Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
SHELFMARKS (1-50 of 95)
Kyh
1 book jacket Räknepenningar : Ursprung, användning, utförande
Holst, Gunnar, 1911-
737


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1975
BOOK



2 Mynt från början : [hur man samlar, förvärvar, vårdar och förvarar mynt]
Tarras-Wahlberg, Björn
737


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1971
BOOK



3 Sveriges mynt 1521-1977 = The coinage of Sweden
Ahlström, Bjarne
737


2 copies available at Stadsbibl:Ljusets kalender vån 2 Konst, foto, musik, film, teater, sport and Stadsbibl:Magasin 1 Liggfoliant for checkout

Request


1976
BOOK



4 Afbildninger af samtlige hidtil kjendte danske mønter fra tidsrummet 1241-1377
Mansfeld-Bûllner, H.V.
Kyh
Rev. udg.

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen for checkout

Request


1954
BOOK



5 Anglosachsiska mynt i Svenska Kongl. Myntkabinettet funna i Sveriges jord
Hildebrand, Bror Emil
Kyh


No copies available for checkout




1846
BOOK



6 Anglosachsiska mynt i Svenska kongliga myntkabinettet funna i Sveriges jord : Ordnade och beskrifna
Hildebrand, Bror Emil
Kyh
Ny tillökt uppl

No copies available for checkout




1881
BOOK



7 book jacket Annorlunda betalningsmedel : en översikt i bild och text
Nathorst-Böös, Ernst, 1918-1988
Kyh


No copies available for checkout




1988
BOOK



8 Art in coinage : the aesthetics of money from Greece to present day
Sutherland, Carol Humphrey Vivian, 1908-1986
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1955
BOOK



9 book jacket The art of money : the history and design of paper currency from around the world
Standish, David
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2000
BOOK



10 Att samla medaljer / 1, Personmedaljer utgivna av svenska akademier
Florén, Gösta
Kyh


No copies available for checkout




1974
BOOK



11 book jacket Badges
Attwood, Philip
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2004
BOOK



12 Beskrifning öfver svenska kopparmynt och polletter / D. 1, Kopparmynt
Stiernstedt, August Wilhelm
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1871
BOOK



13 Carl Snoilsky : skalden som samlade mynt och böcker

Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2004
BOOK



14 Coinage of the Americas

Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1973
BOOK



15 Coins
Porteous, John
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1964
BOOK



16 Coins and history : selected numismatic essays : 1889 May 17th 1959
Galster, Georg
Kyh


No copies available for checkout




1959
BOOK



17 Coins of the land of Israel : collection of the Bank of Israel : a catalogue
Kindler, Arie
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


cop. 1974
BOOK



18 book jacket Coins of the world : 1750-1850
Craig, William D
Kyh
3. ed

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


cop. 1976
BOOK



19 Coins of the world : nineteenth century issues : containing an extensive list of the silver and mino

Kyh
2. ed

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


cop. 1953
BOOK



20 Coins of the world : twentieth century issues : 1901-1954 : containing a complete list of all the co

Kyh
5. ed.

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


cop. 1955
BOOK



21 book jacket The copper coinage of Imperial Russia 1700-1917
Brekke, Bernhard F
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 Liggfoliant for checkout

Request


1977
BOOK



22 book jacket Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia reperti sunt : catalogue of coins from 9th-11th centu

Kyh


1 copy available at Malmö stadsarkiv:Vuxen for checkout

Request


1985
BOOK



23 book jacket Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia reperti sunt : catalogue of coins from 9th-11th centu

Kyh


1 copy available at Malmö stadsarkiv:Vuxen for checkout

Request


1987
BOOK



24 Danmarks Myntvæsen i Tidsrummet 1146-1241 = Histoire monétaire du Danemark de 1146 à 1241
Hauberg, Peter
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1906
BOOK



25 Danmarks mønt
Bendixen, Kirsten
Kyh


No copies available for checkout




1967
BOOK



26 Ficktabell över Bernadotteska ättens svenska mynt, Karl XIV Johan - Gustaf VI Adolf 1818-1971 : med
Glück, Harry
Kyh
2. uppl

No copies available for checkout




1971
BOOK



27 Ficktabell över Bernadotteska ättens svenska mynt, Karl XIV Johan - Gustaf VI Adolf 1818-1970 : med
Glück, Harry
Kyh


No copies available for checkout




1970
BOOK



28 Ficktabell över Karl XIV Johans, Oskar I:s och Karl XV:s mynt 1818-1872
Ringström, Sten
Kyh


No copies available for checkout




1969
BOOK



29 Fynden av romerska mynt i det fria Germanien : studier i romersk och äldre germansk historia
Bolin, Sture
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1926
BOOK



30 Glimpses of history
Hannon, Brian
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1992
BOOK



31 Gold coins of the world : complete from 600 A.D. to the present : an illustrated standard catalogue
Friedberg, Robert
Kyh
2. ed

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1965
BOOK



32 Grekiska mynt ur konung Gustaf VI Adolfs samling
Schwabacher, Willy
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1962
BOOK



33 Griechische Münzen Siziliens
Hirmer, Max
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1952
BOOK



34 Huvuddragen av Sveriges sedelhistoria : 1-6
Lindgren, Torgny, 1905-1984
Kyh


No copies available for checkout




1962-63
BOOK



35 Isidor Adolf Bonniers samling af svenska medeltidsmynt

Kyh


No copies available for checkout




1957
BOOK



36 book jacket Jämförelse imellan mynts och varors värden i Sverige, uti särskildta tidehvarf : anstäld uti et tal,
Botin, Anders af
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1985
BOOK



37 Jämförelse imellan mynts och varors värden i Sverige uti särskildta tidehvarf, anstäld uti et tal, f
Botin, Anders af
Kyh


No copies available for checkout




1771
BOOK



38 Knappologi om Gustaf III:s riksdalrar
Kinnmark, Håkan
Kyh


No copies available for checkout




1957
BOOK



39 Kungl. medaljen Illis quorum meruere labores
Löfström, Karl
Kyh


No copies available for checkout




1933
BOOK



40 Kungliga myntet 1850-1950

Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1950
BOOK



41 book jacket Mark og skilling, kroner og øre : pengeenheder, priser og lønninger i Danmark i 360 år (1640-1999)
Thestrup, Poul
Kyh
2. udgave

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1999
BOOK



42 book jacket Med svensk krona : den svenska kolonien S:t Barthélemys mynthistoria 1784-1878
Olrog, Frank
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1978
BOOK



43 Medaljer och jetoner : slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets historie och antik
Rasmusson, Nils Ludvig
Kyh


No copies available for checkout




1953
BOOK



44 Militärpolletter
Widell, Magnus
Kyh


No copies available for checkout




1998
BOOK



45 Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor
Hildebrand, Bror Emil
Kyh


No copies available for checkout




1860
BOOK



46 Modern medaljkonst : internationell utställning 1955

Kyh


No copies available for checkout




1955
BOOK



47 book jacket Mynt av arabiskt ursprung funna i Skandinavien : Något om hur man tyder kufiska mynt
Holst, Gunnar, 1911-
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1973
BOOK



48 Mynt och medaljer ur Sven Svenssons samling, vilka --- försäljas å offentlig auktion --- / 2
Lagerqvist, Lars O., 1929-
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1970
BOOK



49 Mynt och människor : vikingatidens silverskatter berättar
Malmer, Brita
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1968
BOOK



50 Die Münzprägungen des Hauses Habsburg 1780-1918 und der Bundesrepublik Österreich 1918-1956
Jaeckel, Peter
Kyh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1956
BOOK



MALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: