Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
SHELFMARKS (1-50 of 174)
371.3
1 book jacket Högtidsboken : fira och filosofera tillsammans!
Ivarsson, Johanna, 1974-
394
Första upplagan

6 copies available at Bunkeflo:Vuxen Facklitteratur (300-399), Stadsbibl:Slottet vån 1 Kanini Bokskogen - Föräldrahylla, Husie:Barn/Unga and 3 other locations for checkout

Request


[2019]
BOOK2 book jacket 7 vägar till drama : grundbok i dramapedagogik för förskollärare och lärare
Heggstad, Kari Mjaaland, 1946-
371.3
1. uppl

No copies available for checkout

Request


2014
BOOK3 book jacket 12 tankar om skolans digitalisering
Jensinger, Edward
371.3


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap and Rosengård:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


2017
BOOK4 book jacket 101 tips för framgångsrika studier
Tebelius Bodin, Anna, 1979-
371.3
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2010
BOOK5 book jacket ABC i projektarbete : [en praktisk handbok]
Albertsson, Sten, 1938-
371.3
1. uppl

1 copy available at Mediehotell for checkout

Request


2002
BOOK6 book jacket Aktiv skoldag : lustfyllt lärande i en rörelserik miljö
Opdahl, Bodil, 1973-
371.3
Första upplagan

No copies available for checkout

Request


[2020]
BOOK7 book jacket Allmän didaktik : mellan normativitet och evidens
Oettingen, Alexander von
371.3
Upplaga 1

No copies available for checkout

Request


[2018]
BOOK8 book jacket Allmändidaktik : vetenskap för lärare

371.3
Andra upplagan

No copies available for checkout

Request


[2017]
BOOK9 book jacket Alternativa lärverktyg : digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling
Eklöf, Erica, author
371.3


1 copy available at Rosengård:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


2017
BOOK10 book jacket Assisterande teknik och lärverktyg : digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling
Eklöf, Erica, 1972-
371.3
Andra upplagan

1 copy available at Rosengård:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


[2021]
BOOK11 book jacket Att bli en människa ; & Utbildning för en ny värld
Montessori, Maria, 1870-1952
371.3


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


1998
BOOK12 book jacket Att fånga lärandet : pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier
Wehner-Godée, Christina, 1942-
371.3
1. uppl.

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2000
BOOK13 book jacket Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola
Jarl, Maria, 1973-
371.3
Första upplagan

No copies available for checkout

Request


[2017]
BOOK14 book jacket Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola
Trageton, Arne
371.3
1. uppl.

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2005
BOOK15 book jacket Att spegla världen : läromedelsstudier i teori och praktik

371.3
1. uppl

No copies available for checkout

Request


2011
BOOK16 book jacket Att undervisa för livslångt lärande : didaktiska perspektiv
Westlund, Barbro, 1953-
371.3
Första utgåvan

No copies available for checkout

Request


[2019]
BOOK17 book jacket Att undervisa är att välja : mångkulturalitet, innehåll och meningsskapande
Linnér, Bengt, 1941-
371.3
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2009
BOOK18 book jacket Barndomens gåta
Montessori, Maria, 1870-1952
371.3
[Ny utg.]

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1979
BOOK19 book jacket Barndomens gåta
Montessori, Maria, 1870-1952
371.3
[Ny utg.]

1 copy available at Limhamn:Vuxen Föräldrahylla for checkout

Request


1998
BOOK20 book jacket Barnet i utveckling : grunder för Waldorfpedagogiken
Kranich, Ernst-Michael
371.3


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


cop. 2002
BOOK21 book jacket Bland stubbar och kottar : med barnen i mulleskogen
Johansson, Stina, 1936-
371.3
Ny rev. uppl.

1 copy available at Rosengård:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


2004
BOOK22 book jacket ChatGPT för lärare : en handbok om AI i undervisningen
Edwall, Thomas
371.3


No copies available for checkout

Request


2023
BOOK23 book jacket En dator per elev : lärande i en digital skolmiljö
Kjällander, Susanne, 1976-
371.3
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2014
BOOK24 book jacket Datorplattor i tidiga skolår : lärares lärande, barns literacyutveckling
Jönsson, Karin, 1951-
371.3
Upplaga 1

No copies available for checkout

Request


[2018]
BOOK25 book jacket Didaktik för lärande och bildning
Sjöström, Jesper, 1974-
371.3
Första upplagan

No copies available for checkout

Request


[2022]
BOOK26 book jacket Didaktisk design i digital miljö : nya möjligheter för lärande

371.3
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2009
BOOK27 book jacket Digital kompetens i undervisningen : [handbok för lärare i samhällsvetenskapliga ämnen]
Jämterud, Ulf, 1968-
371.3
1. utg

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2010
BOOK28 book jacket Digitala arbetssätt i klassrummet : att våga ta språnget
Bruun, Sara, 1974-
371.3
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2015
BOOK29 book jacket Digitala didaktiska dilemman

371.3
Första utgåvan

No copies available for checkout

Request


[2022]
BOOK30 book jacket Digitala möjligheter : i en lärmiljö för alla
Eriksson, Katarina, 1974-
371.3
Första upplagan

1 copy available at Rosengård:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


[2020]
BOOK31 book jacket En digitalare förskola
Jäverbring, Katrin, 1976-
371.3
Första upplagans första tryckning

No copies available for checkout

Request


[2019]
BOOK32 book jacket Digitalisering av högre utbildning

371.3
Upplaga 1

No copies available for checkout

Request


[2018]
BOOK33 book jacket Digitalisering, literacy och multimodalitet
Edvardsson, Jenny, 1975-
371.3
Upplaga 1

No copies available for checkout

Request


[2018]
BOOK34 book jacket Digitalisering, literacy och multimodalitet
Edvardsson, Jenny, 1975-
371.3
Andra upplagan

No copies available for checkout

Request


[2023]
BOOK35 book jacket Digitalisering som lyfter skolan : teori möter praktik
Fleischer, Håkan, 1974-
371.3
1. uppl

1 copy available at Rosengård:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


2015
BOOK36 book jacket Digitaliseringen av skolan
Hylén, Jan, 1958-
371.3
2., [rev.] uppl

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2011
BOOK37 book jacket Distance education och KMK® modellens 5 kategorier Kants modifierade kunskapsfundament i Holms kunsk
Holm, Kerstin I. M., 1940-
371.3


No copies available for checkout
[2018]
BOOK38 book jacket DRACON i skolan : drama, konflikthantering och medling
Grünbaum, Anita, 1937-
371.3


No copies available for checkout

Request


2005
BOOK39 book jacket Drama : ledarskap som spelar roll

371.3
1. upp

1 copy available at Lindängen:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


2011
BOOK40 book jacket Du har huvudrollen i ditt liv : om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring
Byréus, Katrin, 1950-
371.3
1., [omarb.] uppl

1 copy available at Rosengård:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


2010
BOOK41 book jacket Dyslexi : hur kan vi hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter? : rörelse-, tecknings- och målnings
McAllen, Audrey E
371.3


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1996
BOOK42 book jacket Effektiv undervisning : meningsfullt lärande
Hjort, Simon, 1982- author
371.3
7 uppl

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2016
BOOK43 book jacket Elevens lärande : handledning i klassrummet
Steinberg, John M., 1949-
371.3
Första upplagan

No copies available for checkout

Request


[2023]
BOOK44 book jacket Empatisk kommunikation : giraffspråket i pedagogiken
Weirsøe, Bodil
371.3


No copies available for checkout

Request


2004
BOOK45 book jacket Entreprenöriellt lärande i skolan

371.3
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2014
BOOK46 book jacket Entreprenöriellt lärande : konkreta exempel i alla ämnen
Bernelf, Fredrik
371.3
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2015
BOOK47 book jacket Ett år i ur och skur : utomhuspedagogik i förskolan
Änggård, Eva, 1950-
371.3
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2014
BOOK48 book jacket Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet

371.3
Femte upplagan

No copies available for checkout

Request


[2018]
BOOK49 book jacket Följ barnet! : frågor och svar om modern montessoripedagogik
Hedlund, Nina, 1958-
371.3
1. uppl

2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1995
BOOK50 book jacket Förskoleklassen : i en klass för sig
Lumholdt, Helene, 1955-
371.3


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


[2006]
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: