Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
SHELFMARKS (1-50 of 134)
Oe-c
1 book jacket Den obeskedlige domaren : en dokumentär berättelse
Engström, Clas
349.485


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1989
BOOK2 book jacket Lika inför lagen? : rätten ur ett genusperspektiv

340


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1999
BOOK3 book jacket När tar EG-rätten över? : EG-rätten och dess inverkan på den svenska rättsordningen
Fritz, Maria, 1964-
341
2., [rev.] utg.

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2001
BOOK4 book jacket Barns makt

305.2


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2004
BOOK5 book jacket Swedish law in the new millennium

349.485
1. ed.

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2000
BOOK6 book jacket De politiska partiernas rättspolitik
Persson, Åsa, 1966-
349.485


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2004
BOOK7 Lagskola för folket eller samling af rättegångshandlingar, som förtjena allmogens och de närande kla
No copies available for checkout
1843
BOOK8 Att övervaka överheten
Moberg, Vilhelm, 1898-1973
Oe-c


No copies available for checkout

Request


1953
BOOK9 Effektivare kungörande

Oe-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1974
BOOK10 Enhvar sin egen lagkarl! : praktisk juridisk handbok för menige man
Bergstrand, Wilhelm Alexander, 1850-1891
Oe-c
2., rättade och tillökade uppl.

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1893
BOOK11 Enhvar sin egen lagkarl! : praktisk juridisk handbok för menige man
Bergstrand, Wilhelm Alexander, 1850-1891
Oe-c


No copies available for checkout
1887
BOOK12 book jacket Festskrift till Boel Flodgren

Oe-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2011
BOOK13 book jacket Festskrift till Hans Thornstedt

Oe-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1983
BOOK14 book jacket Festskrift till Johan Hirschfeldt

Oe-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2008
BOOK15 book jacket Festskrift till Ulf Bernitz

Oe-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2001
BOOK16 Fortsättning af then samling utaf kongl. maj:ts bref, hwilka på inkomna förfrågningar om lagens rätt
Jusleen, Johan
Oe-c


No copies available for checkout
1761
BOOK17 book jacket Från grundlag till vardagsjuridik : en vänbok till Bo Broomé

Oe-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2000
BOOK18 Handbok i svenska lagfarenheten innehållande allmänna lagen med dertill hörande författningar jemte
Carlén, Johan Gabriel
Oe-c


No copies available for checkout
1843
BOOK19 Handbok, innehållande uppgift af de fläste från äldre tider intill och med år 1825 utkomne swenska f
Branting, Johan Gustaf
Oe-c


No copies available for checkout
1827
BOOK20 Handbok, innehållande uppgift af de fläste från äldre tider intill och med år 1825 utkomne swenska f
Branting, Johan Gustaf
Oe-c


No copies available for checkout
1829
BOOK21 book jacket I lärandets tjänst : vänbok till Karin Adlercreuz

Oe-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2009
BOOK22 Juridisk brefsamling medelst formler och anmärkningar, jemte titulaturen, tabell öfwer stämpelpapper
Sellander, Magnus, 1743-1828
Oe-c
7., förbättrade och betydligt tillökta uppl

No copies available for checkout
1835
BOOK23 Kongl. Maj:ts krigs-articlar för des krigsmagt til lands och sjös : gifne Stockholms slott den 31 ma

Oe-c


No copies available for checkout
1798
BOOK24 Kongl. stadgar, förordningar, bref och resolutioner angående Swea rikes landt-milice til häst och fo

Oe-c


No copies available for checkout
1762
BOOK25 Kongl. stadgar, förordningar, bref och resolutioner angående Swea rikes landt-milice til häst och fo

Oe-c


No copies available for checkout
1765
BOOK26 Kongl. stadgar, förordningar, bref och resolutioner från åhr 1528 in til 1701 angående justitiæ- och

Oe-c


No copies available for checkout
1706
BOOK27 Matthias Calonii svenska arbeten, D. 1
Calonius, Matthias
Oe-c


No copies available for checkout
1833
BOOK28 Matthias Calonii svenska arbeten, D. 2-3
Calonius, Matthias
Oe-c


No copies available for checkout
1836
BOOK29 book jacket Mellan juridik och politik
Stjernquist, Nils, 1917-2000
Oe-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1987
BOOK30 Minnesskrift ägnad 1734 års lag av jurister i Sverige och Finland den 13 december 1934, 200-årsdagen

Oe-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1934
BOOK31 Minnesskrift ägnad 1734 års lag av jurister i Sverige och Finland den 13 december 1934, 200-årsdagen

Oe-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1934
BOOK32 Minnesskrift ägnad 1734 års lag av jurister i Sverige och Finland den 13 december 1934, 200-årsdagen

Oe-c


No copies available for checkout
1934
BOOK33 Ny lag-samling / H. 1, Innehållande de fyra förste balkarne af 1734 års lag

Oe-c


No copies available for checkout
1831
BOOK34 Ny lag-samling / H. 2, Innehållande handels-balken af 1734 års lag

Oe-c


No copies available for checkout
1837
BOOK35 Ny lag-samling / H. 3, Innehållande missgiernings-balken af 1734 års lag

Oe-c


No copies available for checkout
1839
BOOK36 Ny lag-samling / H. 4, Innehållande straff- och utsöknings-balkarne af 1734 års lag

Oe-c


No copies available for checkout
1847
BOOK37 Ny lag-samling / H. 5, Innehållande rättegångs-balken af 1734 års lag

Oe-c


No copies available for checkout
1847
BOOK38 Ny lag-samling / Supplement, Upptagande, efter samma plan som sjelfwa lagsamlingen, de efter densamm

Oe-c


No copies available for checkout
1846
BOOK39 Ny lag-samling / H. 6, Innehållande slut-supplement upptagande, efter samma plan som sjelfwa lagsaml

Oe-c


No copies available for checkout
1850
BOOK40 Ny lag-samling / H. 7, Upptagande, enligt förut följd plan, de författningar som utkommit under tide

Oe-c


No copies available for checkout
1854
BOOK41 Ny lag-samling / H. 8, Upptagande, enligt förut följd plan, de författningar som utkommit under tide

Oe-c


No copies available for checkout
1860
BOOK42 Ny lag-samling / H. 9, Upptagande, enligt förut följd plan, de författningar som utkommit under tide

Oe-c


No copies available for checkout
1874
BOOK43 Ny lag-samling / H. 10, Upptagande, enligt förut följd plan, de författningar som utkommit under tid

Oe-c


No copies available for checkout
1878
BOOK44 Den nya krigslagstiftningen : öfversiktlig framställning med hänsyn till krigrätternas verksamhet i
Schultz, Rudolf von
Oe-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1915
BOOK45 book jacket När tar EG-rätten över? : EG-rättens rättsverkan
Fritz, Maria, 1964-
Oe-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1996
BOOK46 Observationes juris practicae : thet är åthskillige påminnelser uthi rättegångs saker
Rålamb, Claes
Oe-c
[Ny utg.] / med H.K.M. privilegio andra gång uplagde och i några måål förökade

No copies available for checkout
1679
BOOK47 book jacket Personuppgiftslagen : en kommentar
Öman, Sören, 1961-
Oe-c
1. uppl.

No copies available for checkout
1998
BOOK48 book jacket Personuppgiftslagen i praktiken
Petersson, Roger, 1964-
Oe-c
3., [uppdaterade] uppl

No copies available for checkout
2004
BOOK49 Ratio omnia vincit : en vänbok till Trygve Hellners

Oe-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1998
BOOK50 Rätt i förändring : om kristendenser i svensk rätt

Oe-c


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: