Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
SHELFMARKS (1-50 of 72)
Jb
1 book jacket Fra Luristan til Lusehøj : festskrift til Henrik Thrane i anledning af 60-års dagen
No copies available for checkout
1994
BOOK2 Förhistorisk nordisk ornamentik
Åberg, Nils, 1888-1957
Ih


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1925
BOOK3 Bidrag till kännedom om äldre megalitkeramiken i Skåne och Danmark : Materialsamling och analys
Hansen, Folke
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1918
BOOK4 Stenåldershavets nivåförändringar och Nordens äldsta bebyggelse
Rydbeck, Otto
Jb


No copies available for checkout
1928
BOOK5 Nordiska fornlemningar / [D. 1-2] (sammanbundna)
Liljegren, Johan Gustaf
Jb


No copies available for checkout
1823
BOOK6 Skandinaviska Nordens ur-invånare : ett försök i komparativa ethnografien och ett bidrag till mennis
Nilsson, Sven, 1787-1883
Jb
2. omarb. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

RequestBOOK7 Hällristningar : hällbilder från sten- och bronsålder i Norden
Burenhult, Göran, 1942-
Jb


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 Liggfoliant for checkout

Request


1979
BOOK8 Om tidsbestämning inom bronsåldern med särskildt afseende på Skandinavien
Montelius, Oscar
Jb


No copies available for checkout
1885
BOOK9 Försök till en nomenklatur för nordiska fornlemningar
Sjöborg, Nils Henric
Jb


No copies available for checkout
1815
BOOK10 Några svensk-finska stenåldersproblem : ett orienteringsförsök
Almgren, OscarNo copies available for checkout
1912
BOOK11 De mandelformiga flintverktygens ålder
MonteliusNo copies available for checkout
1918
BOOK12 Skandinaviska nordens ur-invånare : ett försök i komparativa ethnografien : och med bidrag till menn
Nilsson, Sven, 1787-1883

2. omarb. uppl

No copies available for checkout
1864
BOOK13 Samlingar för Nordens fornälskare : innehållande inskrifter, figurer, ruiner, verktyg, högar och ste
Sjöborg, Nils HenricNo copies available for checkout
1822-1830
BOOK14 Ringstorpsfynden : grafskicket i Norden under öfvergångstiden mellan brons- och järnåldern
Wibling, CarlNo copies available for checkout
1906
BOOK15 book jacket I skuggan av vikingatiden : om Skåne, Halland, Blekinge och Själland
Svanberg, Fredrik, 1972-
Jb


No copies available for checkout
1999
BOOK16 book jacket Shamanic shadows : one hundred generations of undead subversion in southern Scandinavia, 7000-4000 B
Strassburg, Jimmy
200


1 copy available at Mediehotell for checkout

Request


2000
BOOK17 book jacket Stenåldersforskning i fokus : inblickar och utblickar i sydskandinavisk stenåldersarkeologi

936.8


No copies available for checkout
2001
BOOK18 Samlingar för Nordens fornälskare : innehållande inskrifter, figurer, ruiner, verktyg, högar och ste
Sjöborg, Nils HenricNo copies available for checkout
1822
BOOK19 Samlingar för Nordens fornälskare : innehållande inskrifter, figurer, ruiner, verktyg, högar och ste
Sjöborg, Nils HenricNo copies available for checkout
1824
BOOK20 Samlingar för Nordens fornälskare : innehållande inskrifter, figurer, ruiner, verktyg, högar och ste
Sjöborg, Nils HenricNo copies available for checkout
1830
BOOK21 Jeremias Falck og hans portraetter af danske
Friis, Frederik Reinholdt
Jb


No copies available for checkout
1898
BOOK22 book jacket Arkeologi i Mittnorden : [ett symposium kring nya arkeologiska forskningsrön]

Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK23 book jacket Arkeologi och makt : rapport från arkeologidagarna 15-17 januari 1990

Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


cop. 1991 ;
BOOK24 book jacket Arkeologi och religion : rapport från arkeologidagarna 16-18 januari 1989

Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


cop. 1989
BOOK25 book jacket Berømte fund fra vikingetiden : skandinaviske arkæologer fortæller

Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1977
BOOK26 book jacket Bottnisk kontakt I : föredrag vid maritimhistorisk konferens i Örnsköldsvik, 12-14 februari 1982
Bottnisk kontakt (1) 1982 : Örnsköldsvik)
Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 Liggfoliant for checkout

Request


1982
BOOK27 Broncealderens monumentalkunst : de skandinaviske helleristninger
Gudnitz, Fred
Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1962
BOOK28 book jacket Båtar och navigation under vikingatid och medeltid
Haasum, Sibylla, 1935-
Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1989
BOOK29 Fornnordiska stenbilder
Broby-Johansen, Rudolf, 1900-1987
Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1972
BOOK30 Forntid och fornforskning i Skandinavien
Ekholm, Gunnar, 1884-1974
Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1935
BOOK31 Fra trolldom til gudetro : studier over nordiske helleristninger fra bronsealderen
Bing, Just
Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1937
BOOK32 book jacket Fångstfolkets bilder : en studie av de nordfennoskandiska kustanknutna jägarhällristningarna
Lindqvist, Christian
Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1994
BOOK33 Fångstgropar och stalotomter : kulturlämningar från lapsk forntid
Manker, Ernst, 1893-1972
Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1960 ;
BOOK34 book jacket Färder i österled : experiment, källor, myter och analogier
Edberg, Rune, 1946-
Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2002
BOOK35 Försök till en nomenklatur för nordiska fornlemningar
Sjöborg, Nils Henric
Jb


No copies available for checkout
1815
BOOK36 Gårdens udvikling fra jernalderen til nyere tid : beretning fra symposium i Odense 28.-30. april 198

Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1983
BOOK37 book jacket Hednagudar och hövdingdömen i det gamla Skandinavien
Kraft, John, 1944-
Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1999
BOOK38 Den historiska relationen mellan senromersk tid och nordisk folkvandringstid
Åberg, Nils, 1888-1957
Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1956
BOOK39 book jacket A history of Scandinavian archaeology
Klindt-Jensen, Ole, 1918-1980.
Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


cop. 1975
BOOK40 Hällristningar : hällbilder från sten- och bronsålder i Norden
Burenhult, Göran, 1942-
Jb


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 Liggfoliant for checkout

Request


1979
BOOK41 Hällristningar och kultbruk : bidrag till belysning av de nordiska bronsåldersristningarnas innebörd
Almgren, Oscar
Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1927
BOOK42 book jacket I skuggan av vikingatiden : om Skåne, Halland, Blekinge och Själland
Svanberg, Fredrik, 1972-
Jb


No copies available for checkout
1999
BOOK43 Istider och människor i Norden
Cleve, Astrid
Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1960
BOOK44 Jeremias Falck og hans portraetter af danske
Friis, Frederik Reinholdt
Jb


No copies available for checkout
1898
BOOK45 book jacket Krigarideologi och vikingatida svärdstypologi
Jakobsson, Mikael
Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1992
BOOK46 book jacket Medeltida husbyggande : symposium i Lund, november 1989

Jb


No copies available for checkout

Request


1992
BOOK47 book jacket Medeltiden och arkeologin : festskrift till Erik Cinthio

Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1986
BOOK48 Nordisk befolkningshistoria under stenåldern
Åberg, Nils, 1888-1957
Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1949
BOOK49 Den nordiska folkvandringstidens kronologi
Åberg, Nils, 1888-1957
Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 Liggfoliant for checkout

Request


1924
BOOK50 Nordiska fornlemningar / [D. 1-2] (sammanbundna)
Liljegren, Johan Gustaf
Jb


No copies available for checkout
1823
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: