Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
SHELFMARKS (1-50 of 57)
Ijb
1 book jacket Musik för nya öron : [om Vivaldi, Roman, Bellman, Bach, Mozart, Beethoven, Grieg och många andra]
Danielsson, Ulla, 1943-
780 j


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1997
BOOK2 book jacket Bonniers bok om klassisk musik
Stanley, John, 1943-
781.68


3 copies available at Stadsbibl:Magasin 4 and Mediehotell for checkout

Request


cop. 1995
BOOK3 book jacket Klassisk musik : allt du behöver veta om de största kompositörerna och deras främsta verk
Goulding, Phil G
780.9


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1994
BOOK4 book jacket Klassisk musik : allt du behöver veta om de största kompositörerna och deras främsta verk
Goulding, Phil G
780.9


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1994
BOOK5 book jacket Musik i Norden

780.9


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1997
BOOK6 book jacket Allt jag tänker på när jag hör Vivaldi : 22 texter om klassisk musik
Greider, Göran, 1959-
780.9


2 copies available at Stadsbibl:Ljusets kalender vån 2 Konst, foto, musik, film, teater, sport and Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1999
BOOK7 book jacket Klassisk musik : den västerländska tonkonstens historia
Bailie, John
780.9


2 copies available at Stadsbibl:Ljusets kalender vån 2 Konst, foto, musik, film, teater, sport and Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


cop. 2000 (Kina)
BOOK8 book jacket The great composers : an illustrated guide to the lives, key works and influences of over 100 renown
Thompson, Wendy
780.9 engelska


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2001
BOOK9 book jacket Natur och kulturs musikhistoria

780.9


2 copies available at Stadsbibl:Ljusets kalender vån 2 Konst, foto, musik, film, teater, sport and Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1999
BOOK10 book jacket Musiken i politiken : konstmusik som kulturarv
Bohman, Stefan, 1950-
780.9


2 copies available at Stadsbibl:Ljusets kalender vån 2 Konst, foto, musik, film, teater, sport and Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2003
BOOK11 book jacket DIY : the rise of lo-fi culture
Spencer, Amy, 1979-
Bd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2005
BOOK12 book jacket Från Mozarts erotiska eskapader till Alma Mahlers fyra män : 28 essäer om musik och musikteater
Hagman, Bertil, 1919-2008
780.9


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2005
BOOK13 book jacket Judendomen i musiken = (Das Judentum in der Musik) : en antisemitisk tidskriftstext i original från
Wagner, Richard, 1813-1883
780


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2012
BOOK14 book jacket 6 miljoner sätt att jaga en älg på : en berättelse om musikindustrins uppgång och eventuella fall
Ernst, Tony, 1966-
Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2008
BOOK15 Allmän musikhistoria : från äldre tider till närvarande tid
Norlind, Tobias, 1879-1947
Ijb


No copies available for checkout
1922
BOOK16 book jacket American music in the twentieth century
Gann, Kyle
Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


cop. 1997
BOOK17 book jacket America's musical life : a history
Crawford, Richard
Ijb
1. ed.

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2001
BOOK18 book jacket Barockboken

Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1985
BOOK19 book jacket Bayreuth : a history of the Wagner Festival
Spotts, Frederic
Ijb
[New ed.]

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1994
BOOK20 book jacket Beethovens flyttlass och andra essäer : kring musiker och deras boningar i Österrike
Reimers, Gerd, 1926-
Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1977
BOOK21 book jacket Bilder ur musikens historia : romantiken och vår tid
Sundin, Nils-Göran
Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1984
BOOK22 Buxtehude, Telemann och Roman : musikaliska och biografiska skisser
Carleberg, Gösta, 1910-1994
Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1965
BOOK23 book jacket The Cambridge music guide

Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1985
BOOK24 book jacket Composers of the Nazi era : eight portraits
Kater, Michael H., 1937-
Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2000
BOOK25 book jacket Europas musikhistoria / -1730
Ling, Jan, 1934-
Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1983
BOOK26 book jacket For borgere og bønder : stadsmusikantvaesenet i Danmark ca. 1660-1800
Koudal, Jens Henrik
Ijb


No copies available for checkout
2000
BOOK27 Från Mahler till Ligeti : en antologi om vår tids musik, i urval och med kommentarer
Nordwall, Ove
Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1965
BOOK28 book jacket Författarnas musikbok

Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1981
BOOK29 book jacket The gift of music : great composers and their influence
Smith, Jane Stuart
Ijb
3. ed.

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


c1995
BOOK30 book jacket "Hemländsk hundraårig sång" : 1800-talets musik och det nationella : föredrag och musikanalyser pres

Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1994
BOOK31 book jacket A history of Western music
Grout, Donald Jay
Ijb
4. ed

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1988
BOOK32 book jacket A history of Western music
Grout, Donald Jay
Ijb
Revised ed

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


cop. 1973
BOOK33 book jacket Horizons touched : the music of ECM

Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2007
BOOK34 book jacket How Soon is Now? : the madmen and mavericks who made independent music 1975-2005
King, Richard
Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2012
BOOK35 book jacket Impressionism in music
Palmer, Christopher
Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1973
BOOK36 Kort handbok i musikens historia
Norlind, Tobias, 1879-1947
Ijb


No copies available for checkout
1923
BOOK37 Lexicon of musical invective : Critical assaults on composers since Beethoven's time
Slonimsky, Nicolas
Ijb
2. ed

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1969
BOOK38 Minstrels and masters
Goldron, Romain
Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1968
BOOK39 book jacket Modern music : the avant garde since 1945
Griffiths, Paul, 1947-
Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1981
BOOK40 Modern nordisk musik : Fjorton tonsättare om egna verk

Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1957
BOOK41 Musikalisk modernism
Maegaard, Jan
Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1967
BOOK42 book jacket Musikboken : [en vägvisare i ord och bild till ökad förståelse och upplevelse av musik]

Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1979
BOOK43 Musiken genom tiderna : en populär framställning av den västerländska tonkonstens historia. D. 1
Jeanson, Gunnar
Ijb


No copies available for checkout
1927
BOOK44 Musiken genom tiderna : en populär framställning av den västerländska tonkonstens historia. D. 2
Jeanson, Gunnar
Ijb


No copies available for checkout
1931
BOOK45 book jacket Musikens historia i västerlandet intill 1600
Moberg, Carl-Allan, 1896-1978
Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1973
BOOK46 book jacket Musikguide
Sadie, Stanley, 1930-2005
Ijb


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 4 and Stadsbibl:Magasin 4 Ref. for checkout

Request


1987
BOOK47 Musikomik : ett klassiskt lexikon
Borge, Victor, 1909-2000
Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1983
BOOK48 book jacket Paris : the musical kaleidoscope 1870-1925
Brody, Elaine
Ijb
[Ny utg.]

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1988
BOOK49 book jacket The Penguin dictionary of musical performers : biographical guide to significant interpreters of cla
Jacobs, Arthur
Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1990
BOOK50 book jacket Romantic music : a history of musical style in nineteenth-century Europe
Plantinga, Leon
Ijb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


cop. 1984
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: