Login

 


 
     
Limit to available items
SHELFMARKS (1-11 of 11)
Odz Malmö: Malmö diskontverk
1 Malmö discont : Kongl. Majt:s nådiga stadga och reglemente för en discont-inrättning med banco speci
1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1803
BOOK2 Malmö discont : underdåniga besvär till Kongl. Maj:t öfver dess och rikets höglofl. Svea Hofrätts ut
No copies available for checkout
1818
BOOK3 Slutpåstående i målet rörande de wid förwaltningen af Malmö discont-werk begångne olagligheter ...
Kruse, Nils Rudolph, 1789-18491 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1818
BOOK4 Malmö discont : Advocat-fiscalens wid K. Swea hof-rätt afgifne utlåtande [6. 4. 1818] i målet rörand
No copies available for checkout
1818
BOOK5 Malmö discont : underdåniga besvär till Kongl. Maj:t öfver dess och rikets höglofl. Svea Hofrätts ut
No copies available for checkout
1818
BOOK6 Malmö discont : Ulfwen i fårakläder eller upplysande handlingar om f.d. regements-pastorn B. P. Sant
No copies available for checkout
1818
BOOK7 Malmö discont : den ära f.d. regements-pastorn B. P. Santesson har at rädda : eller Species facti om
No copies available for checkout
1818
BOOK8 Malmö discont : röfware-anföraren och heders-ledamoten i Malmö Discont-liga Don Species Facti : elle
No copies available for checkout
1819
BOOK9 Malmö discont : i anledning af regements-pastoren B. P. Santessons småbedrifter emot de [...] direct
No copies available for checkout
1819
BOOK10 book jacket Malmö diskont : en krisanatomi
Kärrlander, Tom, 1945-
Qae


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


2008
BOOK11 book jacket Malmö diskont : en institutionell analys av en bankkris
Kärrlander, Tom, 1945-No copies available for checkout
2011
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR