Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
SHELFMARKS (1-50 of 183)
Ppd
1 book jacket Vatten och avlopp i Helsingborg
Fredriksson, Jan, 1949-
Ppd


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1997
BOOK2 Luftkvaliteten i Malmöhus län
Lövblad, Gun1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1981
BOOK3 Plan för utfyllnad av södra delen av Lommabukten

Ppd


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1973
BOOK4 Miljöfarligt avfall

Ppd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1976
BOOK5 Vattenverk och vattentorn å fortifikatorisk mark
Ohlsson, Eber, 1946-
Ppd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1979
BOOK6 Lokalisering av regionalt avfallsupplag i sydvästra Skåne : utredningsetapp 2
Sydvästra Skånes Kommunalförbund
Ppd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1982
BOOK7 Lokalisering av regionalt avfallsupplag i sydvästra Skåne : utredningsetapp 2 / Bilaga
Sydvästra Skånes Kommunalförbund
Ppd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1982
BOOK8 Lokalisering av regionalt avfallsupplag i sydvästra Skåne : utredningsetapp 2 / Sammanfattning
Sydvästra Skånes Kommunalförbund
Ppd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1982
BOOK9 Förslag till regional avfallsplan för sydvästra Skåne : kort version maj 1990

Ppd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1990
BOOK10 Avloppsvattenutsläpp i Malmöhus län [1986-1990]

Ppd


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1992
BOOK11 Regional avfallsplan för sydvästra Skåne
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1991
BOOK12 Sydvattenmagasinet
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


[1985]
BOOK13 Pildammstornet : bilder från VA-verkets arkiv och Eber Ohlssons samling
No copies available for checkout

Request


1996?]
BOOK14 Kretsloppsplan : regional kretsloppsplan för avfallshantering och återvinning i sydvästra Skåne : ut
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1995
BOOK15 Vattenverket i Vomb
2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1951
BOOK16 Sydvatten : utredning för val av alternativ
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1968]
BOOK17 Centralblocket : Lasarettet i Lund / [D. 1], [Textdel]
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1968
BOOK18 Centralblocket = The Central Block : The Hospital in Lund : Lasarettet i Lund / [D. 2, [Planritninga
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1968
BOOK19 Miljöfarligt avfall : förslag till insamling i Skåne (utom nordöstra Skåne)
De Skånska Planeringsförbundens Kommitté för Miljöfarligt Avfall1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1978
BOOK20 Förslag till hantering av avloppsslam inom SSK-området och Eslövs kommun
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1976
BOOK21 Skånes och Hallands vattenförsörjning : betänkande
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1965
BOOK22 Malmö stads kraftvärmeverks tillkomst och utveckling : minnesskrift vid dess 20-åriga tillvaro
Tham, Harry
Ppd


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1971
BOOK23 Avfallsplan : för en kretsloppsinriktad avfallshantering i Malmö

Ppd


3 copies available at Bunkeflo:Vuxen Malmösamling, Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1998
BOOK24 Samordningsplan for affald i Malmö kommune och Københavns kommune : kortlægningsdel
Nielsen, Arne1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1998
BOOK25 book jacket Malmöhus län i utveckling : rapport / 1996:32. Slam från kommunala avloppsverk i Malmöhus län 1980-1

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1996
BOOK26 Förslag till nytt kloaksystem för Malmö stad, genom afskärande ledningar längs kanalerna samt aflopp

Ppd


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1902
BOOK27 Management of industrial waste in north-eastern Skåne, Sweden
Dropp, Clifford Jay
Ppdb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1997
BOOK28 Malmö stads vattenverk i Vomb
Jerdén, Alfred2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1948
BOOK29 Vattenförsörjningen i sydvästra Skåne
Jerdén, Alfred2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1942
BOOK30 Slamspridning på åkermark : fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981
Andersson, Per-Göran, 1950-
Ppd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1999
BOOK31 Förslag till kloakledning i Lund afgifvet af detill utsedde komiterade
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1886
BOOK32 Förslag till vattenledning i Lund
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1871
BOOK33 Vattenverket i Vomb
Jerdén, Alfred2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1949
BOOK34 Vattenverket i Ystad : dess tillkomst och uppbyggnad 1914-1915
1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1916
BOOK35 Vattenverket i Vomb
2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1949
BOOK36 Malmö stads renhållningsverk 1898-1948 : minnesskrift

Ppd


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1948
BOOK37 Malmö vattenledningsverks historia 1858-1910
Wendt, Ivar
Ppd


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1912
BOOK38 Nutrient removal and control at a wastewater treatment plant in Malmö
1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

ARTICLE39 Kvalitets- och säkerhetsaspekter på Malmös framtida vattenförsörjning
Bergstedt, Olof1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1998
BOOK40 Dagvattenpolicy för Malmö

Ppd


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2000
BOOK41 20 år under jorden för renare luft! : [ett sammandrag av utställningen "20 år under jorden för renar


1. uppl.

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1971
BOOK42 Medicinskt använda radionuklider i rötslam och vatten från Malmö kommuns reningsverk i Sjölunda : ra
Erlandsson, Bengt1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1977
BOOK43 Vattenverket i Vomb
Jerdén, Alfred2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1949
BOOK44 Vattenverket i Vomb : föredrag vid Svenska Gasverksföreningens årsmöte i Trelleborg 1949
Jerdén, Alfred1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1949
BOOK45 Malmö stads vattenverk i Vomb
Jerdén, Alfred2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1948
BOOK46 Malmö stads andra grundvattenverk
Jerdén, Alfred1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1949
BOOK47 Vattenförsörjningen i sydvästra Skåne
Jerdén, Alfred2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1942
BOOK48 Vattenverket i Vomb
2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1951
BOOK49 Vattenverket i Vomb
2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1949
BOOK50 Värmeförsörjningen i Malmö kommun

Ppd


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1983
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: