Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
SHELFMARKS (1-50 of 166)
Odce
1 book jacket Kommunalrättens grunder
Bohlin, Alf, 1949-
Odc
2. uppl

No copies available for checkout
1999 [dvs 1998]
BOOK2 book jacket Kommunalrättens grunder
Bohlin, Alf, 1949-
Odc
3., [omarb.] uppl

No copies available for checkout
2000
BOOK3 book jacket Kommunallagen, sekretesslagen och de kommunala företagen
Dalman, Lena, 1958-
Odce


No copies available for checkout
1995
BOOK4 book jacket Kommunal självstyrelse : kommunerna i det politiska systemet
Gustafsson, Agne, 1925-
Odc
4., reviderade uppl

No copies available for checkout
1984
BOOK5 book jacket Kommunal självstyrelse : kommuner och landsting i det politiska systemet
Gustafsson, Agne, 1925-
Odc
6., [omarb. och utök.] uppl

No copies available for checkout
1996
BOOK6 book jacket Local government in Sweden
Gustafsson, Agne, 1925-
Odc


No copies available for checkout
1983
BOOK7 Svensk stadsförvaltning på 1830 talet
Herlitz, Nils
Odce


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1924
BOOK8 Från landskommuner till Skåneförbund : tre decennier av mellankommunalt samarbete i sydvästra Skåne

Odce


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1995
BOOK9 Hundra år under kommunalförfattningarna 1862-1962 : en minnesskrift

Odc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1962
BOOK10 Svensk sockensjälvstyrelse 1686-1862 : Studier med särskild hänsyn till Linköpings stift
Johansson, K[arl] H[erbert]
Odce


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1937
BOOK11 book jacket 1991 års kommunallag : i dess lydelse den 1 januari 1998 : en handbok med lagtext och kommentarer
Lindquist, Ulf, 1926-
Odc
4. uppl

No copies available for checkout
1998
BOOK12 book jacket Den nya kommunallagen och de kommunala företagen
Dalman, Lena, 1958-
Odc


No copies available for checkout
1992
BOOK13 book jacket Pionjärer, efterföljare och avvaktare : innovationer och deras spridning bland de svenska primärkomm
Schmidt, Stephan
Odce


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1986
BOOK14 book jacket Kommunalrätt
Strömberg, Håkan, 1917-2002
Odc
14. uppl

No copies available for checkout
1992
BOOK15 book jacket Den instabila demokratin : en strategi för den kommunala självstyrelsens framtid
Wallenberg, Jan
Odce


No copies available for checkout
1996
BOOK16 book jacket Kommunal uppslagsbok

Odce(x)


No copies available for checkout
1992
BOOK17 book jacket Statens offentliga utredningar. 1967. 58. Enhetlig kommuntyp

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1922-
BOOK18 book jacket Statens offentliga utredningar. 1974. 99. Enhetlig kommunallag

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1922-
BOOK19 book jacket Statens offentliga utredningar. 1952. 14. Förslag till kommunallag m.m

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1922-
BOOK20 book jacket Vem formar politiken i kommunerna?

Odc
1. uppl

No copies available for checkout
2000
BOOK21 Kungliga bref och förordningar rörande svenska köpingar

Odce


No copies available for checkout
1904
BOOK22 book jacket Statens offentliga utredningar. 1961. 54. Ersättning för kommunala förtroendeuppdrag

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1922-
BOOK23 Anvisningar till kommunindelningsreformens genomförande

Odc


No copies available for checkout
1949
BOOK24 book jacket Den lokalpolitiska karriären : en socialpsykologisk studie av tjugo kommunalråd
Nilsson, Thorbjörn, 1960-
Odce


No copies available for checkout
[2001] ;
BOOK25 book jacket Sveriges kommunindelning 1863-1993
Andersson, Per, 1961-
Odce


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1993 ;
BOOK26 book jacket Kommunalrättens grunder
Bohlin, Alf, 1949-
Odc


No copies available for checkout
1994
BOOK27 Kommunalförbund och indelningsändringar : betänkande
No copies available for checkout
1956
BOOK28 book jacket Kommunallagen : kommentarer och praxis med ändringar t.o.m. 1 januari 2001

Odc
[3. utg.]

No copies available for checkout
2001 ;
BOOK29 book jacket 1991 års kommunallag : i dess lydelse den 1 januari 2001 : en handbok med lagtext och kommentarer
Lindquist, Ulf, 1926-
Odc
5. uppl.

No copies available for checkout
2001 ;
BOOK30 book jacket Kommunal demokrati under fyra decennier
Johansson, Folke, 1943-
Odce
1. uppl.

No copies available for checkout
2001
BOOK31 Sveriges kommuner : i administrativt, judiciellt och ecklesiastikt hänseende. 1906
Sidenbladh, KarlNo copies available for checkout
1906
BOOK32 Kommunallagarna


3. uppl.

No copies available for checkout
1956
BOOK33 Budget- och bokslutsexempel för kommuner : med kommentarer och anvisningar
No copies available for checkout
1963
BOOK34 book jacket Hur fungerar den kommunala nämndadministrationen? : en handbok i kommunalt nämnd- och protokollsarbe
Danielsson, Axel, 1950-No copies available for checkout
1985
BOOK35 book jacket Kommunal handbok : [kommunallagen jämte kommentarer, valkalender inför ... års val, sammanträdestekn


9., uppdaterade uppl.

No copies available for checkout
1998 ;
BOOK36 Kommunernas kapitalredovisning
No copies available for checkout
1956
BOOK37 Kommunernas budget och räkenskaper : betänkande avgivet av Kapitalredovisningskommittén i oktober 19
No copies available for checkout
1952
BOOK38 Korrt anwisning till läns kammar-werket : i alphabetisk ordning
Selling, MagnusNo copies available for checkout
1802
BOOK39 Kommual uppslagsbok : för land och stad med fjorton hundra prejudikat
Höjer, NilsNo copies available for checkout
1892
BOOK40 Kommunallagarna av den 21 mars 1862 : med förklaringar, prejudikat, hänvisningar och sakregister


6. uppl.

No copies available for checkout
1913
BOOK41 Kammarkollegiet : Angående ny indelning av Malmöhus län i borgerliga kommuner : B 2: nr 252
No copies available for checkout
1946
BOOK42 Svenska stadsförbundet : andra ordinarie kongressens förhandlingar i Malmö : den 3 och 4 september 1
No copies available for checkout
1915
BOOK43 Svenska stadsförbundet : styrelsens och revisorernas berättelser till fjärde ordinarie kongressen i
No copies available for checkout
1921
BOOK44 Svenska stadsförbundet : styrelsens och revisorernas berättelser till åttonde ordinarie kongressen i
No copies available for checkout
1933
BOOK45 Svenska stadsförbundet : styrelsens och revisorernas berättelser till nionde ordinarie kongressen i
No copies available for checkout
1936
BOOK46 Svenska stadsförbundet : styrelsens och revisorernas berättelser till elfte ordinarie kongressen i G
No copies available for checkout
1942
BOOK47 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga byggnads- och brand-ordning för staden Lund, gifven Stockholms slott d

351


No copies available for checkout
1828
BOOK48 book jacket Den innovativa kommunen : lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning
Frankelius, Per, 1966-
351


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2009
BOOK49 book jacket Kommunallagen, sekretesslagen och de kommunala företagen
Dalman, Lena, 1958-
Odce


No copies available for checkout
1995
BOOK50 1952 års förteckning över Sveriges storkommuner samt statliga och kommunala myndigheter
Lindberg, Erik
Odce


No copies available for checkout
1952
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: