Login

 


 
     
Limit to available items
Record:   Prev Next
BOOK
Title Malmö brand- och sotningsväsen : brandordningar, reglementen m.m.
Imprint Malmö

LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Malmö stadsarkiv:Referens  Odz Malmö: Malmö brand- och sotningsväsen    LIB USE ONLY  ---
Note Förvaras i kapsel
Content Innerhåller: Brandordningar, instruktioner, årsberättelser m.m. för Brandkåren i Malmö
Subject Malmö
Brandväsen
Brandkårer
Sotning
Sotare
Skorstensfejare
Record:   Prev Next