Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby CLASSMARKS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Medium Year
  Ue.055(p)    
      Miljötillståndet i egentliga Östersjön : årsrapport : Swedish report on the environmental state of th   BOOK 2001-
      Östersjö : årsrapport från miljöövervakningen i egentliga Östersjön : Swedish marine monitoring in th   BOOK 2000
  Ue.055/TC    
      Hoten mot våra våtmarker [Talbok (CD-R)] : Lennart Bolund   TALKING BOOK DAISY 2008
      Rädda världshaven [Talbok (CD-R)] : John Baines ; [översättning: Kjerstin Bask ; svensk faktagranskni   TALKING BOOK DAISY 2006
      Strands [Talbok (CD-R)] : a year of discoveries on the beach / Jean Sprackland   TALKING BOOK DAISY 2013
      Svenska våtmarker av internationell betydelse [Talbok (CD-R)] : våtmarkskonventionen och CW-listan /   TALKING BOOK DAISY 2008
      Våtmarkerna och deras betydelse [Talbok (CD-R)] : Michael Löfroth   TALKING BOOK DAISY 2008
  Ue.055/TD    
      Lätta fakta om stranden [Talbok (CD-R)] : Lucy Bowman ; från engelskan av Bodil Svensson ; illustrati   TALKING BOOK DAISY 2017
      Lätta fakta om stranden [Talbok (CD-R)] / Lucy Bowman ; från engelskan av Bodil Svensson ; illustrati   TALKING BOOK DAISY 2017
  Ue.055,u    
      Hur mår livet under ytan? : en bok med fokus på havets miljö / text, layout och foto: Nellie, Annika   BOOK 2020
      Lätta fakta om livet i dammen / Emily Bone ; från engelskan: Kersti Wittbom ; illustrerad av Lucye Ri   BOOK 2021
      Min första strandkantsbok : Anja Baklien ; formgivning och illustrationer: Evelina Thörnberg ; [fakta   BOOK 2012
  Ue.056    
      Asp : darrar min asp, myllrar min värld / text: Bengt Ehnström ; illustrationer: Martin Holmer ; [fot   BOOK 2012
      Biologi och bosättning : naturanpassning i samhällsbyggandet / Per G Berg, redaktör   BOOK 1993
      Darwin comes to town : how the urban jungle drives evolution / Menno Schilthuizen   BOOK 2018
      Fauna och vegetation i stadens parker / Mats Wirén   BOOK 1994
29 additional entries    
Ue.056/DR / kssb/8 : Lilja, Sofia     
      Nyfiken på skog / Sofia Lilja   EBOOK 2022
  Ue.056/TC    
      Amazonas [Talbok (CD-R)] : Marion Morrison ; [översättning: Kjerstin Bask]   TALKING BOOK DAISY 2006
      Arktis [Talbok (CD-R)] : Susan Bullen ; [fackgranskare: Liz Cruwys] ; [översättning: Thomas Lundén]   TALKING BOOK DAISY 2006
      Barnens fjällbok [Talbok (CD-R)] : [lämmelberget och andra berättelser för barn] / text: Bisse Falk &   TALKING BOOK DAISY 2006
      Djungelboken [Talbok (CD-R)] : världens regnskogar och dess invånare / Edward S. Ayensu (red.) ; fack   TALKING BOOK DAISY 2009
20 additional entries    
  Ue.056/TD    
      Galen i insekter [Talbok (CD-R)] : en berättelse om småkrypens magiska värld / Dave Goulson ; översät   TALKING BOOK DAISY 2016
      Gubbas hage [Talbok (CD-R)] / Kerstin Ekman   TALKING BOOK DAISY 2018
      Jord [Talbok (CD-R)] : funderingar kring grunden för vår tillvaro / Håkan Wallander   TALKING BOOK DAISY 2012
      Lätta fakta om regnskogen [Talbok (CD-R)] : Lucy Bowman ; från engelskan av Bodil Svensson ; illustra   TALKING BOOK DAISY 2017
2 additional entries    
  Ue.056,u    
      Fantastiska djur i regnskogen / Anna Hansson   BOOK 2020
      Grässlätter / Julia Waterlow, [översättning: Anders Rolf]   BOOK 1996
      Magdans i underjorden / Inger Källander, Anna Helldorff   BOOK 2016
      Min skog / [text och foto]: Anja Baklien ; [foto: Anki Hammar, Elisabeth Landberger]   BOOK 2015
6 additional entries    
Ue.056,u(yb) / kssb/8 : Nilsson, Ulf,     
      Vi letar konstiga bilar / Ulf Nilsson, Sarah Sheppard ; [faktagranskning: Micael Appelgren och Eric B   PICTURE BOOK 2010
Ue.056(yb) / kssb/8 : Marent, Thomas     
      Regnskog : [en fotografisk resa] / Thomas Marent med Ben Morgan ; [översättare: Inger Henrekson Ekstr   BOOK 2006
Ue.056(yb)/TD / kssb/8 : Klum, Mattias     
      På upptäcktsfärd i regnskogen [Talbok (CD-R)] : med Mattias Klum och Hans Odöö   TALKING BOOK DAISY 2010
  Ue.056(yb),u    
      Livet i bergen / Catherine Bradley   BOOK 1998
      Livet i regnskogen / Lucy Baker ; [översättning: Salamandra HB]   BOOK 1999
      Livet i skogen / Rosanne Hooper ; [översättning: Salamandra HB ; illustrationer: Madeleine David ; sa   BOOK 1998
      Sahara / Simon Scoones ; [översättning: Kjerstin Bask]   BOOK 1993
  Ue.07    
      Collins complete Mediterranean wildlife : photoguide / Paul Sterry   BOOK 2000
      A naturalist's guide to the tropics / Marco Lambertini ; translated by John Venerella ; with illustra   BOOK 2000
      Upptäck världen. Biologi / Mats och Åsa Ottosson   BOOK 2008
Ue.07-a      
      Vårt levande Europa : en upptäcktsfärd i Europas mångskiftande natur / redaktör: Nick Upton ; översät   BOOK 1998
Ue.07-a/TC / kssb/8     
      Vårt levande Europa [Talbok (CD-R)] : en upptäcktsfärd i Europas mångskiftande natur / översättning:   TALKING BOOK DAISY 2007
Ue.07-a,u : Ottosson, Mats,     
      Upptäck biologi Europa / Mats och Åsa Ottosson ; [teckningar: Bo Lundvall ...]   BOOK 2007
Ue.07-a/VC      
      Wild wonders of Europe [Video (DVD)] / project director: Staffan Widstrand ...   MOVIE DVD 2012
Ue.07-a(yb)      
      Det vilda Europa / Staffan Widstrand ... ; översättning av Kicki Lind ; [faktagranskning av svensk öv   BOOK 2010
Ue.07-az Östersjön/TC / kssb/8 : Foberg, Maria     
      Fakta om Östersjön [Talbok (CD-R)] : Maria Foberg   TALKING BOOK DAISY 2006
Ue.07-az Östersjön/TD / kssb/8 : Falk, Bisse     
      Östersjön för små och stora [Talbok (CD-R)] : av Bisse Falk och Ingela Almgren   TALKING BOOK DAISY 2016
  Ue.07-b/TC    
      Natur mellan två hav [Talbok (CD-R)] : Skandinavien - de stora kontrasternas halvö / Ragnar Frislid ;   TALKING BOOK DAISY 2008
      Våra sista urskogar i Norden [Talbok (CD-R)] : Kjell Olsson ; [utgiven] i samarbete med Svenska natur   TALKING BOOK DAISY 2006
Ue.07-bc : Bernes, Claes,     
      Arktisk miljö i Norden - orörd, exploaterad, förorenad? / text: Claes Bernes ; [nordsamisk översättni   BOOK 1996
Ue.07-bc/TC / kssb/8 : Bernes, Claes     
      Arktisk miljö i Norden [Talbok (CD-R)] : orörd, exploaterad, förorenad? / text: Claes Bernes   TALKING BOOK DAISY 2001
  Ue.07-c    
      Fyra väderstreck : dagboksblad från resor i Sverige / Peter Larsson   BOOK 1998
      Färder och fåglar / Carl Fries ; med 71 illustrationer efter fotografier av författaren   BOOK 1925
      Författarnas naturlära / [utgiven av] Birger Christofferson   BOOK 1973
      I svenska marker : bilder ur vårt lands växt- och djurliv / sammanställda av Carl Fries   BOOK 1930
35 additional entries    
  Ue.07-c/DR    
      Längtans landskap / Torbjörn Skogedal   EBOOK 2022
      Naturskyddsföreningens guide - ut i naturen. [Elektronisk resurs] : utflykter, äventyr, upplevelser   EBOOK 2020
  Ue.07-c(p)    
      Fauna och flora : en populärbiologisk tidskrift / utgiven av Naturhistoriska riksmuseet   JOURNAL 1906-
      Rödlistade arter i Sverige = The red list of Swedish species / U. Gärdenfors ed. ; [engelsk översättn   BOOK 2000-
  Ue.07-c/TC    
      Besjälad natur [Talbok (CD-R)] : Nils-Erik Landell   TALKING BOOK DAISY 2007
      Fyra väderstreck [Talbok (CD-R)] : dagboksblad från resor i Sverige / Peter Larsson   TALKING BOOK DAISY 2007
      Hysons kalendarium [Talbok (CD-R)] : året runt i naturen / text: Bengt Henryson   TALKING BOOK DAISY 2001
      Kärrhökens vildmark [Talbok (CD-R)] : text: Göran Bergengren   TALKING BOOK DAISY 2003
7 additional entries    
  Ue.07-c/TD    
      Tillbaka till naturen [Talbok (CD-R)] : allt du glömt och lite till / Lotta Skoglund & Bo Lundwall ;   TALKING BOOK DAISY 2016
      Upplev Sveriges natur [Talbok (CD-R)] : [en guide till naturupplevelser i hela landet] / Martin Emten   TALKING BOOK DAISY 2014
      Upptäck biologi Sverige [Talbok (CD-R)] : Mats och Åsa Ottosson ; [teckningar: Bo Lundwall, Björn Ber   TALKING BOOK DAISY 2011
  Ue.07-c,u    
      Barnens friluftsbok / text: Gösta Frohm ; bilder: Björn Gidstam ; utgiven i samarbete med Friluftsfrä   BOOK 1978
      Havsstranden / [Birgitta Åkesson (text)] ; [fackgranskare: Yngve Eliasson] ; [Ingvar Björk (teckninga   BOOK 1980
      Hösten i skogen / Gun och Ingvar Björk   BOOK 1981
      Långa landet : [en bok om Sveriges djur och natur] / Anna Olsson, Anna Sommansson, Anna Sandler ; [g   BOOK 2004
2 additional entries    
  Ue.07-c(yb),u    
      Fjällvandringen / text : Gun Björk ; bild: Ingvar Björk ; fackgranskad av Gunnar Johansson och Hans N   PICTURE BOOK  
      Om hösten och vad Malkolm ser i naturen / av Gunilla Lundgren, Lars Jacobson, Malkolm Jacobson   BOOK 1978
      Om vintern och vad Malkolm ser i naturen / av Gunilla Lundgren, Lars Jacobson och Malkolm Jacobson   BOOK 1978
  Ue.07-caal/TC    
      Skärgård [Talbok (CD-R)] : strandhugg och upptäcktsfärder i Stockholms havsskärgård / Jens Wahlstedt   TALKING BOOK DAISY 2007
      Vägvisare till skogarna i Stockholms län [Talbok (CD-R)] : text: Marie Öquist   TALKING BOOK DAISY 2007
      Ytterskärgård [Talbok (CD-R)] : av Klas-Rune Johansson   TALKING BOOK DAISY 2009
Ue.07-caal/TD / kssb/8 : Hansson, Erik,     
      Upplevelser i Stockholms natur [Talbok (CD-R)] platser, kartor, guider / Erik Hansson, Oliver Karlöf,   TALKING BOOK DAISY 2019
Ue.07-cab/TC / kssb/8 : Öhrn, Bertil     
      Resa i vardagsmark [Talbok (CD-R)] : Bertil Öhrn   TALKING BOOK DAISY 2009
Ue.07-cac/TC / kssb/8 : Hedin, Pekka     
      Ett historiskt landskap [Talbok (CD-R)] : strövtåg under fyra årstider / Pekka Hedin   TALKING BOOK DAISY 2007
Ue.07-cad/TC / kssb/8 : Roseen, Sture     
      Året vid kvarnforsen [Talbok (CD-R)] : Sture Roseen   TALKING BOOK DAISY 2010
Ue.07-cae/TC / kssb/8 : Hedin, Pekka     
      Ett historiskt landskap [Talbok (CD-R)] : strövtåg under fyra årstider / Pekka Hedin   TALKING BOOK DAISY 2007
Ue.07-caf/TC / kssb/8     
      Dalaskogen - till minne? [Talbok (CD-R)] : [Bengt Oldhammer (redaktör)]   TALKING BOOK DAISY 2008
  Ue.07-cba    
      Allerums skog och mosse / text: Ulrik Alm ... ; teckningar: Glenn Cornland ... ; [utgiven av Helsingb   BOOK 198-?
      Carl von Linnés Skånska resa / [inledning och redigering av Knut Hagberg]   BOOK 2005
      Christinelunds lövskogsreservat : vegetation och fauna / Mårten Hammer, Paul Eric Jönsson   BOOK 1978
      Flora & fauna i sydöstra Skåne / texten har utarbetats av Paul Axelsson ; fotona har tagits av Göran   BOOK 1983
27 additional entries    
Ue.07-cba(p) / kssb/5     
      Skånes natur   BOOK 1921-
Ue.07-cba/TC / kssb/8 : Larsson, Peter     
      Skånevandringar [Talbok (CD-R)] : illustrerade dagboksblad från fyra årstider / Peter Larsson   TALKING BOOK DAISY 2008
Ue.07-cba/TD / kssb/8 : Olofsson, Patrik     
      Vingar över vattenriket [Talbok (CD-R)] : Patrik Olofsson   TALKING BOOK DAISY 2017
  Ue.07-cbd    
      Natur i östra Småland / [redaktör: Markus Forslund]   BOOK 1997
      Om Smålands naturalhistoria / Carl von Linné ; illustrerad med trägravyrer av Sven Ljungberg ; förord   BOOK 2003
Ue.07-cbd/TC / kssb/8 : Johansson, Anders     
      Resan till Högsby [Talbok (CD-R)] : en Smålandsbok / Anders Johansson   TALKING BOOK DAISY 2012
  Ue.07-cbe    
      Carl von Linnés Öländska resa / [utgiven och kommenterad av Bertil Molde ; efterskrift av Knut Hagber   BOOK 2005
      Natur och kultur på Öland / [redaktör: Markus Forslund]   BOOK 2001
      Ölands natur : okända och ökända arter / Pav Johnsson   BOOK 2019
      Ölands stora alvar : mitt i ett världsarv / Anders Johansson   BOOK 2006
      Öländsk natur / Dagmar Lundegårdh, Per H. Lundegårdh, Roland Johansson   BOOK 1994
  Ue.07-cbe/TC    
      Natur och kultur på Öland [Talbok (CD-R)] : [redaktör: Markus Forslund]   TALKING BOOK DAISY 2002
      En naturdagbok [Talbok (CD-R)] : Ulf Svedberg   TALKING BOOK DAISY 2013
      Ölands stora alvar [Talbok (CD-R)] : mitt i ett världsarv / Anders Johansson   TALKING BOOK DAISY 2007
      Ölands stora alvar [Talbok (CD-R)] : människor och miljöer / Anders Johansson   TALKING BOOK DAISY 2009
      Öländsk natur [Talbok (CD-R)] : Dagmar Lundegårdh, Per H. Lundegårdh, Roland Johansson   TALKING BOOK DAISY 2011
  Ue.07-cbf/TC    
      Gotlands natur [Talbok (CD-R)] : en reseguide / Jens-Henrik Kloth och Ulf Lovén ; [utgiven i samarbet   TALKING BOOK DAISY 2008
      Det gotländska änget [Talbok (CD-R)] : Erik W. Ohlsson   TALKING BOOK DAISY 2007
Ue.07-cbg/TC / kssb/8 : Wahlin, Bertil     
      Dagbok från naturen [Talbok (CD-R)] : anteckningar 1959 till 1993 / text: Björn Wahlin   TALKING BOOK DAISY 2008
Ue.07-cbk / kssb/7 : Hultengren, Svante,     
      Kusthedar, sältor och ängar : natur och människor i en kustbygd / [text och redigering: Svante Hulten   BOOK 2005
Ue.07-cc / kssb/8 : Segerstedt, Rolf,     
      Vildmarksvägen / Rolf Segerstedt   BOOK 2022
Result page:  Prev Next