Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby SUBJECTS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Medium Year
Stadsmotiv : Brassaï,     
      Paris by night / Brassaï ; [translated from the French by Stuart Gilbert] 779.092 Brassaï   BOOK 2012
  Stadsmusikanter    
      For borgere og bønder : stadsmusikantvaesenet i Danmark ca. 1660-1800 / Jens Henrik Koudal Ijb   BOOK 2000
      Hand och penna : sju essäer om yrken på 1700-talet / redaktör: Carin Bergström Kc.43   BOOK 1996
      Stadsmusikanten i svenskt musikliv under 1600- och 1700-talet / av Greger Andersson   BOOK 1991
      Stadsmusikanter i Danmark : en udstilling ... / tilrettelagt af Dansk Folkemindesamling og Musikhisto   BOOK 1999
3 additional entries    
Stadsmän -- Romerska riket / sao : Holland, Tom,     
      Dynastin : den första romerska kejsarätten / Tom Holland ; översättning av Camilla Jacobsson 937   BOOK  
  Stadsociologi    
      I väntan på vad då? : [en studie av citymiljöns betydelse för och påverkan på ungdomar] / [av Göran F   BOOK 1979
      The land of the magical maya : colonial legacies, urbanization, and the unfolding of global capitalis AKAD. AVH. 10143   BOOK 2017
  Stadsodling    
      Citizen farmers : the biodynamic way to grow healthy food, build thriving communities, and give back 635   BOOK  
      The city gardener's handbook : the definitive guide to small-space gardening / Linda Yang ; line draw 635   BOOK c2002
      Flower power : om Barn i Stan och det som gror på Seved / text: Lars Åberg ; foto: Lars Strandberg .. 307.7   BOOK 2011
      Guerilla green : an urban gardening survival guide / written by Cookie Kalkair & Ophélie Damblé ; ill Serie engelska   BOOK 2021
18 additional entries    
Stadsodling -- historia / sao : Flodin Furås, Ulrika,     
      Stadsodlingens historia : kålgårdar, kolonier & asfaltsblommor / Ulrika Flodin Furås 635   BOOK 2019
  Stadsparker    
      Stadsträdgårdsmästarnas spår : en bok om FSS:s historia / red. Titti Olsson 712   BOOK 2008
      Trelleborgs stadspark 100 år : 1896-1996 / [Parkavdelningen]   BOOK 1997?
      Tusen år i trädgården : från sörmländska herrgårdar och bakgårdar / Maria Flinck Icu   BOOK 1994
      Yrvaken Törnrosa : stadsparken i Lund 100 år / Caroline Alesmark, Per Lindström... Ic-c   BOOK 2011
  Stadsplanekonst    
      Aabenraa c1028-1523 : en egnsplan- og byplanhistorisk undersøgelse / Vilhelm Marstrand Nda   BOOK 1933
      Arkitekternas århundrade : Europas arkitektur 1800-talet / Olle Svedberg Ic   BOOK 1988
      Arkitekternas århundrade : Europas arkitektur 1800-talet / Olle Svedberg 724   BOOK 1996
      -att bygga så lagom- : den måttfulla staden / [redigering och layout: Olle Bengtzon och Marika Engstr Ic-c   BOOK 1993
65 additional entries    
Stadsplanekonst -- belysning -- bildverk : Descottes, Hervé     
      Ultimate lighting design : [projects / by Hervé Descottes/L'Observatoire International ; editor in ch 729   BOOK 2005
Stadsplanekonst -- historia -- Sverige -- Skåne -- 1900-talet / sao : Wittstrand, Arne,     
      Stadens landskap : Erik Bülow Hübe och Malmö / Arne Wittstrand 720.9485 Bülow Hübe, Erik   BOOK 2007
Stadsplanekonst -- Moldavien / sao : Larsson, Bo     
      Periferin i Europas mitt: kulturarv, minnen och stadsmiljö i Västukraina och Moldavien / Bo Larsson 724   BOOK 2011
Stadsplanekonst -- Ukraina / sao : Larsson, Bo     
      Periferin i Europas mitt: kulturarv, minnen och stadsmiljö i Västukraina och Moldavien / Bo Larsson 724   BOOK 2011
Stadsplanelag      
      Betänkande med förslag till stadsplanelag och författningar, som därmed hava samband : avgivet den 15   BOOK 1920
  Stadsplaner    
      Bevare oss väl! Del 1   ARTICLE  
      Bevare oss väl!: Del 2   ARTICLE  
      Esplanadsystemet och Albert Lindhagen : stadsplanering i Stockholm åren 1857-1887 / Gösta Selling   BOOK 1970
      Falkenberg : stad att bevara : populärutgåva av bevarandeplanen för Falkenbergs innerstad / utgiven a   BOOK 1991
3 additional entries    
Stadsplaner (kartor) / gmgpc//swe     
      Kartverket Svenska orter [Kartografiskt material] : Sverige söder om en linje genom Älvdals härad, Va Nca   MAP 1952
  Stadsplanering    
      4 skissförslag till byggnadsförnyelse i Limhamn / Malmö stadsbyggnadskontor   BOOK 1977
      Det 4.stadsrum og vaerdibaseret stadsudvikling / Christer Larsson   ARTICLE  
      50-årsfotot   ARTICLE  
      The accidental ecosystem : people and wildlife in American cities / Peter S. Alagona 577   BOOK 2022
529 additional entries    
Stadsplanering -- 1900-talet / sao : Rådberg, Johan,     
      Drömmen om atlantångaren : utopier & myter i 1900-talets stadsbyggande / Johan Rådberg 711   BOOK 1997
  Stadsplanering -- 1900-talet -- 2000-talet    
      Contra la arquitectura : la urgencia de (re)pensar la ciudad / un proyecto de José Miguel G. Cortes;   BOOK 2000
      Otras naturalezas urbanas : arquitectura es [ahora] geografía / introducció de José Miguel G. Cortés   BOOK 2001
Stadsplanering Arkitektur Gz~Ang Identitet : Lawaczeck Körner, Kajsa,     
      Walking along wandering off and going astray : a critical normativity approach to walking as a situat AKAD. AVH. 10067   BOOK 2016
Stadsplanering -- attityder till / sao : Andersson, Ola,     
      Texter om Stockholm och andra städer 1994-2016 / Ola Andersson 720   BOOK 2017
Stadsplanering -- bibliotek / sao : Hvenegaard Rasmussen, Casper,     
      Biblioteket i byudviklingen : oplevelse, kreativitet og innovation / Casper Hvenegaard Rasmussen, Hen 020   BOOK 2011
Stadsplanering -- Brasilien / sao : Brandão Jönsson, Henrik,     
      Fantasiön : ett reportage från Brasiliens hjärta / Henrik Brandão Jönsson 711   BOOK 2010
Stadsplanering -- ekologi -- Sverige -- Skåne -- Malmö / sao     
      Roof greening [Video (DVD)] : Augustenborg's botanical roof gardens   MOVIE DVD 2006
  Stadsplanering (estetik)    
      The 99% invisible city : a field guide to the hidden world of everyday design / Roman Mars and Kurt K 720   BOOK 2020
      BoStad : bostadsarkitektur och stadsbyggnad / Mats Egelius 728   BOOK 2018
      The bourgeois show : sociala strukturer i stadens rum = social structures in urban space / [katalogr   BOOK 2003
      Bygga stad eller bara stadsmässigt? : kort sagt om det allmännas plats i villervallan / Örjan Wikfors 711   BOOK 2019
27 additional entries    
  Stadsplanering (estetik) -- historia    
      Att bygga en stad : Stockholm under 800 år / Peter Lundevall 711   BOOK 2021
      Lilienbergs stad : Göteborg 1900-1930 / Hans Bjur ; fotograf: Krister Engström 948.673   BOOK 2018
      Space, time and architecture : the growth of a new tradition / Sigfried Giedion 720   BOOK c2008
      Stockholm City : stadskultur, demokrati och spekulation / redaktör: Ann Pålsson/redaktörspoolen ; red 711   BOOK 2018
Stadsplanering (estetik) -- historia -- 1945- / sao : Söderqvist, Lisbeth     
      Att gestalta välfärd : från idé till byggd miljö / Lisbeth Söderqvist Ic.55   BOOK 2008
Stadsplanering (estetik) -- historia -- Sverige -- Malmö / sao : Tykesson, Tyke L.,     
      Arkitekterna som formade Malmö : en modern stad växer fram 1878-1945 / Tyke L Tykesson, Björn Magnuss 720.9485   BOOK 1996
Stadsplanering (estetik) -- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1990-talet / sao : Nylander, Ola,     
      Husen på höjden : Nybodahöjden och dess arkitektur : [Liljeholmen, Aspudden, Gröndal, Midsommarkranse 711   BOOK 2006
Stadsplanering (estetik) https://id.kb.se/term/sao/Stadsplanering%20%28estetik%29 / sao : Olausson, Lars-Uno,     
      Miljöer som sticker ut : halvtid i Vision Tibro 2017 / sammanställning gjord av Lars-Uno Olausson   EBOOK 2013?
Stadsplanering (estetik) -- Japan -- Tokyo -- utländska influenser : Sacchi, Livio     
      Tokyo : city and architecture / Livio Sacchi ; introduction by Franco Purini ; art editor Franco Merc 720   BOOK 2005
Stadsplanering (estetik) -- periodika / sao     
      Kritik Ic(p)   JOURNAL 2008-
Stadsplanering (estetik) -- sekelskiftet 2000 : McLeod, Virginia     
      Detail in contemporary landscape architecture/ Virginia McLeod 712   BOOK 2008
Stadsplanering (estetik) -- sekelskiftet 2000 -- bildverk      
      Contemporary landscape architecture / [editor and texts: Sergi Costa Duran ; English translation: Ant 712   BOOK 2007
Stadsplanering (estetik) -- Sverige / sao : Berglund, Kristina     
      Hela staden : från mellanrum till stadsrum / Kristina Berglund, John Sjöström, Birger Åström 307   BOOK 2004
Stadsplanering (estetik) -- Sverige -- Skåne / sao : Tykesson, Tyke,     
      Malmö i skimmer och skugga : stadsbyggnad & arkitektur 1945-2005 / Tyke Tykesson, Björn Magnusson Sta 720.9486 Malmö   BOOK 2009
Stadsplanering (estetik) -- vbildverk : Fischer, Joachim     
      Design destinations worldwide / Joachim Fischer ; [translation into Norwegian: Tore-Jarl Bielenberg ; Ihh   BOOK 2008
Stadsplanering (estetisk) / sao     
      Green Island : piazze, isole e verde urbano = on cities, hortus and wild gardens / a cura di = ed. by   BOOK 2008
Stadsplanering -- etik och moral -- Sverige / sao : Johansson, Marcus,     
      Etik i stadsplanering / Marcus Johansson & Abdul Khakee 307   BOOK 2009
Stadsplanering (experimentell)      
      Archilab's urban experiments : radical architecture, art and the city / edited by Marie-Ange Brayer, 724.6   BOOK 2005
  Stadsplanering -- historia    
      Bebodda platser : studier av vår urbana samtidshistoria / Håkan Forsell 307.7   BOOK 2013
      Lilienbergs stad : Göteborg 1900-1930 / Hans Bjur ; fotograf: Krister Engström 948.673   BOOK 2018
      Parkstaden : Stockholms landskap och stadens rum / redaktör: Ann Pålsson 711   BOOK 2017
      Stockholm som vara / Klas Ramberg, red 711   BOOK 2016
4 additional entries    
Stadsplanering -- historia -- 1900-talet : Sert, José Luis,     
      Sert 1928-1979 : half a century of architecture : complete work / Josep M. Rovira, (ed.) ; texts by O Ic   BOOK 2005
Stadsplanering -- historia -- Europa -- medeltiden / sao : Lundberg, Erik,     
      Staden i Västerlandet / Erik Lundberg ; [fotografier och illustrationer: Erik Lundberg m fl] Ic   BOOK 2008
Stadsplanering -- historia -- Kina -- Lhasa : Larsen, Knut Einar     
      The Lhasa atlas : traditional Tibetan architecture and townscape / Knud Larsen and Amund Sinding-Lars 720   BOOK 2001
  Stadsplanering -- historia -- Sverige    
      Stadsplanering i Sverige / Kell Åström 711   BOOK 1993
      Så byggdes staden : [stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad] / Cecilia Björk, Lars Nordling, Laila Repp 711   BOOK 2008
Stadsplanering -- historia -- Sverige -- Göteborg -- 1900-talet : Bergman, Bo,     
      Tage William-Olsson : stridbar planerare och visionär arkitekt / Eva Rudberg (red.) ; Bosse Bergman, Ibz William-Olsson, Tage   BOOK 2004
  Stadsplanering -- historia -- Sverige -- Malmö -- 1950-talet -- 1960-talet -- 1980-talet    
      En stad med rivna hus - en stad utan minnen : rivningsraseriets rötter i Malmö 1955-1980 / av Joakim 307   BOOK 2007
      En stad med rivna hus - en stad utan minnen : rivningsraseriets rötter i Malmö 1955-1980 / av Joakim Odg   BOOK 2006
Stadsplanering -- historia -- Sverige -- Skåne -- 1800-talet -- 1900-talet / sao     
      Helsingborgs historia / efter uppdrag av Stadsfullmäktige i Hälsingborg utgiven av därtill utsedde ko 948.61 Helsingborg   BOOK 2005
Stadsplanering -- historia -- Sverige -- Skåne -- 1945-2005 / sao : Larsson, Bo,     
      Stad i förvandling : stadsplanering, stadsbyggande och stadsförnyelse i Lund 1945-2005 / Bo Larsson ; Odg   BOOK 2006
Stadsplanering -- historia -- Sverige -- Stockholm / sao : Lundevall, Peter,     
      Stockholm - den planerade staden / Peter Lundevall 914.873   BOOK 2006
Stadsplanering -- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1900-talet : Bergman, Bo,     
      Tage William-Olsson : stridbar planerare och visionär arkitekt / Eva Rudberg (red.) ; Bosse Bergman, Ibz William-Olsson, Tage   BOOK 2004
Result page:  Prev Next