Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby CLASSMARKS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Medium Year
  Ohi-c/TC    
      Aniarabarnen [Talbok (CD-R)] : om droger, våld och kriminalitet bland barn och ungdomar / Sten Nordin   TALKING BOOK DAISY 2008
      Drogförebyggande arbete [Talbok (CD-R)] : en handbok / [journalistisk bearbetning: Lars Grip]   TALKING BOOK DAISY 2007
      EG - Sverige, Norge och drogerna [Talbok (CD-R)] : alkohol, narkotika, beroendeframkallande läkemedel   TALKING BOOK DAISY 2008
      Familjens räddning - barnens lycka [Talbok (CD-R)] : Sonia Edin-Gillberg   TALKING BOOK DAISY 2008
      Så stoppar vi missbruk [Talbok (CD-R)] : en bok om ungdom, alkohol, narkotika och kriminalitet / Lass   TALKING BOOK DAISY 2008
Ohi-c/VC / kssb/8     
      MonaLisa story [Video (DVD)] / en film av Jessica Nettelbladt ; regi, manus, foto: Jessica Nettelblad   MOVIE DVD 2016
Ohi-cz Godtemplarorden / kssb/5     
      Godtemplarorden - modern folkrörelse / text: Sven Elmgren..   BOOK 1959
Ohi-cz Limhamn : Moritz, Tomas     
      Ett farligt förhållande: ungdomar & droger / Tomas Moritz, Katarina Hörlin   ARTICLE  
  Ohi-cz Malmö    
      Alkohol- och drogpolitiskt program för Malmö stad   ARTICLE  
      En drogfri framtid : många gör mycket under lång tid / [foto: Håkan Röjder och Calle Magnell]   MOVIE DVD 2005
      Fritidsledare på Hammargården?! / projektarbete av Susie Bentzel och Pia Sjöberg   BOOK 1976
      Handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Malmö stad 2002-2004 : antagna av M   BOOK 2002
9 additional entries    
Ohi-cz Malmö/VC      
      En drogfri framtid [Video (DVD)] : många gör mycket under lång tid / producent: Pi ; idé: Carl Magnel   MOVIE DVD 2005
Ohi-cz Stockholm : Johansson, Bo,     
      Under bar himmel : en resa till det okända Stockholm / Bo Johansson   BOOK 2002
Ohi-db/TC / kssb/8 : Karlsson, Kenth     
      EG - Sverige, Norge och drogerna [Talbok (CD-R)] : alkohol, narkotika, beroendeframkallande läkemedel   TALKING BOOK DAISY 2008
Ohi-dd=ub/TD / kssb/8     
      Päihdehoitotyö [Talbok (CD-R)] : Marjaliisa Havio, Maria Inkinen, Airi Partanen (toim.)   TALKING BOOK DAISY 2012
  Ohi:k    
      Politik, nykterhet och reformer : en studie i folkrörelsernas politiska verksamhet 1900-1920 / Sven L   BOOK 1974
      Vanans makt : drogernas historia och den moderna världens födelse / David T. Courtwright ; översättni   BOOK 2003
Ohi:k/TC / kssb/8 : Courtwright, David T     
      Vanans makt [Talbok (CD-R)] : drogernas historia och den moderna världens födelse / David T. Courtwri   TALKING BOOK DAISY 2004
Ohi=mf : Bukelić, Jovan     
      Toksikomanije : alkohol, duvan, droge / Jovan Bukelić   BOOK 197-?
Ohi(p)      
      Södra punkten : medlemstidning / Föräldraföreningen mot narkotika, Malmöhus   JOURNAL 1995
Ohi-qa / kssb/8 : Cullberg, Jonas,     
      En amerikansk epidemi / Jonas Cullberg   BOOK 2019
Ohi-qa/TC / kssb/8 : Wilkerson, David     
      Twelve angels from hell [Talbok (CD-R)] : David Wilkerson with Leonard Ravenhill   TALKING BOOK DAISY 2013
  Ohi/TC    
      En dans på rosor? [Talbok (CD-R)] : om unga kvinnors liv / Katarina Johansson   TALKING BOOK DAISY 2007
      Det finns ett hopp [Talbok (CD-R)] : glädjens budskap för alkoholister, narkomaner och alla olyckliga   TALKING BOOK DAISY 2009
      Djävulsdansen [Talbok (CD-R)] : bli fri från medberoende : [en guide] / Ann Söderlund & Sanna Lundell   TALKING BOOK DAISY 2015
      Droger - som kan skapa beroende [Talbok (CD-R)] : Ulf Jonasson ; [faktagranskare: Olle Haglund]   TALKING BOOK DAISY 2008
20 additional entries    
  Ohi/TD    
      Alkohol och droger [Talbok (CD-R)] : samhällsvetenskapliga perspektiv / Kajsa Billinger & Lena Hübner   TALKING BOOK DAISY 2012
      Brukarstyrd brukarrevision [Talbok (CD-R)] : en väg till ökat brukarinflytande : metodhandledning / [   TALKING BOOK DAISY 2013
      Kärlek till döds [Talbok (CD-R)] : om droger, beroende och tillfrisknande / Gunnar Bergström   TALKING BOOK DAISY 2015
      Rethinking substance abuse [Talbok (CD-R)] : what the science shows and what we should do about it /   TALKING BOOK DAISY 2008
      Släpp kontrollen - vinn friheten! [Talbok (CD-R)] : för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvense   TALKING BOOK DAISY 2017
  Ohi,u    
      Anders och Joakim : berättelser / av Hans Peterson, av Lena Borgs och Bosse Axelsson Om rökning : fak   BOOK 1998
      Anders och Joakim : berättelser / av Hans Peterson Om alkohol : faktadel med studieuppgifter   BOOK 1998
      Anders och Joakim : berättelser / av Hans Peterson Om narkotika : faktadel med studieuppgifter   BOOK 1998
Ohi=ub/TC / kssb/8 : Viljamaa, Janne     
      Pakko saada [Talbok (CD-R)] : addiktoitunut yhteiskunta / Janne Viljamaa   TALKING BOOK DAISY 2012
  Ohia    
      Absolut alkohol : sanningar och konsekvenser / Olof Ulwan, Ingalill Mosander ; [fotoillustrationer: M   BOOK 1992
      Alkisbarn : fotboll, fylla och fajt / Robert Laul   BOOK 2018
      Alkisbarn : fotboll, fylla och fajt / Robert Laul   PAPERBACK 2019
      Alkofällan : ta kontroll över din alkoholkonsumtion : 40 tips för dig som dricker alkohol (mycket som   BOOK 2014
64 additional entries    
Ohia-b:b(p)      
      Alkoholpolitik = Alcohol policy : journal of nordic alcohol research : tidskrift för nordisk alkoholf   JOURNAL 1990
Ohia-b:k      
      Alkoholister och nykterister : föredrag presenterade vid en nordisk konferens i Uppsala / red. av And   BOOK 1991
Ohia:bf Anonyma alkoholister / kssb/6 : Friends in Recovery     
      De tolv stegen för vuxna barn till alkoholister och andra från dysfunktionella familjer / av Friends   BOOK 1991
  Ohia:bf Anonyma alkoholister/TC    
      Anonyma alkoholister blir myndigt [Talbok (CD-R)] : AA:s första tjugo år   TALKING BOOK DAISY 2009
      Anonyma alkoholister [Talbok (CD-R)] : historien om hur tusentals män och kvinnor tillfrisknat från a   TALKING BOOK DAISY 2005
  Ohia-c    
      Alkoholen och samhället : betänkande angående de samhällsskadliga inflytanden bruket af rusdrycker me   BOOK 1912
      Alkoholkonsumtionen i Sverige under 1990-talet / Eckart Kühlhorn ..   BOOK 2000
      Anden i flaskan : alkoholens betydelser i olika ungdomsgrupper / Philip Lalander   BOOK 1998
      Ansvarsfull servering av alkoholdrycker / Ingrid Lindholm ; fackgranskare: Annika Landfors ... ; [tec   BOOK 2008
39 additional entries    
Ohia-c:bf Anonyma alkoholister : Helmersson Bergmark, Karin,     
      Anonyma alkoholister i Sverige = [Alcoholics Anonymous in Sweden] / Karin Helmersson Bergmark   BOOK 1995
Ohia-c:bf De fria sällskapen Länkarna(p)      
      Syd-länkar : organ för de fria sällskapen Länkarna i Sverige : populärvetenskaplig tidskrift om alkoh   JOURNAL 1995
  Ohia-c:bf Godtemplarorden    
      De visade vägen : IOGT-NTO 100 år : en krönika / Arne Svensson   BOOK 1979
      Femtio års godtemplararbete i Sverige : en minnesskrift / utgiven av Sveriges storloge av IOGT   BOOK 1929
      Från brännvinsdraken till studiecirkeln : bilder från Godtemplarordens arbete i Sverige / red. Lisa F   BOOK 1939
      Godtemplarminnen / [utgiven av] Mats Rehnberg   BOOK 1951
9 additional entries    
Ohia-c:bf Godtemplarorden/TC / kssb/8 : Rydbeck, Kerstin     
      Nykter läsning [Talbok (CD-R)] : den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925 / Kerstin   TALKING BOOK DAISY 2007
Ohia-c:bf IOGT-NTO : Lindgren, Åke,     
      Rörelse i tiden : en bok om kampen för ett nyktrare Sverige / Åke Lindgren   BOOK 2001
Ohia-c:bf IOGT-NTO/TC / kssb/8 : Johanson, Kjell E     
      Nykterhetsrörelsen och John Finkelman [Talbok (CD-R)] : Kjell E. Johansson   TALKING BOOK DAISY 2005
Ohia-c:bf Länkarnas riksförbund : Kurube, Noriko     
      Självhjälp och överlevnad : en studie av Länkarna / Noriko Kurube   BOOK 1997
Ohia-c:bf Sällskapet Länkarna : Cederström, Valter     
      Sällskapet länkarna i Malmö : historisk återblick 1948-1968 / [Valter Cederström]   BOOK 1968
Ohia-c:bf Ungdomens nykterhetsförbund(p)      
      Motdrag : Accent / Ungdomens nykterhetsförbund   JOURNAL 1981-
  Ohia-c:bf Vita bandet    
      Minnesskrift för Malmö Vita bandsförening 1906-1931   BOOK 1931
      Vita bandets minnesbok : 1901-1931 : en 30-årig svensk kvinnogärning   BOOK 1931
      Vårblomster   BOOK 1919
Ohia-c/DR / kssb/7 : Augustsson, Lars Åke,     
      Full frihet [Elektronisk resurs] alkoholen och makten över våra liv / Lars Åke Augustsson   EBOOK 2006
  Ohia-c:k    
      Folket, supen och staten : systembolagskrogar och folkrestauranger 1855-1955 / Stig Boberg   BOOK 1981
      En frihetskamp genom seklerna : den svenska nykterhetsrörelsens historia i ord och bild : en bokfilm   BOOK 1953
      Från brännvinsdraken till studiecirkeln : bilder från Godtemplarordens arbete i Sverige / red. Lisa F   BOOK 1939
      Kampen mot alkoholfaran : berättelser ur de svenska nykterhetssträvandenas historia / bearbetade för   BOOK 1932
6 additional entries    
  Ohia-c:k.5    
      Nykterhetsrörelsen, nazismen och demokratin : nykterhetsrörelsen och kampen för demokratin 1930-1945   BOOK 1999
      Privat och offentligt i svensk alkoholistvård : arbetsfördelning, samverkan och styrning under 1900-t   BOOK 1999
      Systemet lagom : rusdrycker, intresseorganisationer och politisk kultur under förbudsdebattens tideva   BOOK 1995
      Systemets långa arm : en studie av kvinnor, alkohol och kontroll i Sverige 1919-1955 / Inger Knobbloc   BOOK 1995
Ohia-c:k.5/TC / kssb/8 : Knobblock, Inger     
      Systemets långa arm [Talbok (CD-R)] : en studie av kvinnor, alkohol och kontroll i Sverige 1919-1955   TALKING BOOK DAISY 2008
Ohia-c:k/TC / kssb/8 : Helling, Stig     
      Från mjöd till martini [Talbok (CD-R)] : alkoholens historia i Sverige / Stig Helling   TALKING BOOK DAISY 2008
Ohia-c/LC / kssb/8     
      Tonårsparlören [Talbok (CD-R)] / Alkoholkommittén   TALKING BOOK DAISY 2006
  Ohia-c:oe    
      Alkohollagstiftningen : samling av gällande författningar angående alkoholhaltiga dryckers försäljnin   BOOK 1930
      Kortfattad översikt av svensk alkohollagstiftning och dess tillämpning / av H. Bergils   BOOK 1943
      Lag om behandling av alkoholister den 30 juni 1913 och dithörande författningar med motiver, förklari   BOOK 1916
      Lagar och politik kring alkohol : historik och kommentar till 1977/78 års alkohollagar / Arne Hillbo   BOOK 1979
7 additional entries    
Ohia-c:oe/TD / kssb/8 : Lundin, Stefan     
      Alkohollagen [Talbok (CD-R)] : kommentarer och rättsfall / Stefan Lundin   TALKING BOOK DAISY 2015
  Ohia-c:oe(u)    
      Förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker : textedition   BOOK 1919
      Rusdrycksförsäljningsförordningen av år 1937 med motiv, hänvisningar, äldre rättsfall och register /   BOOK 1938
      Svensk nykterhetslagstiftning : författningar angående alkoholförsäljning och alkoholistvård m. m   BOOK 1939
      Svensk nykterhetslagstiftning : författningar angående alkoholförsäljning och nykterhetsvård m. m   BOOK 1955
  Ohia-c(p)    
      Alkoholfrågan / utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Riksskatteverkets a   JOURNAL 1972
      Socialt perspektiv / utges av Svenska nykterhetsvårdsförbundet (SNF) i samarbete med Sveriges socialf   JOURNAL 2007
  Ohia-c/TC    
      100 miljarder kostar supen [Talbok (CD-R)] : Anders Johnson   TALKING BOOK DAISY 2008
      Alkoholist - med rätt att leva [Talbok (CD-R)] : Birgitta Crafoord ; berättad för Maja Elmér   TALKING BOOK DAISY 2011
      Frälst på RIA [Talbok (CD-R)] : Roland Egegren   TALKING BOOK DAISY 2009
      Full frihet [Talbok (CD-R)] : alkoholen och makten över våra liv / Lars Åke Augustsson   TALKING BOOK DAISY 2006
10 additional entries    
  Ohia-c/TD    
      Hur mycket dricker svensken? [Talbok (CD-R)] : registrerad och oregistrerad alkoholkonsumtion 2001-20   TALKING BOOK DAISY 2018
      Jag äger min story [Talbok (CD-R)] / Henrietta Lysén   TALKING BOOK DAISY 2019
Ohia-cba      
      Skånskt brännvin / [utgiven av Ingemar Tunander]   BOOK 1976
Ohia-cbd/TC / kssb/8 : Johansson, Lennart     
      Brännvin, postillor och röda fanor [Talbok (CD-R)] : om folkrörelser, politik och gammalkyrklighet i   TALKING BOOK DAISY 2008
Ohia-cbdb : Hjorth, Börje     
      Nykterhetsrörelsen i Jönköpings län : en kort rapsodi / av Börje Hjorth, Per Ericsson   BOOK 1978
Result page:  Prev Next