Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
SUBJECTS (1-50 of 572)
Matriklar
1 100 danske præsteslægter : en lille slægtshaandbog opstillet i uddrag af stamtavler
Nedergaard, Paul
Ld


No copies available for checkout
1954
BOOK2 1850 års mäns stiftelse 1850-1900 : [matrikel öfver dess medlemmar jämte porträtt]

Lm-c


No copies available for checkout
1901
BOOK3 1877 års män : minnesskrift jubileumsåret 1927
No copies available for checkout
1927
BOOK4 1877 års män : porträtt och biografier av medlemmarna i föreningen 1877 års män
No copies available for checkout
1927
BOOK5 1881 års män : porträtt och biografier
Lundström, Nils S.
Ls


No copies available for checkout
1925
BOOK6 1881 års män : porträtt och biografier
No copies available for checkout
1922
BOOK7 1883 års män : porträtt och biografier
No copies available for checkout
1927
BOOK8 1884 års män : porträtt och biografier
No copies available for checkout
1929
BOOK9 1885 års matrikel öfver folkskoleinspektörer samt lärare vid folkskolelärareseminarier, småskolelära
No copies available for checkout
1885
BOOK10 1905 års Malmö-studenter : Matrikel m. m. utg. vid 25-års jubileet 24/5 1930

Em-cz Malmö högre allmänna läroverk


No copies available for checkout
1930
BOOK11 Adressbok för Christianstads stad : (första årgången)
No copies available for checkout
1906
BOOK12 Adressförteckning å kronofogdar, landsfiskaler och länsmän
No copies available for checkout
1879
BOOK13 Adresskalender för Christianstads stad : (andra årgången)
No copies available for checkout
1903
BOOK14 Adresskalender för Eslöfs köping med omnejd
No copies available for checkout
1909
BOOK15 Adresskalender för Helsingborg
No copies available for checkout

BOOK16 Adresskalendern för Malmö, Limhamn o. Arlöv
No copies available for checkout
1913-16
BOOK17 Adressregister över Malmö stad
No copies available for checkout

BOOK18 Ett akademiskt album från studenttiden : med 136 ögonblicksbilder / 1, Första gruppen. : Akademiska
Larifari
Lm-c.e


No copies available for checkout
1889
BOOK19 Ett akademiskt album från studenttiden : med 136 ögonblicksbilder / 2, Andra gruppen. : Studenter i
Larifari
Lm-c.e


No copies available for checkout
1889
BOOK20 Alnarps elevkår 1862-1933 : minnesskrift
No copies available for checkout
1938
BOOK21 Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstituts katalog

Lm-c.e(p)


No copies available for checkout
1946-
BOOK22 Alnarps matrikel : 1862-1912
Sjöström, Carl
Lm-c.e


No copies available for checkout
1912
BOOK23 Andreae Ol. Rhyzelii episcoposcopia sviogothica, eller en sweagöthisk sticht- och biskopskrönika. D.
Rhyzelius, Andreas Olavi
Lm-c.c


No copies available for checkout
1752
BOOK24 book jacket Det anno 1729 florerande Swerige
Henel, Andreas Jochim von, 1687-1744
Lm-c.o
Faks.-uppl

No copies available for checkout
1993 ;
BOOK25 Befälet vid Kronprinsens husarregemente 1758 24/4-31/12 1927
Gedda, Carl
Lm-c.s


No copies available for checkout
1958
BOOK26 Bidrag till Lunds stifts herdaminne
Wieselgren, Peter, 1800-1877No copies available for checkout
1846
BOOK27 Bidrag till Malmö stads historia / 2 b, Stadens magistrat och rådstufvurätt med derunder lydande tje
Isberg, Anders Ulrik, 1826-1900
914.861346


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmö - hemlån for checkout

Request


1900
BOOK28 Bidrag till Malmö stads historia / 1 , Stadens presterskap : från äldsta tider till den 25 mars 1895
Isberg, Anders Ulrik, 1826-1900
Ncbaz Malmö


No copies available for checkout
1895-1897
BOOK29 Bihang till Förteckning över kamrarnes ledamöter
No copies available for checkout
1869-1970
BOOK30 Bihang till Lunds stifts-matrikel, rörande klockarelägenheterne, enligt erhållne uppgifter, författa
Ekdahl, Magnus, 1786-1841No copies available for checkout
1821
BOOK31 De bildande konsternas utöfvare i Sverige 1600-1884
Hafström, AugustNo copies available for checkout
1884
BOOK32 Bilen i Sverige : dess drift, service och underhåll, 50 år : företagen och deras ledande män

Prab


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 Liggfoliant for checkout

Request


1947
BOOK33 Biografisk matrikel öfver Svenska kyrkans prästerskap 1901 / Supplement : 1902-1906
Ohlsson, Håkan TheodorNo copies available for checkout
1906
BOOK34 Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap. 1901

Lm-c.c(p)


No copies available for checkout

BOOK35 Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap. 1914

Lm-c.c(p)


No copies available for checkout

BOOK36 Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap. 1934

Lm-c.c(p)


No copies available for checkout

BOOK37 Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap. 1934-70. Supplement

Lm-c.c(p)


No copies available for checkout

BOOK38 Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap. 1970

Lm-c.c(p)


No copies available for checkout

BOOK39 Biografiska anteckningar om juris kandidater och till rättegångsverken examinerade vid Upsala univer
Ulff, Otto FredrikNo copies available for checkout
1883
BOOK40 Biografiska anteckningar om släkten Hegardt
Hegardt, Peter
Ldz Hegardt


No copies available for checkout
1928
BOOK41 Biografiska anteckningar om släkten Hegardt
Hegardt, Peter
Ldz Hegardt


No copies available for checkout
1910
BOOK42 Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare : samt andre embetsmän och personer, under denna kon
Ennes, Barthold Anders
Lm-c.s


No copies available for checkout
1818
BOOK43 Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare : samt andre embetsmän och personer, under denna kon
Ennes, Barthold Anders
Lm-c.s


No copies available for checkout
1819
BOOK44 Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män. Bd 1

Lm-c
Ny, rev. uppl

No copies available for checkout
[1875?]
BOOK45 Blekingska nationen 1697-1900 : biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik
Sjöström, Carl
Lm-c.e


No copies available for checkout
1901
BOOK46 Blekingska nationen 1697-1947
No copies available for checkout
1947
BOOK47 Blekingska nationen 1900-1908
Weibull, Carl Gustaf
Lm-c.e


No copies available for checkout
1908
BOOK48 Blekingska nationen : 1908-1923
No copies available for checkout
1924
BOOK49 Brandingeniörerna 1877-1947
No copies available for checkout
1947
BOOK50 Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet
Benzing, Josef
Ae


No copies available for checkout
1963
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: