Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
SHELFMARKS (1-50 of 345)
Bk
1 book jacket En historia om Stadsbuden 2 i Lund : 100 år 1996
Karlsson, Bengt, lokalhistoriker, 1958-1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1996
BOOK2 Stora Amaranterordens öfningssamhälle i Malmö 1811-1911 : minnesskrift till 100-års jubileet

Bk


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 1 Liggfoliant for checkout

Request


1911
BOOK3 Skåneföreningen 1892 års män : 1892-1952

Lm-c


3 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån, Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen and Stadsbibl:Magasin 4 Ref. for checkout

Request


1951
BOOK4 Malmö förskönings- och planteringsförening 100 år 1881-1981

366


4 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmö - Hemlån and Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1981
BOOK5 De nordiska Knutsgillena och reformationen
Wallin, Curt, 1908-1992
Bk


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1984
BOOK6 S:t Knuts gille i Lund : 1586 års skrå : minnesskrift 1986

Bk


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1986
BOOK7 Eslövs frimurareförening 1906-1991 : jubileumsskrift
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


[1991]
BOOK8 Lejongapet : med program för 1990 års loppmarknad & höstfest 31 augusti 1-2 september : utgiven i sa
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1990
BOOK9 Ängelholms bridgesällskap 50 år
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


[1988]
BOOK10 Södra journalistföreningens pensionärsklubb fyller 25 år : Börje Sehlin kåserar om vad som skett inf
Sehlin, Börje1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


[1994]
BOOK11 Rebeckalogen nr 8 Pyrola IOOF Ystad : 1968-1993 : minnesskrift i anledning av 25-årsjubiléet
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1993
BOOK12 Mångfald : invandrarföreningar i Malmö
1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


[1996]
BOOK13 Södra journalistföreningen 75 år : minnesskrift vid 75-årsjubileet
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1977?]
BOOK14 Malmöhus läns hushållningssällskap : 1814-1964
Larsson, Sigfrid2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1964
BOOK15 Skånegillet i Göteborg sjuttiofem år : [1883-1958] : en minnesskrift
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1958
BOOK16 Lukasbröder 1898-1963
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1963
BOOK17 Skånska landsmålsföreningen
Ingers, Ingemar, 1902-19831 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1930
BOOK18 10 år med Malmö Ellenbogen : Malmö-Ellenbogen Rotaryklubb : 1984-1994
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1995
BOOK19 Några föreningar i Höör 1998
Helmer, Ulla-Britt
Bk


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1999
BOOK20 Minnesskrift vid Simrishamns fabriks- och hantverksförenings sekeljubileum : 1847-1947
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1947
BOOK21 Minnesskrift i anledning av Svenska Odd Fellow-ordens I. O. O. F. femtioåriga tillvaro : 1884-1934.
2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1934
BOOK22 Minnesskrift till S:t Johannes logen Acacians halfsekelsjubileum : 1863-1913

Bk


3 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån, Stadsbibl:Magasin 1 Liggfoliant and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1913
BOOK23 Minnen från skånska frimurare-logen : samling af sånger och utdrag af festtal
Ahlberg, Ludvig1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1861
BOOK24 Anteckningar om Ystads fornminnesförening : 1907-1914
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1914
BOOK25 Boken utan namn : föredrag
Bellander, Ulla
366


3 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmö - Hemlån, Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1916
BOOK26 Minnestaflor från Skånska provinciallogen
Ahlberg, Ludvig
Bk


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1866
BOOK27 C.C. 1868-1893 : minnesskrift utgifven med anledning af sällskapet CC:s tjugofemårsfest
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1894
BOOK28 S:t Johanneslogen S:t Christopher 1776-1926 : minnesskrift till 150-årsdagen
Edström, Karl Gustaf1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1926
BOOK29 Eko från storlogemötesfesten i Hälsingborg söndagen den 7 juli 1912
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1912
BOOK30 Odd Fellow - orden : (I.O.O.F.) : 1819-1919 : öfversikt af dess historiska utveckling : minnesskrift
Enghoff, Karl
Bk


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1919
BOOK31 Tal i S:t Knuts gille i Lund 1903-1915
Flensburg, Nils
Bk


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1915
BOOK32 Frimurareorden : matrikel öfver ... provincial-logen n:o 1 uti Christianstad med derunder lydande lo
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1848
BOOK33 Frimurareorden : matrikel öfver ... provincial-logen n:o 1 uti Christianstad med derunder lydande lo
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1851
BOOK34 Frimurareorden : matrikel öfver ... provincial-logen n:o 1 uti Christianstad med derunder lydande lo
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1873
BOOK35 Frimurareorden : matrikel öfver ... den IX. frim. prov. tillhörande h.u. och h.v. Skånska Provinsial
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1901
BOOK36 Frimurareorden : matrikel öfver Skånska Provinsial-logen i Kristianstad med derunder lydande S:t And
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1922
BOOK37 Föreningen 1868 års män : första decenniet

Lm-c


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen and Stadsbibl:Magasin 4 Ref. for checkout

Request


1928
BOOK38 Porträttkatalog
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1942
BOOK39 Förbundet FB 13/1 1880-1930 : minnesskrift
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1930
BOOK40 Förbundet FB 13/1 1880-1910 : föredraget vid 30-årsfästen 1910
Hilmer, Ernst1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1910
BOOK41 Vitaby handelsförening : 1916-1941 : minnesskrift och verksmahetsberättelse 1940
Gruveman, Carl1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1941
BOOK42 Sct. Knudsgilde Kongens Maend : studier ...
Kannik, Knud Pedersen1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1928
BOOK43 Landskrona Brödraförening "Facklan" 1873-1948 : minnesskrift över de 75 åren
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1948
BOOK44 1881 års män : porträtt och biografier
Lundström, Nils S.
Ls


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1925
BOOK45 S:t Knuts Gillet i Lund : kulturhistorisk teckning
Ljunggren, Gustaf, 1823-19051 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1869
BOOK46 S:t Knuts Gillet i Lund : kulturhistorisk teckning
Ljunggren, Gustaf, 1823-1905
Bk


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1869
BOOK47 Matrikel över frimurareföreningen Eos i Lund : upprättad i september 1925
Lundborg, Per1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1925
BOOK48 Minnesblad utgifna i anledning af Skånska Provinsiallogens etthundraårs-jubileum : 1800-1900
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1900
BOOK49 Odd Fellow - orden : festskrift vid Logens nr 1 Scania och ordens 25-års jubileum i Sverige 29 oktob
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1909
BOOK50 Odd Fellow - orden : Logen nr 34 Caritas I.O.O.F. av Sverige : matrikel år 1930
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1930
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: