Login

 


 

LEADER 00000cam 2200000 a 4500 
001  y300376862 
003  Worldcat 
003  Mo 
008  740808     sw       0  swe  
041  swe 
084 0 Uhcd 
084 0 Vnbb 
084 0 Uceaz Bly 
092 0 Uhc 
245 10 Bly i bensin och avgas :|bkonflikt hälsa - teknik : 
    [föredrag och diskussion vid Blysymposiet i Stockholm den 
    1 juni 1966] 
264  Sthlm|c1967 
300  109 s 
653  Förorenande ämnen 
653  Miljögifter 
653  Biocider 
653  Kvicksilver 
653  Blyföroreningar 
653  Oljesanering 
653  Oljeutsläpp 
653  Tungmetaller 
653  Föroreningsfrågor 
653  Miljömedicin 
653  Medicin 
653  Oorganisk kemi 
653  Grundämnen 
653  Periodiska systemet 
653  Kemi 
653  Naturvetenskap 
653  Bly 
907 00 |z920709 
984  Miljöfrågor 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Magasin 1  Uhc    CHECK SHELF  ---