Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
SHELFMARKS (1-50 of 93)
Ohia
1 book jacket Alkoholister och nykterister : föredrag presenterade vid en nordisk konferens i Uppsala

362.292


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1991
BOOK2 book jacket Styrketårar : alkoholismens ansikten
Söderling, Lars, 1938-
362.292
2., rev. och utök. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1999
BOOK3 book jacket Nykterhetsrörelsen, nazismen och demokratin : nykterhetsrörelsen och kampen för demokratin 1930-1945
Hübinette, Staffan, 1950-
362.292


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1999
BOOK4 book jacket Lagar och politik kring alkohol : historik och kommentar till 1977/78 års alkohollagar
Hillbo, Arne
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1979
BOOK5 book jacket Nyktra svenskar : Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879-1918
Edquist, Samuel, 1973-
362.292


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2001 ;
BOOK6 book jacket Vuxna barn till alkoholister
Woititz, Janet G.
362.292
2., rev. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2002
BOOK7 Alkoholkonsumtionen i Sverige under 1990-talet

362.292


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2000 ;
BOOK8 book jacket Alkohol : ingen vanlig handelsvara

362.292


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2004
BOOK9 book jacket Svensk alkoholhistoria : och de första 50 åren med Systembolaget

362.292


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2005
BOOK10 book jacket Rörelse i tiden : en bok om kampen för ett nyktrare Sverige
Lindgren, Åke, 1931-
362.292


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2001
BOOK11 book jacket 100 års nykterhetsrörelse i Lund
Elmér, Åke, 1910-2001
Ohia


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1990 ;
BOOK12 2402 Oxie framgång 90 år
Lundberg, Arne, 1918-2002
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


[1989]
BOOK13 book jacket Absolut alkohol : sanningar och konsekvenser
Ulwan, Olof
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1992
BOOK14 Alkoholen och samhället : betänkande angående de samhällsskadliga inflytanden bruket af rusdrycker m

Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1912
BOOK15 Alkohollagstiftningen : samling av gällande författningar angående alkoholhaltiga dryckers försäljni

Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1930
BOOK16 Alkoholspörsmålet : en sociologisk-statistisk undersökning
Helenius, Matti
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1902
BOOK17 book jacket Anden i flaskan : alkoholens betydelser i olika ungdomsgrupper
Lalander, Philip, 1965-
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1998
BOOK18 book jacket Anonyma alkoholister i Sverige = [Alcoholics Anonymous in Sweden]
Helmersson Bergmark, Karin, 1956-
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1995
BOOK19 Arbetarrörelsens nykterhetspolitik : uttalanden och historik
Nerman, Ture, 1886-1969
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1966
BOOK20 Backuskulten genom tiderna
Diron
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1924
BOOK21 Carl Hurtig och hickmaniterna
Kämpe, Alfred
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1930
BOOK22 book jacket De visade vägen : IOGT-NTO 100 år : en krönika
Svensson, Arne, 1919-
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1979
BOOK23 Dold alkoholism : kartläggning och prevention
Kristenson, Hans
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1982
BOOK24 book jacket Dricker hon? : det "skamliga" missbruket
Thunberg, Karin, 1949-
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1980
BOOK25 Edv. Wavrinsky contra johaniterna
Kämpe, Alfred
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1932
BOOK26 book jacket Eldvatten : [porträtt och intervjuer]
Wiking, Albert, 1956-
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1998
BOOK27 book jacket Eldvatten : porträtt och intervjuer
Wiking, Albert, 1956-
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1998
BOOK28 Femtio års godtemplararbete i Sverige : en minnesskrift
Godtemplarorden
Ohia


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1929
BOOK29 Folket, supen och staten : systembolagskrogar och folkrestauranger 1855-1955
Boberg, Stig
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1981
BOOK30 book jacket Folksjukdom nr 1
Nordin, Sten
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1994
BOOK31 En frihetskamp genom seklerna : den svenska nykterhetsrörelsens historia i ord och bild : en bokfilm

Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1953
BOOK32 book jacket För alltid vit : elva människors uppbrott från alkoholen
Jönsson, Lennart
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1988
BOOK33 Förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker : textedition

Ohia
[Ny uppl.]

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Ref. for checkout

Request


1919
BOOK34 Giftbägaren
Sinclair, Upton, 1878-1968
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


[cop. 1958]
BOOK35 Godtemplarminnen

Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1951
BOOK36 Godtemplarorden : vad den är och vad den vill

Ohia
3. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1944
BOOK37 book jacket Gudagåvan : alkohol
Bedrup, Bengt, 1928-
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1990
BOOK38 Handbok i alkoholfrågan

Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1924
BOOK39 Historik öfwer swenska bränwinslagstiftningen under 200 år
Wieselgren, Peter, 1800-1877
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1840
BOOK40 book jacket Hur farligt är alkohol?
Ågren, Gunnar
Ohia
[Ny, utvidgad och reviderad uppl.]

No copies available for checkout
[ca 1980]
BOOK41 book jacket Hur mycket kostar supen? : om alkohol och samhällsekonomi
Johnson, Anders, 1955-
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2000
BOOK42 "I stället för motboken" : 1944 års nykterhetskommittés förslag i sammandrag
Elmér, Åke, 1910-2001
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1953
BOOK43 Kampen mot alkoholfaran : berättelser ur de svenska nykterhetssträvandenas historia

Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1932
BOOK44 Kortfattad översikt av svensk alkohollagstiftning och dess tillämpning
Bergils, Halfdan
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1943
BOOK45 Lag om behandling av alkoholister den 30 juni 1913 och dithörande författningar med motiver, förklar

Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1916
BOOK46 book jacket Lagar och politik kring alkohol : historik och kommentar till 1977/78 års alkohollagar
Hillbo, Arne
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1979
BOOK47 Lagen om nykterhetsvård : med kommentar
Klackenberg, Henrik, 1907-1995
Ohia
4 uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1967
BOOK48 Lagen om nykterhetsvård : med kommentar
Klackenberg, Henrik, 1907-1995
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1955
BOOK49 Nykterhetsrörelsen i Jönköpings län : en kort rapsodi
Hjorth, Börje
Ohia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1978
BOOK50 Nykterhetsrörelsens banerförare : biografier af nutida svenska nykterhetskämpar
Skarstedt, Wilhelm
Ohia


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1903
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: