Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
SHELFMARKS (1-50 of 118)
Ohj
1 book jacket Patriarkatets våldsamma sammanbrott & Varför våldtäkt finns
Boëthius, Maria-Pia, 1947-
305.3


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Limhamn:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


1990
BOOK2 book jacket Välfärdens genusansikte : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska

305.3


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1998
BOOK3 book jacket Nya jämställdhetslagen : kommentar och handledning i jämställdhetsarbetet
Laurén, Reidunn
305.3
1. uppl

2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1992
BOOK4 book jacket Antikens kvinnor
Setälä, Päivi
305.4


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1995
BOOK5 book jacket Synd och skam : ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880
Lindstedt Cronberg, Marie, 1957-
Kc.4


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1997 ;
BOOK6 Landskapets framtid : förändrade livsmönster och inflytande från hustrur, mödrar och döttrar på stor
Lewan, Lillemor, 1934-1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1994
BOOK7 Barrikaden valde oss : 25 år ur en kämpande förenings historia
Nilsson, Ada
Ohja


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1940
BOOK8 Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet : [sammanfattning av delrapport 1]

Ohaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1985
BOOK9 Jämställdhetsstrategi Skåne län : år 1997-2000
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1996?]
BOOK10 book jacket Gender and crime in modern Europe

305.3 engelska


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1999
BOOK11 book jacket Sweden - the equal way
Fürst, Gunilla
305.3 engelska


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1999
BOOK12 book jacket Manliga strukturer och kvinnliga strategier : en bok till Gunhild Kyle december 1987

Ohja


No copies available for checkout
1987
BOOK13 book jacket Bibliotheca feminarum : om de kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg, kvinnoliv och kvinnotanke und

Ohja


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1984
BOOK14 book jacket Homo i folkhemmet : homo- och bisexuella i Sverige 1950-2000

306.76
1. uppl

2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Mediehotell for checkout

Request


2000
BOOK15 book jacket Män och kvinnor - vad vet en genusvetare? : intervjuer med genusforskare
Höglund, Anna Maria, 1964-
305.3


1 copy available at Mediehotell for checkout

Request


2000
BOOK16 book jacket Krossa glastaket : makthandbok för kvinnor
Herngren, Maria, 1962-
Ohja


No copies available for checkout
1998
BOOK17 book jacket Jämmerdal och fröjdesal : kvinnor i stormaktstidens Sverige

Ohja


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK18 book jacket Emancipation och religion : den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1
Hammar, Inger, 1942-
Ohja


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1999
BOOK19 book jacket Fruar och mamseller : kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870
Ulvros, Eva Helen, 1954-
Kc.45


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1996
BOOK20 Bland løse quinder och erlige medtborgersker : kvinnorna på Malmö ting i slutet av 1500-talet
Nykvist, Karin
Ohj


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1996
BOOK21 Privat eller offentlig välfärd? : ett genusperspektiv på välfärdsstaternas historiska formering
Sommestad, Lena, 1957-

Korrekturrättad version

No copies available for checkout
1995
BOOK22 book jacket ResursCentrum för kvinnor i Skåne : utvärdering och verksamhetsöversikt för åren 1995-1999 : utredni
Delvéus, Viia
Ohja


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


2000
BOOK23 book jacket Kvinnor på gränsen till medborgarskap : genus, politik och offentlighet 1800-1950

305.4


No copies available for checkout
2001 ;
BOOK24 Valet mellan hem och yrke : en sociologisk analys av en valsituation med tillämpning på gifta sjuksk
Berglind, Hans, 1930-No copies available for checkout
1968
BOOK25 book jacket Hur. Nr 5 : Tema: Kvinnors historia
No copies available for checkout
1994
BOOK26 book jacket Intimitetens villkor : kön, sexualitet och berättelser om jaget
Lundahl, Pia, 1961-
Ohjh


No copies available for checkout
2001
BOOK27 book jacket Makalösa kvinnor : könsöverskridare i myt och verklighet

305.4


No copies available for checkout

Request


2002
BOOK28 Övergripande plan för jämställdhetsarbetet i Malmö stad
1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


2001
BOOK29 book jacket Genusvägar : en antologi om genusforskning

305.3
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2002
BOOK30 Utsatta flickor i patriarkala familjer : om behov av skyddat boende och andra insatser

Ohja


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


2002
BOOK31 book jacket Rummet vidgas : kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940

305.4


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2002
BOOK32 book jacket Evadøtre

Ohj


No copies available for checkout
1994
BOOK33 book jacket Att göra kön : om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män
Elvin-Nowak, Ylva, 1961-
305.3


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2003
BOOK34 "Det var ju inte bara umgås och dricka te även om det var det också-" : lesbisk separatism i Malmö u
Svensson, Matilda
Ohjh


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


[2002]
BOOK35 book jacket Synd och skam : ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880
Lindstedt Cronberg, Marie, 1957-
Kc.4


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1997 ;
BOOK36 book jacket Kvinnor på gränsen till genombrott : grupporträtt av tidevarvets kvinnor
Knutson, Ulrika, 1957-
305.4


5 copies available at Bunkeflo:Vuxen Facklitteratur (300-399), Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap , Stadsbibl:Magasin 1 and Mediehotell for checkout

Request


cop. 2004
BOOK37 Hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund av sexuell läggning
Knutagård, Hans, 1952-
Ohjh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


2004
BOOK38 book jacket Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra
Marklund, Liza, 1962-
305.3


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2005
BOOK39 Om qvinnan i Nordens forntid : ett föredrag i Akademiska föreningen i Lund
Wisén, Theodor1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1870
BOOK40 book jacket Moderata pionjärer : kvinnor i politiskt arbete 1900-2000

305.4


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2004
BOOK41 Ribersborgs kallbadhus : en jämförelse av herr- och damavdelningen ur ett genusperspektiv
Willard, LenaNo copies available for checkout
2000
BOOK42 book jacket Gösta och genusordningen : feministiska betraktelser
Hirdman, Yvonne, 1943-
305.3


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2007
BOOK43 book jacket Könskrig : hur vi delas upp och hur vi hör ihop

305.3


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2007
BOOK44 book jacket IFK : 35 års makt att forma våra egna liv och samhället : Internationella Kvinnoföreningen - lokalt


1. uppl.

No copies available for checkout
2005
BOOK45 book jacket Kvinnors livsvillkor : ett projekt om kvinnors livsvillkor i storstad respektive glesbygd
Delvéus, Viia
Ohja


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


2008
BOOK46 Hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund av sexuell läggning
Knutagård, Hans, 1952-
Ohjh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


2004
BOOK47 book jacket -som en kamel med två pucklar : om homosexuella invandrare i Sverige
Haansbæk, Thomas
Ohj


No copies available for checkout
2002
BOOK48 book jacket Hans och hennes : genus och egendom i Sverige från vikingatid till nutid
No copies available for checkout
2003
BOOK49 book jacket Fallna kvinnor : när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut
Dahlgren, Eva F., 1952-
365


4 copies available at Bellevue:Vuxen facklitteratur (300-399), Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap , Husie:Vuxen Facklitteratur (300-399) and Kirseberg:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


2013
BOOK50 book jacket "För några kvinnor tycks aldrig ha bott i Malmö": om synlighet, erkännande och genus i berättelser o
Andersson, Irene
305.4


3 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmö - Hemlån and Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


2013
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: