Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
SHELFMARKS (1-50 of 601)
Nc
1 book jacket Inlandsbanan : möten och äventyr
Bergström, Lars, 1930-
914.85


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1986
BOOK2 book jacket Alla tiders landskap

914.85


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1994 ;
BOOK3 book jacket Längs spåret. 3, Stockholm-Malmö

Nc
1. uppl

No copies available for checkout
1992 ;
BOOK4 book jacket Sveriges nationalatlas. Kulturminnen och kulturmiljövård [Kartografiskt material]

948.5
1. utg

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1994 ;
MAP5 Stränder
Selander, Sten
Nc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1951
BOOK6 Sverige : geografisk beskrivning / 3, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län samt staden

Nc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1932
BOOK7 En upptäcktsresa genom Sverige : reseberättelser
Nelson, Lars P
Nc


No copies available for checkout
1918
BOOK8 Det rika och fattiga Sverige : en sommarresa 1936
Böök, Fredrik, 1883-1961
Nc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1936
BOOK9 Resa i Sverige : från Smygehuk till Pajala
Böök, Fredrik, 1883-1961
Nc


No copies available for checkout
1924
BOOK10 I kalesch genom Sverige : reseminnen för 100 år sedan
Schiller, Harald
Nc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1931
BOOK11 På stället marsch-uppbrott!
Nordström, Ludvig
Kc.5


No copies available for checkout
1936
BOOK12 Brev under resor i Sverige
Linnerhielm, Jonas Carl, 1758-1829
Nc


No copies available for checkout
1932
BOOK13 Svensk hembygd : bilder och texter
Boberg, Ferdinand, 1860-1946
Nc


No copies available for checkout
1936
BOOK14 Vi upptäcker hembygden : handledning i hembygdsstudier och för uppläggning av sockenboken

Eab


No copies available for checkout
1949
BOOK15 Ett år i Sverige / D. 1-2 (sammanbundna)
Marryat, Horace
Nc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1863
BOOK16 Konungariket Sverige : en topografisk-statistisk beskrifning med historiska anmärkningar / D. 1, Sve
Höjer, Magnus
Nc


No copies available for checkout
1875
BOOK17 Konungariket Sverige : en topografisk-statistisk beskrifning med historiska anmärkningar / D. 2:1, G
Höjer, Magnus
Nc


No copies available for checkout
1881
BOOK18 Konungariket Sverige : en topografisk-statistisk beskrifning med historiska anmärkningar / D. 2:2, G
Höjer, Magnus
Nc


No copies available for checkout
1881
BOOK19 Konungariket Sverige : en topografisk-statistisk beskrifning med historiska anmärkningar / D. 3, Nor
Höjer, Magnus
Nc


No copies available for checkout
1883
BOOK20 Genom Sveriges bygder : skildringar af vårt land och folk
Hofberg, Herman
Nc


No copies available for checkout
1872
BOOK21 Ett år i Sverige : taflor af svenska almogens klädedrägt, lefnadssätt och hemseder samt de för lande
Forssell, Christian Didrik
Mc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1864
BOOK22 Resa i Sverige : från Smygehuk till Pajala sommaren 1924
Böök, Fredrik, 1883-1961
Nc
5. uppl

No copies available for checkout
1926
BOOK23 Svensk natur från hav till fjäll / 1
Fries, Carl
Nc,u


No copies available for checkout
1950
BOOK24 Västkusten : Trälleborg-Strömstad med anslutande linjer : resehandbok på uppdrag av Kungl. järnvägss
Åsbrink, Gustav, 1867-1935
Ncb


No copies available for checkout
1920
BOOK25 Handbok för resande i Sverige : innehållande skildringar af de särskilta provinserne och deras egenh
Bohlin, Abraham
Nc
2., omarb. uppl

No copies available for checkout
1847
BOOK26 En bok om Sverige / D. 1-2 (sammanbundna), Land och folk. Historia

Nc


No copies available for checkout
1893
BOOK27 Antiqvarisk och arkitektonisk resa genom Halland, Bohuslän, Dalsland, Wermland och Westergötland år
Brunius, Carl Georg
Ncb


No copies available for checkout
1839
BOOK28 Sveriges land och folk : historisk-statistisk handbok

Nc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1901
BOOK29 Ströftåg här och der i Sverige
Lundin, Claës, 1825-1908
Nc


No copies available for checkout
1875
BOOK30 Vårt land och folk : skildringar af Sveriges natur och innebyggare : i uppsatser på vers och prosa,

Nc


No copies available for checkout
1862, 1863, 1867
BOOK31 Anders Tidströms resa i Halland, Skåne och Blekinge år 1756 : med rön och anmärkningar uti oeconomie
Tidström, Anders
Ncba


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen for checkout

Request


1891
BOOK32 Jacob Bircherods reise til Stockholm 1720
Bircherod, Jacob
Nc


No copies available for checkout
1924
BOOK33 Reise i Sverrig : aar 1838
Ursin, Georg Frederik Krüger
Nc


No copies available for checkout
1839
BOOK34 Resa genom södra och östra Sverige eller Skåne, Blekingen, Småland, Östergöthland och Södermanland t
Schubert, Friedrich Wilhelm von
Ncb


No copies available for checkout
1823
BOOK35 Breve fra Sverrige i Aaret 1812 / D. 1
Molbech, Christian
Nc


No copies available for checkout
1814
BOOK36 Breve fra Sverrige i Aaret 1812 / D. 2
Molbech, Christian
Nc


No copies available for checkout
1817
BOOK37 Breve fra Sverrige i Aaret 1812 / D. 3
Molbech, Christian
Nc


No copies available for checkout
1817
BOOK38 Lund, Upsala og Stockholm i Sommeren 1842 : nogle Blade af en Dagbog med et Tillæg om "den skandinav
Molbech, Christian
Nc


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen for checkout

Request


1844
BOOK39 book jacket Sveriges nationalatlas / Skogen / temaredaktör: Nils-Erik Nilsson

912
1. utg

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1990
BOOK40 Reseminnen på wers och prosa : samlade under en färd från Falsterbo till Haparanda åren 1873-77
Chronwall, J. H.
Nc


No copies available for checkout
1877
BOOK41 En resedagbok under en färd till Gottland år 1824
Lovén, Nils Henrik, 1801-1877
Ncbf


No copies available for checkout
1918
BOOK42 Fosterländska taflor : sammanställda från naturen och konsten, historien och samhällslifvet för Sver

Mc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 6 Raritet for checkout

Request


1855
BOOK43 Ernst Moritz Arndt's resa genom Sverige år 1804 / D. 1-2 (sammanbundna)
Arndt, Ernst Moritz
Nc


No copies available for checkout
1807
BOOK44 Ernst Moritz Arndt's resa genom Sverige år 1804 / D. 3-4 (sammanbundna)
Arndt, Ernst Moritz
Nc


No copies available for checkout
1808
BOOK45 Ernst Moritz Arndt's Resa genom Sverige år 1804 / D. 1/2
Arndt, Ernst Moritz
Nc
[Ny utg.]

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1994
BOOK46 Ernst Moritz Arndt's Resa genom Sverige år 1804 / D. 3/4
Arndt, Ernst Moritz
Nc
[Ny utg.]

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1994
BOOK47 Minnen från gesällåren under skråtiden : eller Resa till fots genom en del af Sverige, Danmark, Tysk
Öberg, PaulNo copies available for checkout
1873
BOOK48 Sviogothia munita, eller historisk förteckning, på borgar, fästningar, slott, kongs-hus och kongs-g
Rhyzelius, Andreas OlaviNo copies available for checkout
1744
BOOK49 Langebeks svenske Reise i Aarene 1753-1754 : aftryk af hans Dagbok
Langebek, Jacob, 1710-1775No copies available for checkout
1794]
BOOK50 En resa i Sverige för ett hundra år sedan : ur en gammal dagbok
Rudenschöld, CarlNo copies available for checkout
1916-1917]
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: