Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
SUBJECTS (1-50 of 63)
Regionalpolitik
1 book jacket Beslut för regional förnyelse : tretton forskare om 80-talets regionalpolitik : [en samlingsvolym fr

Odg
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1984
BOOK2 book jacket Boken om översiktsplan D. 3 Allmänna intressens behandling i översiktsplanen

Odg
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1996
BOOK3 book jacket Boken om översiktsplan D. 4 Översiktsplanering i fem kommuner

Odg
1. uppl

No copies available for checkout

Request


1996
BOOK4 book jacket Bortom storstadsidéerna : en regional framtid för Sverige och Norden
Eriksson, Olof, 1926-
Odg


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1989 ;
BOOK5 book jacket Building a cross-border learning region : emergence of the North European Øresund region
Maskell, Peter
Ep


No copies available for checkout
1999
BOOK6 book jacket Developing transnational industrial platforms : the strategic conception of the Öresund region
Boye, Petter, 1964-
Qad


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1999
BOOK7 book jacket EU-stöd och kulturarv : en vägledning för dig som tänker söka EU-medel

Bg
1. uppl

No copies available for checkout
1996
BOOK8 book jacket Komplex flernivådemokrati : regional lobbying i Bryssel
Jerneck, Magnus, 1951-
Odf
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2001 ;
BOOK9 book jacket Kooperativa möjligheter i storstadsområden : exempel, erfarenheter och förslag till åtgärder : under

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1996 ;
BOOK10 book jacket Lokalt beslutsfattande

351


No copies available for checkout

Request


2015
BOOK11 book jacket Läget i landet : 89 tankar om periferier, politik och varför landsbygdsfrågan är viktigare än du tro
Tidholm, Po, 1971-
307.7


2 copies available at Bellevue:Vuxen facklitteratur (300-399) and Limhamn:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


[2017]
BOOK12 Länsprogram 1970 : sammanfattning av länsstyrelsens förslag till regionalpolitiskt handlingsprogram
No copies available for checkout
1972
BOOK13 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1995:20. EU-information Malmöhus län : gemenskapsinitiativ - n

Odc(p)


No copies available for checkout
1995
BOOK14 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1995:23. Tungmetaller och andra miljögifter i marin biota : en

Odc(p)


No copies available for checkout
1995
BOOK15 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1995:1. Sammanställning av kustvattendata : trendanalyser av

Odc(p)


No copies available for checkout
1995
BOOK16 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1995:26. Skånes näringsliv : en översikt / Gudmundur Kristjáns

Odc(p)


No copies available for checkout
1995
BOOK17 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1994:10. Inomregional flyttning i Malmöhus län / Richard Ek

Odc(p)


No copies available for checkout
1994
BOOK18 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1994:11. Förnyelse, utbildning och flyttningar : exemplet Malm

Odc(p)


No copies available for checkout
1994
BOOK19 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1994:12. Kollektivpendlingens utveckling i västra Skåne 1975-1

Odc(p)


No copies available for checkout
1994
BOOK20 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1995:34. Kvinnor och män i Malmöhus län / Inger Persson, Anna

Odc(p)


No copies available for checkout
1994
BOOK21 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1995:3. Agenda 21 - arbetsprocessen och den fysiska planeringe

Odc(p)


No copies available for checkout
1995
BOOK22 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1995:15. Biologisk mångfald i Malmöhus län

Odc(p)


No copies available for checkout
1995
BOOK23 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1996:2. Äldreomsorgen i Malmöhus län / av Annalena Holmgren oc

Odc(p)


No copies available for checkout
1996
BOOK24 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1996:11. Stort vattenburet sjukdomsutbrott i Skåne 1995 : utv

Odc(p)


No copies available for checkout
1996
BOOK25 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1996:9. Miljöövervakningsprogram för svampfloran i södra Sveri

Odc(p)


No copies available for checkout
1996
BOOK26 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1996:10. KROG 2000 : Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten,

Odc(p)


No copies available for checkout
1996
BOOK27 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1996:13. Förslag till markkemiska undersökningar i Malmöhus l

Odc(p)


No copies available for checkout
1996
BOOK28 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1996:23. Punktutsläpp till luft i Malmöhus län : 1985-1994 / A

Odc(p)


No copies available for checkout
1996
BOOK29 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1996:25. Storstadsuppdraget II, Malmöhus län / [projektledare:

Odc(p)


No copies available for checkout
1996
BOOK30 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1996:26. Kvalitetsaspekter inom barnomsorgen i ett EU-perspekt

Odc(p)


No copies available for checkout
1996
BOOK31 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1996:30. Analys av vegetation på Romeleåsens fäladsmarker 1996

Odc(p)


No copies available for checkout
1996
BOOK32 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1996:31. Stoftmätningar i Landskrona : bakgrund, årsrapport f

Odc(p)


No copies available for checkout
1996
BOOK33 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1996:35, Undervattensvegetation längs Skånes syd- och västkust

Odc(p)


No copies available for checkout
1996
BOOK34 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1996:15.Socialtjänst i utveckling : projekt inom missbruks- oc

Odc(p)


No copies available for checkout
1996
BOOK35 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1996:19. Varför flytta till Malmöhus län - eller därifrån? : o

Odc(p)


No copies available for checkout
1996
BOOK36 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1996:37. Boende i familjehem enligt LSS : Göteborgs- och Bohus

Odc(p)


No copies available for checkout
1996
BOOK37 book jacket Möjligheter runt knuten : att lita till lokala resurser
Svensson, Ronny, 1942-
Qad-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1984
BOOK38 book jacket Det ouppklarade partnerskapet : om svensk regionalpolitik, strukturfonderna och den territoriella ut
Hallin, Göran, 1961-
Qad-c
1. uppl.

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1998
BOOK39 book jacket Politikområden under lupp : frågor om EU:s första pelare inför regeringskonferensen 1996 : en rappor
EU 96-kommittén
Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1996 ;
BOOK40 book jacket Regional framtid : slutbetänkande
RegionberedningenNo copies available for checkout
1995 ;
BOOK41 book jacket Regional försöksverksamhet : tre studier : rapport till Den parlamentariska regionkommittén [(PARK)]

Odc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2000
BOOK42 book jacket Renässans för regioner : om tekniken och den sociala kommunikationens villkor
Törnqvist, Gunnar, 1933-
Na
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1998 ;
BOOK43 book jacket Rural gentrification in Desakota : farmland politics, alternative food networks, and the emergence o
Hsu, Chia-Sui
AKAD. AVH. 2019:1


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


[2019]
BOOK44 Räddare i nöden
Hultin, Olof, 1946-1 copy available at for checkout

ARTICLE45 Skåne i ett regionalt Östersjöperspektiv
Almqvist, DouglasNo copies available for checkout
1993
BOOK46 Skåne möter EG : ett regionalt perspektiv
Almqvist, Douglas
Qad-c


No copies available for checkout
1993
BOOK47 book jacket Statens offentliga utredningar. 1997:13. Regionpolitik för hela Sverige : betänkande / av REKO-STAT-

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1922-
BOOK48 book jacket Statens offentliga utredningar. 1997:13. Regionpolitik för hela Sverige : Bilagedel 1 : betänkande /

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1922-
BOOK49 book jacket Statens offentliga utredningar. 1997:156. A bigger and better Europe? : economic effects of EU : Eas

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1922-
BOOK50 book jacket Statens offentliga utredningar. 1997:156. Ett större och bättre Europa? : EU:s utvidgning: Samhällse

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1922-
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: