Login

 


 
     
Limit to available items
SUBJECTS (1-17 of 17)
Elevinflytande
1 book jacket Att motverka näthat : en handbok för elevers delaktighet i värdegrundsarbete
Thörnqvist, Carin, 1968-
370
Upplaga 1

1 copy available at Masten 2:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


[2022]
BOOK2 book jacket Delaktighet : reflekterande undervisningspraktik i förskola och skola
Dubois, Françoise, 1962-
372
Första upplagan

2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap and Rosengård:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


[2019]
BOOK3 book jacket Demokrati i förskolan : fokus på barns samspel
Karlsson, Rauni, 1957-
372
1. uppl

1 copy available at Rosengård:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


2014
BOOK4 book jacket Demokrati! : teori och praktik i förskolan
Nilsson, Jenni, 1980-
372
Första upplagans första tryckning

1 copy available at Rosengård:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


[2020]
BOOK5 book jacket Demokratiska arbetsformer : värdegrundsarbete i skolan
Pihlgren, Ann S., 1956-
370
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2012
BOOK6 book jacket Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet
Fohlin, Niclas, 1983-
371.3


No copies available for checkout

Request


[2017]
BOOK7 book jacket Kan barn förstå vad demokrati är? : inspiration och utveckling i förskolan
Arnér, Elisabeth, 1941-
372
1. uppl.

1 copy available at Oxie:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


2013
BOOK8 book jacket Klassråd : ett socialt rum för demokrati och utbildning : om skola och barndom i förändring
Lelinge, Balli, 1969-
372


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2011
BOOK9 book jacket Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete
Åberg, Ann, 1957-
372
Andra upplagan

No copies available for checkout

Request


[2018]
BOOK10 book jacket Lärare som ledare : i och utanför klassrummet

371
1. uppl

No copies available for checkout

Request


2012
BOOK11 book jacket Lärarens professionella frihet
Sandin, Daniel, 1973-
371
Upplaga 1

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


[2018]
BOOK12 book jacket Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande : en demokratididaktisk studie
Westlund, Kristina
372


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2011
BOOK13 Rosorna ger eleverna makt : eleverna alltmer delaktiga i undervisningen
Rosell, Sven1 copy available at for checkout

ARTICLE14 book jacket En skola som utmanar : när skolan blir meningsfull ur elevens perspektiv

371
Upplaga 1

No copies available for checkout

Request


[2019]
BOOK15 book jacket Små barns delaktighet och inflytande : några perspektiv
Johannesen, Nina
372
1. uppl.

No copies available for checkout

Request


2009
BOOK16 book jacket Statens offentliga utredningar. 1999:93 : Det unga folkstyret

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1999
BOOK17 book jacket Utveckla barns inflytande : verktyg för förskolan
Biteus, Jenny, 1980-
372
1. uppl

No copies available for checkout

Request


2016
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR