Login

 


 
     
Limit to available items
SUBJECTS (1-23 of 23)
Sjukförsäkring
1 book jacket Arbetsförmåga i sjukförsäkringen : rätt och tillämpning
Mannelqvist, Ruth, 1966-
344


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2012
BOOK2 Arbetsstatistik. B / . Registrerade sjukkassors verksamhet år ..

Oi(p)


No copies available for checkout
1902?-1910
BOOK3 book jacket Avslagsmaskinen : byråkrati och avhumanisering i svensk sjukförsäkring
Altermark, Niklas, 1982-
368


6 copies available at Bellevue:Vuxen facklitteratur (300-399), Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap , Husie:Vuxen Facklitteratur (300-399) and 2 other locations for checkout

Request


2020
BOOK4 book jacket Bosättningsbegreppet inom folkbokföringen och sjukförsäkringen
Westerhäll, Lotta, 1944-
Oj


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1986
BOOK5 Folkpensioneringen mm och sjukkasseväsendet

Oi(p)


No copies available for checkout
1964
BOOK6 book jacket Från folkrörelse till välfärdsbyråkrati : det svenska sjukförsäkringssystemets utveckling 1900-1990
Lindqvist, Rafael, 1948-
Ok


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1990
BOOK7 Handbok för erkända sjukkassor / D. 1, Innehållande författningstexter jämte förklaringar, anmärknin

Ok


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1931
BOOK8 Handbok för erkända sjukkassor / D. 2, Innehållande normalstadgar för lokal- och centralsjukkassor j

Ok


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1932
BOOK9 Lag om sjukkassor den 4 juli 1910 med därtill hörande författningar jämte sakregister

Ok


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1910
BOOK10 Lag om sjukkassor med därtill hörande författningar jämte förslag till stadgar för sjukkassor

Ok
2. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1898
BOOK11 Med otryggheten som drivkraft : kortfattat om sjukkassornas och allmänna försäkringens historia
Classon, Sigvard
Ok


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1984
BOOK12 book jacket Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv

331
3., [omarb.] uppl

No copies available for checkout

Request


2015
BOOK13 book jacket Den relativa arbetsförmågan : teoretiska och praktiska perspektiv

368
1. uppl

No copies available for checkout

Request


2014
BOOK14 book jacket Sjukfrånvaron i Sverige : en kunskapsöversikt
Socialstyrelsen
Ok


No copies available for checkout
1981
BOOK15 Sjukförsäkring för alla
Michanek, Ernst
Ok
8., omarb. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1955
BOOK16 book jacket Sjuklönelagen
Iseskog, Tommy, 1950-
344
12., [rev.] uppl

2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2012
BOOK17 book jacket Sjukpenning, arbetsskada och förtidspension : förutsättningar och erfarenheter : rapport från Sjuk-
Sjuk- och arbetsskadeberedningen
Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1994 ;
BOOK18 book jacket Sjukt försäkrad
Ljungberg, Caroline
368


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2018
BOOK19 book jacket Statens offentliga utredningar. 1997:169. Försäkringsmedicinskt centrum : en resurs för utredning oc

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1922-
BOOK20 book jacket Statens offentliga utredningar. 1998:2. Tänder hela livet : nytt ersättningssystem för vuxentandvård

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1922-
BOOK21 book jacket Statens offentliga utredningar. 1999:143 : Rapport om förskrivningsregler : förtydligande om gälland

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1999
BOOK22 Tvångssjukförsäkring : tvångssjukförsäkringen i Tyskland och England

Odc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1919
BOOK23 book jacket Ökad trygghet för studerande som blir sjuka : delbetänkande av Utredningen om tryggare och effektiva

378


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2018
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR