Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby CLASSMARKS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Medium Year
  Qz Öresundsvarvet    
      Rapport från avvecklingen av Öresundsvarvet / av Anne-Marie Qvarfort   BOOK 1984
      Varvet som var : rapport från dokumentationsprojektet vid Öresundsvarvet i Landskrona, hösten 1982 /   BOOK 1984
      Öresundsvarvets verkstadsklubb : en historik / av Kalle Berggren   BOOK 1983
Qz Öresundsverket : Jutemar, Inge     
      40 kraftår : Öresundsverket 1953-1993 / [av Inge Jutemar]   BOOK 1995
Qz Östra Göinge Härads Sparbank      
      Östra Göinge och dess sparbank : minnesskrift utgiven med anledning av Sparbankens hundraårsjubileum   BOOK 1954
Qz Överums bruk : Jansson, E. Alfred     
      Överums bruk trehundra år : 1654-1954 / E. Alfred Jansson ; utgiven av Aktiebolaget Överums Bruk   BOOK 1955
  R    
      Baltiska spelen i Malmö 1914 : allmän idrott 3-9 juli   BOOK 1914
      Baltiska spelen : Malmö 1914 7-10 juni, 28 juni-12 juli, 6-9 augusti : program och bestämmelser   BOOK 1914
      Drama- och föreställningsanalys/ Rikard Loman   BOOK 2016
      Tyrolen : 60-talsparadiset i Småland. Dagens Tyrolen / en bok av Lena Birgersson & Anders Roos. Tyrol   BOOK 2017
R 11 / kab : Persson, Gunilla Linn,     
      Heimwärts über das Eis : Roman / Gunnilla Linn Persson ; aus dem Schwedischen von Stefan Pluschkat   BOOK 2016
R:do / kssb/5 : Railo, Willi     
      Tränings- och tävlingspsykologi : praktisk idrottspsykologi för tränare, ledare, aktiva och andra int   BOOK 1975
R-fa      
      Sport in der Bundesrepublik Deutschland = Sport in the federal republic of Germany = Le Sport dans la   BOOK 1977
R,u : Röningberg, Erik,     
      Ungdomens idrottsbok / av Erik Röningberg   BOOK 1964
R167-49 / clc : Mayle, Peter     
      Where did I come from? : The facts of life without any nonsense and with illustrations / written by P   BOOK 1987
R32-49 / clc : Brown, Carron     
      The human body / by Carron Brown ; illustrated by Rachael Saunders   BOOK 2016
  Ra    
      10-minutersövningar i gymnastik för folkskolan   BOOK 1958
      10-minutersövningar i gymnastik för folkskolorna   BOOK 1958
      Anatomi för en friskare och starkare rygg : 70 övningar som ger maximalt resultat   BOOK 2014
      Anteckningar i allmän gymnastisk rörelselära / af Dr J. Arvedson   BOOK 1917
187 additional entries    
Ra.025 / kssb/8     
      Sommargympa med Sofia [Videoupptagning]   MOVIE DVD 2020
Ra.025/VC / kssb/8     
      Sommargympa med Sofia [Videoupptagning]   MOVIE DVD 2020
Ra-b:k : Holmström, Agne     
      Gymnastiken som faktor i det nordiska samarbetet / av Agne Holmström   BOOK 1946
  Ra:bf Malmö gymnastikförbund    
      Malmö gymnastikförbund : jubileumsskrift 1913-1963   BOOK 1963
      Malmö gymnastikförbunds minnesskrift vid 20 års jubileet 1933 : utg. av Malmö gymnastikförbund / redi   BOOK 1933
Ra:bf Nordens gymnastikförbund      
      75 år Nordens gymnastikförbund / redaktör Olof Kihlmark   BOOK 199-?
  Ra:bf Skånes Gymnastikförbund    
      Skånes gymnastikförbund 1910-1935 : [Nordiskt gymnastikläger 1935 å Revingehed]   BOOK 1934
      Skånes gymnastikförbund 1910-1960 : ett halvsekel i Lings spår / [red.: Einar Nilsson]   BOOK 1961
  Ra:bf Svenska gymnastikförbundet    
      Svenska gymnastikförbundet 1904-1919 / [under redaktion af Major Einar Nerman]   BOOK 1920
      Svenska gymnastikförbundets handbok / [utg. av Svenska gymnastikförbundet]   BOOK 1957
Ra:bf Sveriges skolungdoms gymnastik- och idrottsförbund      
      Sveriges skolungdoms gymnastik- och idrottsförbund 1916-1941 / [Red.: Sixten Blomquist]   BOOK 1941
  Ra:bf Upplands gymnastikförbund    
      Upplands gymnastikförbund 1916-1936 / [red. Gösta Sandin]   BOOK 1936
      Upplands gymnastikförbund 1916-1941 / [red. av Sven Rosendahl]   BOOK 1941
  Ra-c    
      Svensk gymnastik och andra kroppsövningar / av Gustaf Moberg   BOOK 1923
      Svenska gymnastikens märkesmän / av Gustaf Moberg   BOOK 1920
  Ra-c:k    
      Frisk, stark och vacker : gym förr och nu / Gert Ekström   BOOK 2001
      Från Ling till Lingiaden : modern svensk gymnastik / Agne Holmström   BOOK 1949
      Idlaflickorna och Ernst Idla / [Daisy Idla-Nilsson ; fotograf: Bertil Nilsson ; textbearbetning: Irén   BOOK 2001
      Kroppens bildning : linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914 / Jens Ljunggren   BOOK 1999
7 additional entries    
Ra-c:k/TC / kssb/8 : Lindroth, Jan     
      Ling - från storhet till upplösning [Talbok (CD-R)] : studier i svensk gymnastikhistoria 1880-1950 /   TALKING BOOK DAISY 2005
Ra-c(p) / kssb/5     
      Tidskrift i gymnastik & idrott : officiellt organ för Svenska gymnastikläraresällskapet   JOURNAL 2004
Ra-cba      
      Skånes idrottsförbunds gymnastikkommitté : årsberättelse öfver arbetsåret ... / utgiven af Skånes idr   BOOK 19--?
Ra-cz Gävle. Gefle Gymnastikförening      
      Festskrift med anledning av Gefle Gymnastikförenings 10-årsjubileum   BOOK 1946
  Ra-cz Helsingborg: Gymnastikföreningen Fram    
      Festskrift till Gymnastikföreningen Fram vid 90-årsjubiléet   BOOK 1987
      Gymnastikföreningen Fram 1897-1947   BOOK 1947
      Gymnastikföreningen Fram 1897-1972 : [Festskrift : Fortsättning på 1947 års historik]   BOOK 1972
Ra-cz Helsingborg: Gymnastikföreningen Ling / kssb/6     
      GF Ling 75 år : 1913-1988   BOOK 1988
Ra-cz Helsingborg: Helsingborgs Turnförening      
      En minnesskrift för Helsingborgs Turnförening 1948-1988   BOOK 1988
Ra-cz Hälsingborg: Hälsingborgs gymnastikförbund      
      En bok om gymnastiken i Hälsingborg / Utg. av Hälsingborgs gymnastikförbund i anslutning till dess 30   BOOK 1949
Ra-cz Lund: Lunds kvinnliga gymnastikförening      
      100 år med gympa och kakor : Jubileumsskrift : Lunds kvinnliga gymnastikförening 1901-2001 / av Ulla   BOOK 2001
Ra-cz Malmö: GIF Örnarna      
      Gymnastik- och Idrottsföreningen Örnarna : Jubileumsskrift   BOOK 1960
  Ra-cz Malmö: Gymnastik- och atletklubben Enighet    
      Gymnastik- och atletklubben Enighet 1892-1932   BOOK 1932
      Historik öfver Gymnastik- och atletklubben Enighets verksamhet 1892-1917 / på styrelsens uppdrag utar   BOOK 1917
Ra-cz Malmö gymnastik- och fäktklubb : Carlén-Wendels, Victor     
      Malmö gymnastik- och fäktklubb 1877-1947 : kort historik / av Victor Carlén-Wendels   BOOK 1947
  Ra-cz Malmö: Gymnastik- och idrottsföreningen Örnarna    
      Gymnastik- & idrottsföreningen Örnarna 1925 6/5 1935 : Jubileumsskrift   BOOK 1935
      Gymnastik- och idrottsföreningen Örnarna 1925 6/5 1945 : Jubileumsskrift   BOOK 1945
  Ra-cz Malmö: Gymnastikföreningen Svea    
      Gymnastikföreningen Svea 1872-1932 : Minnesskrift / [Herved Persson]   BOOK 1932
      Gymnastikföreningen Svea 1872-1972 : Minnesskrift   BOOK 1972
  Ra-cz Malmö: Gymnastikklubben Motion    
      Gymnastikklubben Motion 1916-1941 / Nils Skogh, Ragnar Olow   BOOK 1941
      Gymnastikklubben Motion 1916-1966   BOOK 1966
  Ra-cz Malmö: Malmöflickorna    
      Malmöflickorna   BOOK 1969
      Malmöflickorna 40 / [text: Bo Hallström ; foto: Torbjörn Andersson ...]   BOOK 1994
      Malmöflickorna 50 år : 1954-2004 / [textförfattare: Katja Ligneman, Ina Simonsen, Camilla Westemar]   BOOK 2004
      Malmöflickorna, ett kvinnligt ledarskap   ARTICLE  
Ra-cz Malmö: Malmöflickorna(p)      
      Bolletinen   JOURNAL  
  Ra-cz Malmö: Raska Flickor    
      Gymnastikföreningen Raska Flickor : 1891-1941   BOOK 1941
      R. F. : 1891-1916 : på 25-årsdagen   BOOK 1916
Ra-cz Malmö: Vargarna      
      Vargarna : gymnastikförening Malmö : 50 år 1940-1990   BOOK 1990
Ra-cz Norrköping: Norrköpings Gymnastikförening      
      Norrköpings gymnastikförening 1878-1928 : Minnesskrift / Red.: Emil Löfvenius   BOOK 1928
Ra-cz Stockholm: Sofiaflickorna : Carlquist, Maja,     
      Sofiaflickornas Gymnastik : Lings gymnastik efter rytmens principer / Maja Carlquist   BOOK 1942
Ra-cz Uppsala: Uppsala Studenters Gymnastikförening 1874-1949 : Moberg, Gustaf,     
      Uppsala studenters gymnastikförening 1874-1949 : en minnesskrift / av Gustav Moberg   BOOK 1950
Ra-cz Örebro: Arbetarnas Gymnastikförening      
      Festskrift med anledning av Arbetarnas Gymnastikförenings 20-årsjubileum / Arbetarnas Gymnastikfören   BOOK 1937
Ra-da : Trangbæk, Else     
      Dansk gymnastik - folkelig kultur : fra folkeopdragelse til motion / Else Trangbæk og Preben Breds   BOOK 1989
Ra-da:k : Trangbæk, Else     
      Mellem leg og disciplin : gymnastikken i Danmark i 1800-tallet / Else Trangbæk   BOOK 1987
Ra-da(p)      
      Ungdom og idrætt   JOURNAL  
Ra-fa : Medau, Hinrich     
      Deutcshe Gymnastik : Lehrweise Medau / Hinrich Medau   BOOK 1940
Result page:  Prev Next