Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
CLASSMARKS (1-50 of 66)
Qd-c
1 A.B. Nord-Europas förenade bönder : skildringar ur svenska nationens liv
Nordström, Ludvig
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1931
BOOK2 book jacket Att granska statens och EGs stöd till jordbruket : en strategi för effektivitetsrevision

Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1996
BOOK3 book jacket Beredskap eller protektionism? : en studie av beredskapsmålet i svensk jordbrukspolitik
Hedlund, Stefan, 1953-
Qd-c
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1985
BOOK4 book jacket Beredskap i kris : om livsmedelsstrategi och försörjning
Gäre, Susanne, 1955-
338


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


[2015]
BOOK5 Beskrivning av Skånes naturvårdsförbunds fastighet Hörjel 1:14 med riktlinjer för skötsel och forskn
Emanuelsson, Urban 1953-
Ncbaz Vanstad


No copies available for checkout
1983
BOOK6 Bilder från bondens år
Jonsson, Sune, 1930-2009
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1967
BOOK7 book jacket Bondbönor - lantbruk ur kvinnoperspektiv
Baumgartner, Barbro
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1987
BOOK8 Bonde-nöden
Nordström, Ludvig
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1933
BOOK9 Bondens framtid
Svensson, Waldemar
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1945
BOOK10 book jacket Böndernas organisationer : föreningar och företag
Larsson, Uno
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1984
BOOK11 book jacket Erik och Sigvard - men sen då? : folk och fä på tröskeln till 2000-talet
Edman, Stefan, 1946-
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1996
BOOK12 book jacket Erik & Sigvard : om ett liv nära jorden och djuren
Edman, Stefan, 1946-
630
Omarb. utg.

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Trädgård, husdjur, mat & barnuppfostran for checkout

Request


2008
BOOK13 book jacket Forskning för grön framtid : ekonomisk tillväxt, ekosystemhälsa och livskvalitet : ett underlag infö

630


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2003
BOOK14 book jacket Det framtida jordbruket : slutrapport från systemstudien för ett miljöanpassat och uthålligt jordbru

631


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK15 I ditt anletes svett : om bönder, jordbruk och lantliv med radiogårdssändningarna som utgångspunkt o
Thunberg, Ivar Thor
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1939
BOOK16 book jacket Jordabok : odlingsbilder 1971-75
Jonsson, Sune, 1930-2009
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1976
BOOK17 Jordbruk och depression 1870-1900 : en kritik av statistikens utvecklingsbild
Svensson, Jörn
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1965
BOOK18 Jordbruket och EG-anpassningen
Berglund, Sven-Olof, 1947-
Qd-c
2., rev. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1992
BOOK19 Jordbruket vid full sysselsättning
Odhner, Clas-Erik
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1953
BOOK20 book jacket Jordbruksboken : en studie- och debattbok om jordbruk och miljö

Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1978 ;
BOOK21 book jacket Jordbrukspolitik i industrisamhället : med tyngdpunkt på 1920- och 30-talen
Hellström, Gunnar, 1916-
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1976
BOOK22 Jordbrukspolitiken under omläggning
Myrdal, Gunnar, 1898-1987
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1938
BOOK23 Jordbruksspörsmål och jordbrukskrav. Serie 1-3
Larsson, NilsNo copies available for checkout
1909-1912
BOOK24 Jordbruksspörsmål och jordbrukskrav. Serie 4
Larsson, NilsNo copies available for checkout
1914
BOOK25 Jordbruksspörsmål och jordbrukskrav. Serie 7-10
Larsson, Nils

2., oförändrade uppl.

No copies available for checkout
1926-1931
BOOK26 Jordbruksspörsmål och jordbrukskrav. Serie 8
Larsson, NilsNo copies available for checkout
1926
BOOK27 Jordbruksspörsmål och jordbrukskrav. Serie 10
Larsson, NilsNo copies available for checkout
1931
BOOK28 Jordbruksspörsmål och jordbrukskrav. Serie 11 : Studiefärder, jordbruks- och kulturfrågor, dikter oc
Larsson, NilsNo copies available for checkout
1942
BOOK29 Jorden och folket eller Tänk själv : några utläggningar av socialdemokratins jordprogram
Lindhagen, Carl
Ocg


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1911
BOOK30 Jordfrågan : jord- och fastighetsbildningspolitiken på den svenska landsbygden under förra hälften a
Prawitz, Gunnar
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1951
BOOK31 book jacket Jordgubbar med mjölk : om bönder och odlingslandskap
Jonsson, Sune, 1930-2009
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1994
BOOK32 Jordhunger och dagsverkstorp
Kumm, Elfred
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1949
BOOK33 book jacket Konsten att flytta till landet
Möller, Anders, 1963-
363.7
Första upplagan

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


[2021]
BOOK34 book jacket Lantbrukets ABC : jordbruk, skogsbruk, trädgård

Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1980
BOOK35 book jacket Lantbruksforskare om framtiden : fakta och värderingar vid LUI:s symposium om produktionspotentialen

Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1985
BOOK36 book jacket Lantbrukspolitik för 80-talet : besluten 1977-1979 : bakgrund, riktlinjer, tillämpning
Swedborg, Erik
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1980
BOOK37 book jacket Levande landskap : en resa till framtidens jordbruk
Ahlberg, Mats, 1950-
631


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Trädgård, husdjur, mat & barnuppfostran and Tygelsjö:Vuxen Facklitteratur (630-649) for checkout

Request


[2020]
BOOK38 Livet på landet
Böök, Fredrik, 1883-1961
Qd-c


No copies available for checkout
1948
BOOK39 book jacket Makten över maten : livsmedelssektorns politiska ekonomi
Bolin, Olof
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1984
BOOK40 book jacket Massmaten : svenskt jordbruk i kemiåldern
Michélsen, Thomas
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1981
BOOK41 book jacket Mat & klimat
Björklund, Johanna, 1961-
363.7


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2008
BOOK42 book jacket Matsmart : på spaning efter nya goda trender
Edman, Stefan, 1946-
641


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2008
BOOK43 book jacket Meningen med landet : min väg till ett jordat liv
Jonstad, David, 1977-
630 Jonstad


3 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Trädgård, husdjur, mat & barnuppfostran, Husie:Vuxen Facklitteratur (630-649) and Lindängen:Vuxen Facklitteratur (630-649) for checkout

Request


2021
BOOK44 book jacket Meningen med landet : min väg till ett jordat liv
Jonstad, David, 1977-No copies available for checkout

Request


2021
TALKING BOOK DAISY45 book jacket Miljöpåverkan i odlingslandskapet
Berglund, Sven
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1982
BOOK46 Min biografi
Burrau, Christian
Lz Burrau, Christian


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1966
BOOK47 Minnesbok över den svenske bonden : Huvudsakligast i formen av en bildberättelse om odlingsår, bysam
Jonsson, Sune, 1930-2009
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1971
BOOK48 Minnesbok över den svenske bonden : huvudsakligast i formen av en bildberättelse om odlingsår, bysam
Jonsson, Sune, 1930-2009
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1972
BOOK49 book jacket Mångfaldens utmark
Ekeland, Kelvin, 1935-
363.69


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2014
BOOK50 Normalstadgar för ekonomiska föreningar inom jordbruket

Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1953
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: