Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
SHELFMARKS (1-50 of 497)
Jc
1 book jacket "Vår marknad i Skåne" : bebyggelse, handel och urbanisering i Skanör och Falsterbo under medeltiden
Ersgård, Lars, 1947-
948.6


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1988
BOOK2 book jacket The archaeology of the cultural landscape : field work and research in a south Swedish rural region

Jc


No copies available for checkout

Request


1992 ;
BOOK3 book jacket På arkeologins bakgård : en bebyggelsearkeologisk undersökning i norra Skånes inland baserad på synl
Carlie, Anne, 1959-
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1994 ;
BOOK4 book jacket Att kasta yxan i sjön : en studie över rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska o
Karsten, Per, 1960-
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1994
BOOK5 book jacket Centrala platser, centrala frågor : samhällsstrukturen under järnåldern : en vänbok till Berta Stjer

Jc


No copies available for checkout

Request


1998
BOOK6 book jacket Länkar till vår forntid : en introduktion i Sveriges arkeologi
Burenhult, Göran, 1942-
936.85
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1988
BOOK7 book jacket Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden / Probleme und Analysen
Hårdh, Birgitta, 1945-
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


Cop. 1976
BOOK8 book jacket Den skånska öresundskustens medeltid = [The Middle Ages of the Scanian Öresund coast]
Holmberg, Rikard, 1935-
Jc


No copies available for checkout
1977
BOOK9 book jacket Skånska prästerskapets insatser i den antikvariskhistoriska forskningen : de skånska prästrelationer
Tuneld, John
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1982
BOOK10 book jacket An assessment of the Scanian battle-axe tradition : towards a social perspective
Tilley, Christopher
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1982
BOOK11 book jacket Flint and groundstone axes in the Scanian neolithic : an evaluation of raw materials based on experi
Olausson, Deborah S., 1951-
Jc


No copies available for checkout
1983
BOOK12 book jacket Den produktiva gåvan : tradition och innovation i sydskandinavien för omkring 5300 år sedan
Jennbert, Kristina, 1950-
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


cop. 1984
BOOK13 book jacket Tidigneolitikum i Sydvästskåne : kronologi och bosättningsmönster
Larsson, Mats, 1945-
Jc


No copies available for checkout
cop. 1984
BOOK14 book jacket Skånes gravfynd från äldre bronsålder som källa till studiet av social struktur
Håkansson, Inger
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


cop. 1985
BOOK15 book jacket Health and disease in early Lund : osteo-pathologic studies of 3,305 individuals buried in the first
Arcini, Caroline, 1960-No copies available for checkout
1999
BOOK16 book jacket Rösen, runor och ruiner : fornminnen i sydöstra Skåne
Alebo, Lena
936.8


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1996
BOOK17 book jacket Rösen, runor och ruiner : fornminnen i sydöstra Skåne
Alebo, Lena
936.8


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1996
BOOK18 book jacket Fornminnen i södra och västra Skåne : en vägvisare
Classon, Christer, 1950-
Jc


No copies available for checkout
1996
BOOK19 book jacket Tidernas landskap : en liten guide för dig som vill göra en resa genom årtusenden i fornminnesrika n
Grahn, Sidney, 1931-
Ncba


No copies available for checkout
1997
BOOK20 book jacket Odlingslandskap och fångstmark : en vänbok till Klas-Göran Selinge

Jc


No copies available for checkout
1994
BOOK21 book jacket Carpe Scaniam : axplock ur Skånes förflutna

Jc
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK22 book jacket On ceramic technology during the Scanian Neolithic and Bronze Age
Hulthén, Birgitta, 1918-No copies available for checkout
1977 ;
BOOK23 book jacket Från bågskytt till medeltidsbonde : bosättningshistoria i och kring Hagestad : Glemminge, Hörups, In
Strömberg, Märta
Jc


No copies available for checkout
1988
BOOK24 book jacket Ett fångstsamhälle för 7000 år sedan : boplatser och gravar i Skateholm
Larsson, Lars, 1947-
936.85


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1988
BOOK25 book jacket Fosie IV : bebyggelsen under brons- och järnålder
Björhem, Nils, 1953-
936.861


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1993
BOOK26 book jacket Flygspaning efter historia : [flygarkeologins mål och metoder] : med katalog över Esse Ericssons fly

J


No copies available for checkout
cop. 1992 ;
BOOK27 book jacket Medeltiden och arkeologin : festskrift till Erik Cinthio

Jb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1986
BOOK28 book jacket Gravskick och gravdata : rapport från arkeologidagarna 13-15 januari 1988
No copies available for checkout
1988
BOOK29 book jacket Bildkompendium för AK 001 : stenåldern
Wyszomirska, BozenaNo copies available for checkout
1989
BOOK30 book jacket Bildkompendium för AK 001 : bronsåldern
Håkansson, IngerNo copies available for checkout
1990
BOOK31 book jacket Bronsålderns gravhögar : rapport från ett symposium i Lund 15.XI-16.XI 1991

936.85


No copies available for checkout
1993
BOOK32 book jacket Textilproduktion i arkeologisk kontext : en metodstudie av yngre järnåldersboplatser i Skåne
Andersson, Eva, 1959-
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1996
BOOK33 book jacket Fornminnen i norra och östra Skåne : en vägvisare
Classon, Christer, 1950-
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK34 Hällristningar i Sverige
Fredsjö, Åke
709
2., omarbetade uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1969
BOOK35 Hällgröpningsstudier i anslutning till nya sydsvenska fynd
Lidén, Oskar
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1938
BOOK36 Järnåldersguld i Skåne
Strömberg, Märta
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1963
BOOK37 Om gånggriften i Tågarp, Ö. Tommarp och andra stenkammargravar på Österlen
Strömberg, Märta
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1971
BOOK38 Skånska bronsåldershögar
Hansen, Folke
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1938
BOOK39 Die schwedische Bootaxtkultur und ihre kontinentaleuropäischen Voraussetzungen
Forssander, John-Elof
Jc


No copies available for checkout
1933
BOOK40 Söderslätts förhistoria
Sköld, Per Edvin, 1891-1972
936.85


3 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen, Stadsbibl:Magasin 1 and Limhamn:Vuxen Facklitteratur (900-999) for checkout

Request


1968
BOOK41 Söderslätts förhistoria
Sköld, Per Edvin, 1891-1972
936.85


3 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen, Stadsbibl:Magasin 1 and Limhamn:Vuxen Facklitteratur (900-999) for checkout

Request


1968
BOOK42 Sydsvensk stenålder : belyst av fynden på boplatserna i Jonstorp / 1, Skivyxkulturen
Lidén, Oskar
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1938
BOOK43 Sydsvensk stenålder : belyst av fynden på boplatserna i Jonstorp / 2, Gropkeramikskulturen
Lidén, Oskar
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1940
BOOK44 Forntid i Sydostskåne
Strömberg, Märta
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1976
BOOK45 Fornlämningar och fynd från förhistorisk tid i Bara härad
Engström, Bengt
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1927
BOOK46 Järn i österlenska forntidsfynd
Strömberg, Märta
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1981
BOOK47 Hanaholm och de andra medeltidsborgarna i Helgeådalen : en nygranskning och komplettering av materia
Svedrell, Bengt
Jc


No copies available for checkout
1977]
BOOK48 Bronsålder på Österlen : undersökningar i Valleberga, Löderup, Ingelstorp
Strömberg, Märta
Jc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1975
BOOK49 Svenska fornlemningar aftecknade och beskrifna / 1/2, Skåne ; Skåne, Småland, Öland och Gotland
Bruzelius, Nils Gustaf
Jc


No copies available for checkout
1853, 1860
BOOK50 Fornminnen i sydöstra Skåne
Widholm, Dag, 1943-
Jc


No copies available for checkout
[1984]
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: