Login

 


 

LEADER 00000nam 2200000 a 4500 
003  LT 
003  Mo 
008  100714s19229999sw | e   f000 |swe c 
020  9789138236314 
022  0375-250X 
041 0 swe 
084  Odc(p) 
092 0 Odc(p) 
222 0 Statens offentliga utredningar 
222 0 SOU 
245 10 Statens offentliga utredningar.|n2011:64,|pAsylsökande 
    ensamkommande barn : en översyn av mottagandet : 
    betänkande /|cav Utredningen om en översyn av mottagandet 
    av asylsökande ensamkommande barn 
264  Stockholm :|bFritze,|c2011 
300  212 s. 
362 0 1922:1- 
650 7 Asylpolitik|xjuridik och lagstiftning|zSverige|2sao 
650 7 Asylsökande|xjuridik och lagstiftning|zSverige|2sao 
650 7 Flyktingbarn|zSverige|2sao 
710 2 Utredningen om en översyn av mottagandet av asylsökande 
    ensamkommande barn 
740 0 Asylsökande ensamkommande barn 
740 0 SOU 
856 41 |uhttps://www.regeringen.se/sb/d/14156/a/178047|zFritt 
    tillgänglig via www.regeringen.se 
907 00 111115 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Magasin 1  Odc(p)    CHECK SHELF  ---