Login

 


 

LEADER 00000   2200000 a 4500 
008     s           000 0   d 
041 0 swe 
082 04 362.1094861346|223/swe 
084  Vna 
084  Oabka-cz Malmö 
084  Odg-cz Malmö 
092 0 362 
245 14 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö :
    |binriktning för Malmö stad från 2014 
264  Malmö :|bMalmö stad,|c2014 
300  66 s. :|bill. 
500  Kompendiet är en sammanfattning av de beslut som fattades 
    av kommunstyrelsen den 5 mars 2014 och som bygger på Malmö
    stads stadskontors tjänsteskrivelse "Slutrapport från 
    Kommission för ett socialt hållbart Malmö - nu fråga om 
    förslag på inriktning av det fortsatta arbetet för en 
    socialt hållbar utveckling". Den innehåller 69 åtgärder, 
    utvecklingsområden och pågående arbeten som har sin grund 
    i Malmökommissionens åtgärdsförslag och synpunkter från 
    cirka 70 remissinstanser. 
650 7 Hälsa|xsociala aspekter|2sao 
650 7 Social jämlikhet|xhälsoaspekter|2sao 
650 7 Samhällsplanering|2sao 
650 7 Hållbar utveckling|2sao 
651 4 Malmö 
710 2 Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö 
856 4 |uhttps://malmo.se/kommission |zTill Socialt hållbart 
    Malmö 
856 4 |uhttps://malmo.se/kulturarv|z<img src="http://
    malmo.stadsbibliotek.org/screens/kulturarvtext.gif" 
    alt="Kulturarv Malmö" width="170" height="60" 
    border="0"> 
907 00 140918 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmö - hemlån  362    CHECK SHELF  ---
 Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen  Vn    LIB USE ONLY  ---