Login

 


 
     
Limit to available items
SUBJECTS (1-19 of 19)
Statsskuld
1 book jacket The deficit myth : modern monetary theory and how to build a better economy
Kelton, Stephanie
332


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2020
BOOK2 Ekonomi : underdånigt betänkande angående Sveriges ekonomiska och finansiella utveckling under åren

Odc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1863
BOOK3 book jacket Ekonomisk styrning i statsförvaltningen
Bergstrand, Jan, 1943-
Qaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1980
BOOK4 Julaftonsteoremet : fakta om den offentliga sektorns expansion
Åkerman, Henrik
Qad-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1976
BOOK5 Kommunernas roll i den offentliga sektorn
Murray, Richard, 1941-
Odce


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1981
BOOK6 Kungl. statskontoret 1680-1930
Bååth, Ludvig Magnus
Odc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1930
BOOK7 Lagen och profiterna : [för finansministrar, oppositionsledare, byråkrater och vanliga skattskyldiga
Parkinson, C. Northcote, 1909-1993
Qaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1960
BOOK8 book jacket Money and debt : empirical studies in Northern Europe 1840-2015
Kenny, Seán, 1982-
AKAD. AVH. 10091


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2016
BOOK9 book jacket Offentlig sektor i tillväxt

Qaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1975
BOOK10 book jacket Resursfördelning i offentlig budget
Ysander, Bengt-Christer
Qaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1982
BOOK11 book jacket Statens finanser
No copies available for checkout

Request


1972-
BOOK12 Statens och kommunernas skuldsättning : betänkande angående statens och kommunernas skuldsättning

Odc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1915
BOOK13 book jacket Statens offentliga utredningar. 1997:66. Statsskuldspolitiken : betänkande / av Statsskuldspolitiska

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1922-
BOOK14 Sveriges inre historia från Gustaf den förste : med särskildt afseende på förvaltning och ekonomi /
Forssell, Hans, 1843-1901
Kc.4


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1869
BOOK15 Sveriges nationalförmögenhet omkring år 1908 och dess utveckling sedan midten av 1880-talet

Qaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1912
BOOK16 book jacket Underskottsmyten
Kelton, Stephanie
339


No copies available for checkout

Request


[2020]
BOOK17 book jacket Underskottsparanoian : a Twentieth Century Fund report
Eisner, Robert
Qaf
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK18 book jacket Upplåning och utveckling : Riksgäldskontoret 1789-1989

Qaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1989
BOOK19 book jacket Årsbok

Qaf(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1921-1980
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR