Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
SHELFMARKS (1-50 of 79)
E
1 Tvåspråkig lekskoleträning av invandrarbarn
Chaib, Mohamed, 1943-
Eab


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1974
BOOK2 Pedagogiskt utvecklingsarbete i Malmö under tio år
Engquist, Olle, 1929-
Ea


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1975
BOOK3 Skapande år

Eab


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1986
BOOK4 Skola - arbetsliv : en startinventering av synpunkter och planer inför försöksverksamhet med ändrad
1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1978
BOOK5 Preparation, process and product in teacher-pupil interactions
Bjerstedt, Åke, 1930-
Eab


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1968
BOOK6 Vad gör pedagogikforskarna i Malmö?
Bjerstedt, Åke, 1930-1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1976
BOOK7 Utredning angående Läns-AV-central i Malmöhus län
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1969
BOOK8 När mormor blev historielärare : om äldre människor som resurs i historieundervisningen
Karlegärd, Christer1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1978
BOOK9 Oä - glädjeämnen på högstadiet?
1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


[1976]
BOOK10 En pilotstudie av personer som besökte yrkesvägledningen i Malmö 1964

Ex


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1971
BOOK11 Skola - samhälle - arbetsliv : 3 generationer samarbetar på låg- och mellanstadiet
Anderberg, Christina1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1978
BOOK12 Föräldrar som resurs i SYO-arbetet på lågstadiet
Anderberg, Christina1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1977
BOOK13 Utredning och förslag rörande utbyggnaden av den praktisk-pedagogiska försöksverksamheten
Stenquist, Erik1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1961
BOOK14 Utanläsning och psykologi : ett ord i katekesfrågan : (föredrag vid ett läraremöte)
Stenkula, Anders Oskar, 1841-19221 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1890
BOOK15 Språkbildning och språkläror i folkskolan
Stenkula, Anders Oskar, 1841-19221 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1890
BOOK16 I katekesfrågan
Stenkula, Anders Oskar, 1841-1922
Eab


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1905
BOOK17 Henrik Pestalozzi : tal vid Pestalozzi-festen i Malmö den 11 januari 1896
Stenkula, Anders Oskar, 1841-19221 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1896
BOOK18 Barnskolan i Skurup : utvärdering i år 5
Holmberg, Lena1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

RequestBOOK19 Malmö stads uppfostringshem Håkanstorp : 1915-1925 : berättelse653

Et


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1926
BOOK20 book jacket Varför betyg? : historiskt och aktuellt om betyg
Andersson, Håkan, 1947-, fil. dr
370.15


No copies available for checkout
1999
BOOK21 book jacket Statens offentliga utredningar. 1955. 31. Skolväsendets lokala och regionala ledning samt lärartills

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1922-
BOOK22 Utredning och förslag rörande utbyggnaden av den praktisk-pedagogiska försöksverksamheten
Stenquist, Erik1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1961
BOOK23 book jacket Statens offentliga utredningar. 1959. 8. Utbildning av lärare i yrkesämnen för industri och hantverk

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1922-
BOOK24 book jacket Brättegården 60 år : "flickor kan, flickor vill" : om Sveriges äldsta flickinstitution : en socialhi
Runquist, Weddig, 1953-
E


No copies available for checkout
1999
BOOK25 book jacket Statens offentliga utredningar. 1962. 5. Vidgad vuxenutbildning på gymnasiestadiet

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1922-
BOOK26 book jacket Skolplanschernas Sverige : bondeåret och naturen
Wahlstedt, Jens, 1935-
741.6


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2000
BOOK27 book jacket Uppfostringsanstalten : om tvång i föräldrars ställe
Levin, Claes, 1946-
Et


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1998
BOOK28 Henrik Pestalozzi : tal vid Pestalozzi-festen i Malmö den 11 januari 1896
Stenkula, Anders Oskar, 1841-19221 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1896
BOOK29 Utredning angående Läns-AV-central i Malmöhus län
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1969
BOOK30 Malmö stads uppfostringshem Håkanstorp : 1915-1925 : berättelse653

Et


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1926
BOOK31 book jacket Elever forskar i lokalhistoria : konferensrapport, oktober 1997
No copies available for checkout
1998
BOOK32 Goda lärare : minnesbilder av f.d. lärjungar o.a.
No copies available for checkout
1942
BOOK33 Källor till uppfostrans och de pedagogiska reformidéernas historia. 1 : Tiden före Rousseau
Hall, B. Rudolf, 1876-1950No copies available for checkout
1913
BOOK34 Källor till uppfostrans och de pedagogiska reformidéernas historia. 2 : Rousseau samt tiden efter ho
Hall, B. RudolfNo copies available for checkout
1913
BOOK35 Latinskoleliv og Studenterliv som Inledning til Praestegaardsliv i Danmark og Norge mest i det 16de
Bang, VilhelmNo copies available for checkout
1829
BOOK36 Skolutbildning och skolresultat för barn ur olika samhällsgrupper i Stockholm
Boalt, Gunnar, 1910-No copies available for checkout
1947
BOOK37 Berättelser om folkskolorna i riket : för åren 1877-1881. D. 2
No copies available for checkout
1883
BOOK38 Ur den kyrkliga folkdiciplineringens historia : otryckta acta och spridda undersökningar. D. 1
Hall, B. Rud.No copies available for checkout
1927
BOOK39 Ur den kyrkliga folkdiciplineringens historia : otryckta acta och spridda undersökningar. D. 2
Hall, B. Rud.No copies available for checkout
1927
BOOK40 Berättelser om folkskolorna inom Lunds stift : för åren 1882-1886 cutgifna af tillförordnade Folksko
No copies available for checkout
1888
BOOK41 Minnen från privatläroverk och om lärd undervisning i hemmen m.m.
No copies available for checkout
1938
BOOK42 book jacket Uppfostran till underkastelse : en analys av normer för föräldra-barnrelationer i religiös litteratu
Norberg, Astrid, 1939-No copies available for checkout
1978 ;
BOOK43 Den officiella skolstatistiken i Sverige åren 1847-1881
Schelin, MargitaNo copies available for checkout
1978
BOOK44 Volkserziehung und Volkunterricht im späteren Mittelalter
Lorenz, S.No copies available for checkout
1887
BOOK45 Pedagogikens historia i förebilder och bilder : från orig. 5:e uppl. jemte fullständigande tillägg u
Schorn, AugustNo copies available for checkout
1895
BOOK46 Skolor och stipendier : några upplysningar om ungdomens utbildning
No copies available for checkout
1937
BOOK47 En uppsats för eftervärlden : 100 uppsatser från temadagen i svenska 11 januari 1985 : Katedralskola
No copies available for checkout
1985
BOOK48 Mediepedagogik i Malmö stad : utredning om ett mediepedagogiskt program
Lundquist, Daniel
Eab


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


2003
BOOK49 book jacket Pedagogik för 2000-talet
Egidius, Henry, 1925-
Ea
3., [rev.] utg

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2002
BOOK50 book jacket Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv
Säljö, Roger, 1948-
370.15


No copies available for checkout
2000
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: