Login

 


 
     
Limit to available items
SUBJECTS (1-35 of 35)
Miljögifter
1 book jacket Arktisk miljö i Norden - orörd, exploaterad, förorenad?
Bernes, Claes, 1952-
Ue.07
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 Liggfoliant for checkout

Request


1996
BOOK2 book jacket Bestulna på framtiden : [hotas vår fertilitet, intelligens och överlevnadsförmåga av syntetiska kemi
Colborn, Theo
Uh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK3 Bly i bensin och avgas : konflikt hälsa - teknik : [föredrag och diskussion vid Blysymposiet i Stock

Uhc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1967
BOOK4 book jacket Bromerade flamskyddsmedel : miljöeffekter vid brand : FoU rapport
Månsson, Margret
Ps
1997 års utg

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK5 book jacket Deponering av asbest

Ppd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1987
BOOK6 book jacket Deponering av avfall : förslag till allmänna råd

Ppd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1996
BOOK7 Frågor & svar om tunnelbygget genom Hallandsås

Ppc


No copies available for checkout
1998
BOOK8 book jacket Hälsorisker vid försurning av mark och vatten

363.7


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


1997
BOOK9 book jacket I den bästa av världar : en bok om ekologi, kretslopp och ekonomi
Delin, Staffan
Uh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1996
BOOK10 book jacket Impotensmadrassen : förändra ditt liv : bli en kemikaliedetektiv!
Kauppi, Monica, 1949-
363.7


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2009
BOOK11 Kvicksilver i Malmöhus län

Uhc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1992
BOOK12 book jacket Kvicksilverhaltigt avfall i Sverige : inventering, karakterisering och prioritering

Ppd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK13 book jacket Leta kvicksilver i tekniska varor och produkter!

Uhc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1996
BOOK14 book jacket Löslighet och kemisk förbehandling av kvicksilver i slutförvar

Ppd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK15 Miljön i Malmö och världen : Agenda 21

Uhc


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen for checkout

Request


[1996]
BOOK16 Miljön i Malmö och världen : Agenda 21

363.7
2., omarb. uppl.

4 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmö - Hemlån, Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen, Stadsbibl:Magasin 1 and Limhamn:Vuxen Malmösamling for checkout

Request


[2001]
BOOK17 Miljötillståndet i Sverige

Uh(p)


No copies available for checkout

Request


1994-1995
BOOK18 book jacket Molybden, vanadin, vismut : förekommande halter och effekter på miljö och hälsa
Randahl, Håkan
Uhc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK19 book jacket Olieforurening i Øresundsområdet : en rapport fra Øresundsrådet 1981

Uhc


No copies available for checkout
1981
BOOK20 book jacket Our stolen future : are we threatening our fertility, intelligence, and survival? : a scientific det
Colborn, Theo
Uh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1996
BOOK21 book jacket Our Toxic World : A Survivor's Guide
Barnes, Kathleen
363.7 j


No copies available for checkout

Request


[2016]
BOOK22 book jacket Principles of ecotoxicology

577
3. ed.

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Naturvetenskap och matematik for checkout

Request


2006
BOOK23 book jacket Slutförvar av kvicksilver : [huvudrapport]

Ppd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK24 book jacket Som man sår- : miljökunskap inför 21:a århundradet : [gymnasieskolan]
Brandt, Nils, 1950-
Uh
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1996
BOOK25 book jacket Tecken i skyn : introduktion till 80-talets miljödebatt
Daléus, Lennart
Uh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1983
BOOK26 book jacket Transport av farligt gods
Björkman, Fredrik
Pr


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


[1977]
BOOK27 book jacket Tunnelbygget genom Hallandsås : lokalsamhällets dilemman
Boholm, Åsa, 1953-
Ppc


No copies available for checkout
1998
BOOK28 Tunnelbygget genom Hallandsåsen : översiktlig bedömning av miljöeffekterna

Ppc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK29 book jacket Tyst vår
Carson, Rachel, 1907-1964
363.7


No copies available for checkout

Request


[2021]
BOOK30 Undersökning av metaller och PCB i tre fiskarter inom Malmö kommuns havsområde : torsk, sill, skrubb

Ugi


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen for checkout

Request


1999
BOOK31 book jacket Vad ska vi göra med PVC-avfallet? : redovisning av ett regeringsuppdrag

Ppd
I. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1996
BOOK32 book jacket Vem förorenar Sverige?

Uhc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOKMiljögifter https://id.kb.se/term/sao/Milj%C3%B6gifter
33 book jacket Tyst vår
Carson, Rachel, 1907-1964No copies available for checkout

Request


2021
TALKING BOOK DAISYMiljögifter -- hälsoaspekter -- Sverige
34 book jacket Den flamsäkra katten : om kemisamhället, hälsan och miljön
Froster, Anna, 1980-
363


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap and Mediehotell for checkout

Request


2011
BOOKMiljöhistoria
35 book jacket The destruction of the bison : an environmental history, 1750-1920
Isenberg, Andrew Christian
Qga


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2000
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR