Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby SUBJECTS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Year Entries
Kungl. Karlskrona Kustartilleriregementes Idrottsförenin   1945 1
  Kungl. Krigsakademien   2
  Kungl. Krigsskolan   6
Kungl. Krigsvetenskapsakademien   1996 1
  Kungl. Kronobergs regemente   3
Kungl. Kustartilleriet : Cyrus, Allan  1952 1
Kungl. Landtbruksakademien : Juhlin Dannfelt, Herman,  1913 1
Kungl. Lawn Tennis Klubben   1986 1
  Kungl. Livregementet till häst   2
Kungl. Livregementets husarer : Hamilton, Gustaf Ludvig  1916 1
Kungl. Maj:ts drabanter : Kuylenstierna, Oswald  1910 1
Kungl. Maj:ts kansli   1934 1
  Kungl. Musikaliska akademien   2
Kungl. Musikaliska akademien -- historia -- 1920-talet -- 1930-talet -- 1940-talet / sao : Bengtsson, Johan,  2006 1
Kungl. Musikaliska akademien. Musikkonservatoriet : Hedwall, Lennart,  2003 1
  Kungl. Myntkabinettet   2
  Kungl. Norra skånska infanteriregementet   3
Kungl. Norra Smålands regemente   1973 1
Kungl. Norrbottens regemente   1972 1
  Kungl. Patriotiska Sällskapet   2
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien : Perlinge, Anders,  1994 1
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien -- donationer -- historia -- Sverige -- 1800-talet / sao : Edling, Nils  2010 1
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien -- donationer -- historia -- Sverige -- 1900-talet / sao : Edling, Nils  2010 1
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien -- donationer -- historia -- Sverige -- 2000-talet / sao : Edling, Nils  2010 1
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien -- skönlitteratur / sao : Persson, Malte,  2008 1
  Kungl. Skånska dragonregementet   12
  Kungl. Skånska flygflottiljen   2
  Kungl. Skånska Husarregementet   6
  Kungl. Skånska kavalleriregementet   3
  Kungl. Skånska luftvärnskåren   2
Kungl. Skånska luftvärnsregementet     1
Kungl. Skånska pansarregementet   1951 1
Kungl. Smålands husarregemente : Blomberg, Oskar  1971 1
  Kungl. Svea livgarde   6
Kungl. Svenska Aeroklubben   1924 1
Kungl. Svenska segel sällskapet : Haglind, Henning  1930 1
  Kungl. Södra Skånska Infanteriregementet   5
Kungl. Tekniska högskolan   1908 1
Kungl. tryckeriet : Skott, Mia,  2022 1
Kungl. Vaxholms kustartilleriregemente   1917 1
  Kungl. Vetenskapsakademien   2
  Kungl. Wendes artilleriregemente   10
Kungl. Älvsborgs regemente   1974 1
  Kunglig miljö   15
Kunglig miljö -- skönlitteratur : Shakespeare, William,  2011 1
  Kungliga arkiv   4
  Kungliga baletten   2
Kungliga begravningar -- historia / sao : Rangström, Lena,  2015 1
Kungliga begravningar -- historia -- Sverige -- 1600-talet / sao : Grundberg, Malin,  2006 1
Kungliga begravningsplatsen : Björnberg, Karl-Axel,  1998 1
Result page:  Prev Next