Login

 


 
     
Limit to available items
SUBJECTS (1-38 of 38)
Krigshistoria
1 Anteckningar om Kungl. Hallands regemente (f.d. Västgötadals) åren 1625-1910 : jämte biografier öfve
Noreen, Arvid, 1859-No copies available for checkout
1911
BOOK2 book jacket Att känna fienden : militärt underrättelseväsen från Napoleon till al-Qaida
Keegan, John
355


1 copy available at Limhamn:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


2005
BOOK3 book jacket Encyclopedia of invasions and conquests from ancient times to the present
Davis, Paul K
S


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


cop. 1996
BOOK4 book jacket Fest i fält : menyer från krigshistoriens skådeplatser
Nilsson, Sture, 1945-
Qcaa


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2002
BOOK5 book jacket Finlands fyra krig
Linder, Jan, 1931-
Kdd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2004
BOOK6 book jacket Gotländsk krigshistoria : från Gutasagan till 1814
Hammarhjelm, Bengt, 1925-
Ncbf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1998
BOOK7 book jacket The Guinness book of more military blunders
Regan, Geoffrey
S


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1993
BOOK8 book jacket I fält för Gustaf III : beskrivning över kampanjen i Savolax 1788-1790
Jägerhorn, Georg Henrik, 1747-1826
Sa


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2004
BOOK9 book jacket Imperial Roman legionary, AD 161-284
Cowan, Ross
356


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2003
BOOK10 book jacket Jens Sørensen : spion og søkorttegener for Christian V = spy and hydrographer to the Royal Danish Na
Bové, Margrethe

1. opl.

No copies available for checkout
1998
BOOK11 book jacket Karl X Gustavs krig : fälttågen i Polen, Tyskland, Baltikum, Danmark och Sverige 1655-1660
Isacson, Claes-Göran, 1928-
948.5034


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Oxie:Vuxen Facklitteratur (900-999) for checkout

Request


2002
BOOK12 Kungl. Wendes Artilleriregementes officerskår 1794-1972 : och Kungl. Wendes Artilleriregementes rege
Scheutz, SvenNo copies available for checkout
1998
BOOK13 Kungl. Wendes Artilleriregementes underofficerskår 1794-1972 : och kompaniofficerskår 1972-1983
Scheutz, SvenNo copies available for checkout
2004
BOOK14 book jacket Leila : en bosnisk flicka
Cavelius, Alexandra
949.7 Leila
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2002
BOOK15 book jacket The machinery of war : An illustrated history of weapons
Young, Peter
Sv


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1973
BOOK16 Malmö försvar - en historisk översikt
Kalling, StenNo copies available for checkout
1956
BOOK17 book jacket Medeltidens svenska krig
Sundberg, Ulf, 1956-
948.501
2. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia for checkout

Request


2002
BOOK18 Medieval warfare : a history

S


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1999
BOOK19 Militaerhistorie
Klint, HelgeNo copies available for checkout
1970
BOOK20 Om Stockholms garnison samt borgarebeväpning : från äldre till nyare tid
Hellström, CarlNo copies available for checkout
1907
BOOK21 Ryskt krigsbyte från Johan III:s tid
Steneberg, Karl ErikNo copies available for checkout
1943
BOOK22 [Småtryck : krigsväsen]
No copies available for checkout

BOOK23 book jacket Spain and Sweden : the army and the navy of Spain and Sweden in a period of change (1750-1870)
No copies available for checkout
[2001]
BOOK24 book jacket Svensk militärhistorisk atlas : en guide till klassiska slagfält och krigsskådeplatser i Sverige

948.5
1. uppl

2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2000
BOOK25 Svenska krigarbragder
Grimberg, CarlNo copies available for checkout
1914
BOOK26 Svenska underofficerarnas historia : på uppdrag av svenska underofficersförbundet. 1 : Armén
Josephson, Frans, 1881-No copies available for checkout
1938
BOOK27 Svenska underofficerarnas historia : på uppdrag av svenska underofficersförbundet. 2-3 : Marinen och
Josephson, Frans, 1881-No copies available for checkout
1940
BOOK28 Svenskarne i Tyskland 1813 : krigshistoriska skildringar : mest efter minnestecknares uppgifter
Thorsander, Gustaf, 1844-1914No copies available for checkout
1912
BOOK29 book jacket Sveriges fältmarskalkar : svenska fältherrar från Vasa till Bernadotte
Rosander, Lars, 1935-
948.503


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia for checkout

Request


2003
BOOK30 book jacket Tank warfare : [the illustrated history of the tank at war, 1914-2000]
Jorgensen, Christer, 1967-
358


1 copy available at Mediehotell for checkout

Request


2001
BOOK31 book jacket The Times history of war : mapping history

909
Pbk ed., [Fully updated ed.]

1 copy available at Kirseberg:Vuxen Facklitteratur (900-999) for checkout

Request


2003
BOOK32 book jacket The Times history of war : the illustrated military history of the world : from ancient civilisation

S


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2000
BOOK33 book jacket Trafalgar : the men, the battle, the storm
Clayton, Tim
Ke


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2004
BOOK34 Tvenne uppsatser : Neutralitetsförsvarets bländverk och existenskampens bistra allvar : Några riktli
Ericson, Carl

5. uppl.

No copies available for checkout
1913
BOOK35 Utförlig berättelse om den swenska krigsmaktens, igenom Guds bistånd, under hans excell. kongl. råde
No copies available for checkout
1713
BOOK36 book jacket Warfare in the ancient world : from the Bronze Age to the fall of Rome
Chrissanthos, Stefan G
355.02


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2008
BOOK37 book jacket Warriors of medieval times
Matthews, John
Ka


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1993
BOOK38 Ystad - en prövad stad under Horns krig
Borg, Eskil1 copy available at for checkout

ARTICLEMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR