellt inom socialtjänsten Malmö   JOURNAL 1991-
      Synpunkten / utgiven av Malmö socialförvaltning   BOOK 1964-
      Årsberättelse över Malmö Stadsmissions verksamhet   BOOK  
  Ohf-cz Stockholm    
      I samhällets utkant : ur Stockholms sociala historia / redaktör: Olle Thim ; övriga medverkande: Stig   BOOK 1989
      Under bar himmel : en resa till det okända Stockholm / Bo Johansson   BOOK 2002
Ohf-cz Stockholm: Sabbatsbergs fattighus : Rosander, Lennart,     
      "att genom wälgärningar aftorka nödens och behofvens tårar" : Sabbatsbergs fattighus och hälsobrunn u   BOOK 1996
  Ohf-cz Stockholm/TC    
      Hemlös - med egna ord [Talbok (CD-R)] : texter av hemlösa människor 1997-2007 / redaktörer: Victor Es   TALKING BOOK DAISY 2009
      I samhällets utkant [Talbok (CD-R)] : ur Stockholms sociala historia / redaktör: Olle Thim ; övriga m   TALKING BOOK DAISY 2008
      Klienterna, kungen och katten [Talbok (CD-R)] : ur en socialassistents dagbok i Stockholm hösten 1950   TALKING BOOK DAISY 2002
      Mellan ilska och hopp [Talbok (CD-R)] : om hemlöshet, droger och kvinnor / Annette Rosengren ; [utgiv   TALKING BOOK DAISY 2004
3 additional entries    
Ohf-cz Tollarp: Stiftelsen Lindåsa : Wanngren, John     
      En kvinnas gärning och gåva : Cecilia Wallengren : Stiftelsen Lindåsa 1937-1987 / John Wanngren   BOOK 1987
Ohf:d / kssb/8 : Payne, Malcolm,     
      Modern teoribildning i socialt arbete / Malcolm Payne ; översättning: Björn Nilsson ; [fackgranskning   BOOK 2015
  Ohf:d/TD    
      Förändringens gestalt [Talbok (CD-R)] : om villkoren för mänskligt bistånd / Stefan Morén   TALKING BOOK DAISY 1995
      Modern social work theory [Talbok (CD-R)] : Malcolm Payne ; consultant editor: Jo Campling   TALKING BOOK DAISY 2007
      Modern teoribildning i socialt arbete [Talbok (CD-R)] : Malcolm Payne ; översättning: Björn Nilsson   TALKING BOOK DAISY 2012
Ohf-db      
      Barndom i Vestfold : barndomsminner og oppvekstkår / utgitt av Vestfold fylkekommune ; redaksjon: Har   BOOK 2001
  Ohf:dd    
      Att bygga lösningar : en lösningsfokuserad samtalsmodell / Insoo Kim Berg, Peter DeJong ; [översättni   BOOK 2001
      Att utvärdera välfärdsarbete / Bengt G. Eriksson och Per-Åke Karlsson   BOOK 2008
      Evidensbaserat socialt arbete : teori, kritik, praktik / Anders Bergmark, Åke Bergmark, Tommy Lundstr   BOOK 2021
      Forskningsmetoder i socialt arbete / redaktörer: Sam Larsson, John Lilja, Katarina Mannheimer   BOOK 2005
28 additional entries    
Ohf:dd/DR / kssb/7     
      Den värderande blicken [Elektronisk resurs] om utvärdering i socialt arbete / red: Rosmari Eliasson .   EBOOK 2005
  Ohf:dd/TC    
      Metodiskt socialt arbete [Talbok (CD-R)] : en grundbok / Dorrit Carlson, Lisbeth Johnsson   TALKING BOOK DAISY 2008
      MI - motiverande samtal - praktisk handbok för socialt arbete [Talbok (CD-R)] : med exempel från soci   TALKING BOOK DAISY 2010
      När man inte lyckas [Talbok (CD-R)] : om hinder, vanmakt och oförmåga i socialt arbete / Sune Sunesso   TALKING BOOK DAISY 2009
      Riktlinjer för psykosocialt arbete [Talbok (CD-R)] : Sven Hessle   TALKING BOOK DAISY 2008
5 additional entries    
  Ohf:dd/TD    
      Att bygga lösningar [Talbok (CD-R)] : en lösningsfokuserad samtalsmodell / Insoo Kim Berg, Peter DeJo   TALKING BOOK DAISY 2002
      Att utvärdera socialt arbete [Talbok (CD-R)] : Stefan Morén   TALKING BOOK DAISY 2006
      Behandlingens villkor [Talbok (CD-R)] : om relationen och förväntningarna i det sociala arbetet / Gun   TALKING BOOK DAISY 1995
      Evidence-based social work [Talbok (CD-R)] : a guide for the perplexed / Tony Newman ..   TALKING BOOK DAISY 2007
19 additional entries    
Ohf-dd=ub/TC / kssb/8 : Alava, Tarmo     
      Tarmon kirja [Talbok (CD-R)] : Tarmo Alava, Pertti Rajala   TALKING BOOK DAISY 2007
  Ohf-e/TD    
      Anti-racist social work [Talbok (CD-R)] : a challenge for white practitioners and educators / Lena Do   TALKING BOOK DAISY 2007
      Social work and empowerment [Talbok (CD-R)] : Robert Adams ; [published in conjunction with the Briti   TALKING BOOK DAISY 2007
Result page:  Prev Next