Login

 


 
     
Limit to available items
CLASSMARKS (1-40 of 40)
Qd-c:k
1 book jacket 100 år med svenskt lantbruk : svensk lantbrukshistoria 1890-1990 : utgiven med anledning av Lantbruk

Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1990
BOOK



2 book jacket Agrarhistoria

630


1 copy available at Kirseberg:Vuxen Facklitteratur (630-649) for checkout

Request


1997
BOOK



3 book jacket Agrarhistoria på många sätt : 28 studier om människan och jorden ; Festskrift till Janken Myrdal på

630


No copies available for checkout




2009
BOOK



4 book jacket Arbetshästen under 200 år

Qdfd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK



5 Baroner och patroner : porträtt ur Sveriges jordbrukshistoria : 1700-talet
Planting, Birger
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1944
BOOK



6 Berättelse öfver Adertonde allmänna svenska landtbruksmötet i Malmö 1896 / afgifven af Hugo Winberg

Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen for checkout

Request


1897
BOOK



7 Berättelse öfver förhandlingarne vid det Fjerde allmänna svenska landtbruksmötet i Malmö 1849 / afgi

Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen for checkout

Request


1850
BOOK



8 Berättelse över 2:a Allmänna svenska distriktslantbruksmötet i Malmö 19-24 juni 1937 / upprättad av

Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen for checkout

Request


1938
BOOK



9 Bonde och bygd : några ord till vägledning om SDS:s och Kulturens lantbrukshistoriska utställning :




No copies available for checkout




1937
BOOK



10 book jacket Bondens självbild och natursyn

Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1994
BOOK



11 Dagsprogram jämte program för utflykterna, småbrukaredagen och historiska fästtåget tillika med poän

Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen for checkout

Request


1914
BOOK



12 book jacket Då gräs och gröda gror : en översikt av jordbrukets utveckling i Sverige
Westman, Anna, 1970-
630


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1998
BOOK



13 Från oxdrifter till slakteriförening : festskrift utgiven till östergötlands andelsslakteriförenings
Svärdström, Karl Fredrik
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1959
BOOK



14 Fårad mark : handbok för tolkning av historiska kartor och landskap
Cserhalmi, Niklas
Qd-c


No copies available for checkout




1998
BOOK



15 book jacket Hur bonden blev lönarbetare : industrisamhället och den svenska bondeklassens omvandling
Seyler, Hans
Kc.46


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1983
BOOK



16 book jacket Istället för äktenskap : att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige
Dackling, Martin, 1981-
306


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


[2018]
BOOK



17 book jacket Kartlagt land : kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia




No copies available for checkout




2007
BOOK



18 Katalog öfver Skånska hushållningssällskapens jubileumslandtbruksmöte i Malmö den 15-21 juni 1914

Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen for checkout

Request


1914
BOOK



19 Katalog över distriktslantbruksmötets utställningar

Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen for checkout

Request


1937
BOOK



20 Kungl. Landtbruksakademien 1813-1912 : samt svenska landthushållningen under nittonde århundradet
Juhlin Dannfelt, Herman, 1852-1937
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1913
BOOK



21 book jacket Kvinnor och jord : arbete och ägande från medeltid till nutid

Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2001
BOOK



22 Landtmannen. Svenskt Land. Tidskrift för Landtmän : 100 år med svenskt lantbruk

Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1978]
BOOK



23 Lantbruksmötet 1896
Billberg, Ingmar, 1946-2005
Qd-c


1 copy available at for checkout





ARTICLE



24 Oeconomia
Rosenhane, Schering
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1944
BOOK



25 Program för femtonde Allmänna svenska landtbruksmötet i Malmö 1881

Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen for checkout

Request


1880
BOOK



26 Redogörelse för det femtonde Allmänna svenska landtbruksmötet i Malmö 1881

Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen for checkout

Request


1880
BOOK



27 book jacket Spannmål : svenska lantsorter
Leino, Matti Wiking, 1976-
633


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Trädgård, husdjur, mat & barnuppfostran for checkout

Request


[2017]
BOOK



28 Statarminnen
Rehnberg, Mats
Ohaf


No copies available for checkout

Request


1947
BOOK



29 Statarminnen
Rehnberg, Mats
Ohaf
[Ny samling]

No copies available for checkout

Request


1949
BOOK



30 Strödda utkast rörande svenska jordbrukets historia
Möller, Peter von, 1809-1883
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1881
BOOK



31 Studier rörande de agrariska förhållandenas utveckling i Sverige till slutet af unionstiden
Kreüger, Joh. Chr
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1882
BOOK



32 Svensk torpbebyggelse från 1500-talet till laga skiftet : en agrarhistorisk studie
Elgeskog, Valter
Qd-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1945
BOOK



33 book jacket Det svenska jordbrukets historia [Bd 1] Jordbrukets första femtusen år : [4000 f. Kr.-1000 e. Kr.]

Qd-c


No copies available for checkout




1998
BOOK



34 book jacket Det svenska jordbrukets historia [Bd 2] Jordbruket under feodalismen : 1000-1700

630


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1999
BOOK



35 book jacket Det svenska jordbrukets historia Bd 3 Den agrara revolutionen : 1700-1870

630


No copies available for checkout




2000
BOOK



36 book jacket Det svenska jordbrukets historia Bd 4 Jordbruket i industrisamhället : 1870-1945

630


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2001
BOOK



37 book jacket Det svenska jordbrukets historia [Bd 5] Jordbruket i välfärdssamhället : 1945-2000

630


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2003
BOOK



38 Svenskt agrarsamhälle under 1200 år : gård och åker, skörd och boskap
Hannerberg, David
Nc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1971
BOOK



39 book jacket Torparna
Svanström, Ivan
Oha


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1975
BOOK



40 Vallodling och växtföljder : uppkomst och utveckling i Sverige
Osvald, Hugo
Qdd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1962
BOOK



MALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR