Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby SUBJECTS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Medium Year
Arbetsmarknadskonflikter -- juridik och lagstiftning / sao sao : Malm Lindberg, Martin     
      Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv / Henrik Malm Lindberg, Nils Karlson och Joha 331.8   BOOK 2015
Arbetsmarknadskonflikter -- Sverige -- Uppland -- 2005 / sao : Persson, Ingvar,     
      Konflikten i Vaxholm : svensk arbetsmarknad i förändring / [författare: Ingvar Persson] Ohaj   BOOK 2005
  Arbetsmarknadsorganisationer    
      14 augusti 1894 : en bok om arbetarna i bokbinderi och emballageindustri i Lund / av Sven B. Ek Ohai   BOOK 1974
      50 år i mölla och magasin : Svenska livsmedelsarbetareförbundets avd. 67, Malmö kvarnarbetarefackföre Ohai   BOOK 1951
      Allmänna arbetsgivareföreningen 1902-1932 : minnesskrift utgiven med anledning av Allmänna arbetsgiva Ohah   BOOK 1933
      Arbetarefrågan / af R. F. Berg Ohai   BOOK 1906
182 additional entries    
Arbetsmarknadsorganisationer -- historia / sao : Lundh, Christer,     
      Spelets regler : institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850-2018 / Christer L 331.2   BOOK 2020
  Arbetsmarknadspolitik    
      After work : farväl till arbetslinjen / red. Kristian Borg ; [medverkande: Birger Schlaug ...] 331   BOOK 2013
      Anställning av arbetshandikappade i stat och kommun : rapport om försöksverksamhet i Jönköping, Piteå Odc(p)   BOOK 1978
      Arbete åt alla : delbetänkande från Sysselsättningsutredningen Odc(p)   BOOK 1975
      Arbete åt handikappade : betänkande / av Sysselsättningsutredningen Odc(p)   BOOK 1978
30 additional entries    
Arbetsmarknadspolitik -- Förenta staterna / sao : Standing, Guy     
      The precariat : the new dangerous class / Guy Standing 331   BOOK 2011
Arbetsmarknadspolitik -- historia -- Sverige -- 1890-talet -- sekelskiftet 1900 / sao : Berg, Jan O.,     
      På spaning efter en svensk modell : idéer och vägval i arbetsgivarpolitiken 1897-1909 / Jan O. Berg 331   BOOK 2011
Arbetsmarknadspolitik -- historia -- Sverige -- 1920-talet / sao : Eriksson, Lena,     
      Arbete till varje pris : arbetslinjen i 1920-talets arbetslöshetspolitik / Lena Eriksson Ohak   BOOK 2004
  Arbetsmarknadspolitik https://id.kb.se/term/sao/Arbetsmarknadspolitik    
      Sysselsättningskoden : vägen till full sysselsättning bortom corona / Stefan Carlén & Christer Persso   TALKING BOOK DAISY 2021
      Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden : utfordringer, innsatser og anbefalinger / Christer Hyggen   EBOOK 2015
      Youth unemployment and inactivity : a comparison of school-to-work transitions and labour market outc   EBOOK 2015
Arbetsmarknadspolitik -- kommuner -- historia -- Sverige -- 1990-talet -- sekelskiftet 2000 / sao : Ulmestig, Rickard,     
      På gränsen till fattigvård? : en studie om arbetsmarknadspolitik och socialbidrag / Rickard Ulmestig Ohak   BOOK 2007
Arbetsmarknadspolitik -- Storbritannien / sao : Standing, Guy     
      The precariat : the new dangerous class / Guy Standing 331   BOOK 2011
  Arbetsmarknadspolitik -- Sverige    
      Förtidspension - en arbetsmarknadspolitisk ventil? : rapport från Sjuk- och arbetsskadeberedningen sa Odc(p)   BOOK 1994
      Janusansiktet i aktiveringspolitiken : storstadssatsningen i Malmö : utvärdering av aktiveringspoliti Ohaf   BOOK 2003
      Jobb i stället för bidrag : Farummodellen i svenska kommuner / Fabian Zäll Ohak   BOOK 2001
      Politik mot arbetslöshet : betänkande / av Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstud Odc(p)   BOOK 1993
3 additional entries    
Arbetsmarknadspolitik -- Sverige -- 1990-talet -- sekelskiftet 2000 / sao : Lundby-Wedin, Wanja,     
      På väg mot jämlikhet / Wanja Lundby-Wedin 331.1   BOOK 2009
Arbetsmarknadspolitik -- Sverige -- Skåne / sao     
      Variationer på framtidsmelodi : storstadssatsningen i Malmö : utvärdering av lokala arbets- och utvec Ohak   BOOK 2003
Arbetsmarknadspolitk / sao     
      Den långa vägen till arbetsmarknaden : om unga utanför / Jonas Olofsson (red.) 331.3   BOOK 2014
  Arbetsmarknadsprognoser    
      Framtidens jobb / Nima Sanandaji, Stefan Fölster 331.1   BOOK 2016
      Moderna tider 4.0 : från kugge i maskineriet till vinnare bland algoritmerna : din guide till framtid 331.1   BOOK 2020
  Arbetsmarknadsstatistik    
      Den höga sjukfrånvaron - sanning och konsekvens / Christer Hogstedt ... ; Töres Theorell (red) ; [fot 331.2   BOOK 2004
      Negativ stress i arbetet : de mest utsatta yrkena = [Negative stress at work] : [the occupations most Oi(p)   BOOK 1997
Arbetsmarknadsstatistik. Sverige      
      Arbetskraftsbarometern : utsikterna på arbetsmarknaden för 78 utbildningar. 1986 Oi(p)   BOOK 1986
  Arbetsmarknadsutbildning    
      Ansvar utan makt : arbetslösheten och kommunerna : en delrapport från projektet "Kommunerna och framt Qaa   BOOK 1986
      Arbetsförmedlingens historia / Lennart Delander, Ragnar Thoursie, Eskil Wadensjö Ohak   BOOK 1991
      De arbetslösa och 1930-talskrisen : en kollektivbiografi över hjälpsökande arbetslösa i Stockholm 192 Ohak   BOOK 1979
      Avstängning från arbetslöshetsersättning / Anna Christensen Ok   BOOK 1980
14 additional entries    
Arbetsmarknadsutbildning -- Sverige / sao : SOU 2008:69     
      Välja fritt och välja rätt : drivkrafter för rationella utbildningsval : bilaga 8 till Långtidsutredn Odc(p)   BOOK 2008
  Arbetsmedicin    
      Arbete och hälsa : vetenskaplig skriftserie / Arbetarmiljöinstitutet. 1988. 23. Besvär i rörelseorgan Ohae(p)   BOOK 1972-
      Arbete och hälsa : vetenskaplig skriftserie / Arbetarmiljöinstitutet. 1988. 26. Nordiska expertgruppe Ohae(p)   BOOK 1972-
      Arbete och hälsa : vetenskaplig skriftserie / Arbetarmiljöinstitutet. 1988. 27. Datoriseringens vinna Ohae(p)   BOOK 1972-
      Arbete och hälsa : vetenskaplig skriftserie / Arbetarmiljöinstitutet. 1988. 28. Non-genetic heterogen Ohae(p)   BOOK 1972-
50 additional entries    
  Arbetsmigration    
      The grapes of wrath / John Steinbeck Roman engelska   BOOK 2017
      Läktarvåld i Qatar : ett reportage om fattigdom, fotboll och modernt slavarbete / Ivar Andersen & Jon 331.6   BOOK 2015
      Nomadland : surviving America in the twenty-first century / Jessica Bruder 331.3   BOOK 2021
Arbetsmigration -- Sverige / sao : Århammar, Annika,     
      Migration och integration - om framtidens arbetsmarknad : bilaga 4 till Långtidsutredningen 2003/04 / Odc(p)   BOOK 2004
  Arbetsmiljö    
      Aktuell säkerhet : Nordens säkerhetstidning Oe(p)   JOURNAL 1985-
      Aldrig mera mobbning / Jan-Ewert Strömbäck ; illustrationer av Eva Lindström 302   EASY READING 2002
      Alla dessa arbetsdagar : svensk arbetsmiljö under 500 år / av Maths Isacson och Siv Söderlund Ohae   BOOK 1995
      Amazon : bakom framgången / Julia Lindblom 338.7   BOOK 2021
223 additional entries    
Arbetsmiljö Arbetarskydd Sverige / albt//swe : Wadell, Birgitta,     
      Arbetsmiljö : en dold resurs / Birgitta Wadell, Bertil Larsson 363.11   BOOK 1998
Arbetsmiljz~C Arbete Rz~Bttvisa Jz~Bmstz~Blldhet : Bohlin, Rebecka     
      Bit inte ihop! : sätt gränser på jobbet / Rebecka Bohlin & Sara Berg 305   BOOK 2013
Arbetsmiljö -- Danmark -- historia / sao : Jacobsen, Kurt,     
      Velfærdens pris : arbejderbeskyttelse og arbejdsmiljø gennem 150 år / Kurt Jacobsen ; udgivet i samar Oha   BOOK 2011
Arbetsmiljö -- genusaspekter / sao     
      Absent aviators : gender issues in aviation / [edited] by Donna Bridges, Jane Neal-Smith and Albert M 331.4   BOOK 2014
  Arbetsmiljö https://id.kb.se/term/sao/Arbetsmilj%C3%B6    
      Amazon : bakom framgången / Julia Lindblom   TALKING BOOK DAISY 2022
      Arbetsmiljö 2020 : aktuella författningar 1 januari 2020 / [sammanställning: Lars Åhnberg]   TALKING BOOK DAISY 2021
      Benny : drevet, döden / Lotta Fristorp   TALKING BOOK DAISY 2021
      Cykelbudet / Anders Teglund   TALKING BOOK DAISY 2021
Arbetsmiljö -- hälsoaspekter -- Sverige / sao : Sverige.     
      God arbetsmiljö - en framgångsfaktor? : en skrift från Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet Odc(p)   BOOK 2009
  Arbetsmiljö -- juridik och lagstiftning    
      Arbetsmiljö 2018 : aktuella författningar 1 januari 2018 / [sammanställning: Lars Åhnberg] 344   BOOK 2017
      Arbetsmiljö : handbok för chefer och skyddsombud / Georg Frick 344   BOOK 2018
      Arbetsmiljölagen : med kommentar / Bo Ericson 344   BOOK 2019
      Döden på jobbet : en berättelse om det nya arbetslivet / Elinor Torp ; [foto: Tor Johnsson, Henrik Fo 363.11   PAPERBACK 2016
      Rehabilitering och arbetsmiljö : handbok i 10 steg för arbetsgivare / Annika Blekemo, Martha Gurmu   TALKING BOOK DAISY 2021
Arbetsmiljö -- Kina / sao : Huitfeldt, Jörgen,     
      Sjukt billigt : vem betalar priset för ditt extrapris? / Jörgen Huitfeldt, Thella Johnson, Ola Wong 331.2   BOOK 2007
  Arbetsmiljö -- psykologiska aspekter    
      Bättre möten på jobbet : om delaktighet och samverkan på arbetsplatsen / John Nyström & Monica Wallén 060   BOOK 2004
      Psykosocial forskningsmiljö och vetenskaplig produktivitet / Lennart Widenberg AKAD. AVH: 9281   BOOK 2003
      Samarbete, samverkan, samvaro / Pål Abrahamsen ; översättning: Silvia Klenz Jönsson 302.2   BOOK 2003
Arbetsmiljö -- sociala aspekter / sao : Furman, Ben,     
      Dubbelstjärnan : konsten att skapa arbetsglädje / Ben Furman & Tapani Ahola ; översättning: Ann-Chris 158.7   BOOK 2003
  Arbetsmiljö -- Sverige    
      Arbetsliv och hälsa 2004 / Rolf Å Gustafsson och Ingvar Lundberg (red) Ohae   BOOK 2004
      Dentistry in Sweden : healthy work or ruthless efficiency? / Eva Bejerot AKAD. AVH. 8882   BOOK 1998
      Mobbarna och rättvisan / Maciej Zaremba 302   BOOK 2010
      Sjukvårdens arbetsmiljö : praktiska typfall i hälso- och sjukvården / Tor Nitzelius, Göran Söderlöf ; 344   BOOK 2008
2 additional entries    
Arbetsmiljö -- säkerhetsaspekter / sao : Torp, Elinor,     
      Döden på jobbet : en berättelse om det nya arbetslivet / Elinor Torp ; [foto: Tor Johnsson, Henrik Fo 363.11   PAPERBACK 2016
Arbetsmiljz~C Textilindustri : Fletcher, Kate,     
      Sustainable fashion and textiles : design journeys / Kate Fletcher 746.92   BOOK 2008
  Arbetsmiljöansvar    
      Arbete och teknik på människans villkor / redaktörer: Mats Bohgard .. 331.2   BOOK 2008
      Arbete och teknik på människans villkor / redaktörer: Mats Bohgard .. 331.2   BOOK 2011
      Faktastiskt : rätt strategier för ledare och HR / Dan Hasson 658.3   BOOK 2019
Arbetsmiljöansvar https://id.kb.se/term/sao/Arbetsmilj%C3%B6ansvar / sao     
      Arbete och teknik på människans villkor / redaktörer: Mats Bohgard, Stig Karlsson, Eva Lovén, Lars-Åk   TALKING BOOK DAISY 2021
Arbetsmiljöansvar -- juridik och lagstiftning / sao : Nitzelius, Tor,     
      Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet : med praktiska typfall / Tor Nitz 331.2   BOOK 2016
Arbetsmiljöansvar -- juridik och lagstiftning -- Sverige / sao : Sverige.     
      Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljömrådet : slutbetänkande / av Styrmedelsutredningen Odc(p)   BOOK 2009
Arbetsmiljöansvar -- Sverige / sao : Iseskog, Tommy,     
      Arbetsmiljö för alla / Tommy Iseskog 344   BOOK 2010
  Arbetsmiljöfrågor    
      Anställdas attityd och beteende vid omlokalisering av företag / Bertil Gardell Qbf   BOOK 1963
      Arbete och hälsa : vetenskaplig skriftserie / Arbetarmiljöinstitutet. 1988. 23. Besvär i rörelseorgan Ohae(p)   BOOK 1972-
      Arbete och hälsa : vetenskaplig skriftserie / Arbetarmiljöinstitutet. 1988. 26. Nordiska expertgruppe Ohae(p)   BOOK 1972-
      Arbete och hälsa : vetenskaplig skriftserie / Arbetarmiljöinstitutet. 1988. 27. Datoriseringens vinna Ohae(p)   BOOK 1972-
52 additional entries    
Arbetsmiljöföreskrifter / albt     
      Systematiskt arbetsmiljöarbete : en vägledning / [text: Carin Frostberg ... ; redaktör: Anne-Lie Kroo 331.2   BOOK 2005
Arbetsmiljölagar / albt//swe     
      Översyn av arbetsmiljölagen : betänkande / av Utredningen om översyn av arbetsmiljölagen Odc(p)   BOOK 1993
Arbetsmiljölagen : Lindh, Göran,     
      Arbetsmiljölagen med kommentarer : i lydelse den 1 juli 2001 / [kommentartext: Göran Lindh ; redaktör Ohae   BOOK 2001
  Arbetsmiljz~Clagen Sverige    
      Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018 : kommentarer och författningar / Hans Gullberg, Karl-Ingv 344   BOOK 2018
      Arbetsmiljölagen : med kommentar / Bo Ericson 344   BOOK 2019
      Arbetsmiljölagen : med kommentarer / Kerstin Ahlberg   TALKING BOOK DAISY 2021
      Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt 344   BOOK 2016
  Arbetsmiljölagstiftning    
      Arbetsmiljöansvar / Tommy Iseskog 344   BOOK 2015
      Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018 : kommentarer och författningar / Hans Gullberg, Karl-Ingv 344   BOOK 2018
      Kränkning, diskriminering eller bara skitprat? : vägledning för chefer och skyddsombud / Georg Frick 331.1   BOOK 2015
      Skolans arbetsmiljö : praktiska typfall / Tor Nitzelius, Göran Söderlöf 344   BOOK 2018
      Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt / Maria Steinberg 331.2   BOOK 2013
Arbetsmiljölagstiftning -- Danmark -- historia / sao : Jacobsen, Kurt,     
      Velfærdens pris : arbejderbeskyttelse og arbejdsmiljø gennem 150 år / Kurt Jacobsen ; udgivet i samar Oha   BOOK 2011
  Arbetsmiljölagstiftning https://id.kb.se/term/sao/Arbetsmilj%C3%B6lagstiftning    
      Arbetsmiljö 2020 : aktuella författningar 1 januari 2020 / [sammanställning: Lars Åhnberg]   TALKING BOOK DAISY 2021
      Arbetsmiljölagen : med kommentarer / Kerstin Ahlberg   TALKING BOOK DAISY 2021
Result page:  Prev Next