Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
SHELFMARKS (1-50 of 114)
Roman vietnamesiska
1 book jacket 11 phút
Coelho, Paulo, 1947-
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2008
BOOK2 book jacket Ăn bay : tiểu thuyết
Nguyễn, Trí author
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


[2018]
BOOK3 book jacket Ảo ảnh xanh xưa

Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2014
BOOK4 book jacket Ba ngày và ṃôt đ̀ơi
Lemaître, Pierre, 1951-
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2017
BOOK5 book jacket Bãi Sậy Chân Cầu
Khanh, Truong
Roman vietnamesiska
Hard cover

1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2020
BOOK6 book jacket Bãi vàng, đá quý, trâm hương
Nguyên Trí, 1956-
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2013
BOOK7 book jacket Bán đ̉ao : ṭâp truỵên
Thái, Bá Ḷơi, 1945-
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2015
BOOK8 book jacket Bàn tay và nụ hôn
Nguyên, Thị Thanh Bình
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2015
BOOK9 book jacket Bên dòng Ŝàu Dịên : tî̉eu thuŷét
Nguyên, Dinh Tu, 1974-
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2015
BOOK10 book jacket Bi ẩn ngoi nha
Watson, John R. (John Reay), 1872-
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


[2021]
BOOK11 book jacket Bíên Ḿât : M̃ôi ṣư ḷưa chọn c̉ua t̀ưng ngừơi sẽ mang t́ơi cái ḱêt cho cụôc đ̀ơi họ
Quang Vinh
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2014
BOOK12 book jacket Boss đen t̂ói đ̀ưng chạy : tî̉eu thuŷét
Mèo lừơi ng̉u ngày
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2011
BOOK13 book jacket Bưc phù điêu mạ vàng
Tông Ngọc Hân
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2019
BOOK14 Cái trông thiêc
Grass, Günter, 1927-
Roman vietnamesiska


No copies available for checkout
2002
BOOK15 Canh dông bât tân : nhung truyên hay va moi nhât
Nguyên, Ngoc Tu
Roman vietnamesiska
Tai ban lân thu 2

1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2006
BOOK16 book jacket Cây Bách Bùôn : Truỵên Trinh Thám = Sad Cypress
Christie, Agatha, 1890-1976
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2015
BOOK17 book jacket Chân Trân
Thùy Dương
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2013
BOOK18 book jacket Chơ em đên San Francisco
Dương, Thụy
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2014
BOOK19 Chuong nguyen hon ai
Hemingway, Ernest, 1899-1961
Roman vietnamesiska


No copies available for checkout

BOOK20 book jacket Chuyện ngõ nghèo : tiểu thuyết
Nguyẽ̂n, Xuân Khánh author
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2019
BOOK21 book jacket Chuyện tình Paris : tâp truyên ngan
Duong, Binh Nguyên
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2010
BOOK22 "C̉ô c̀ôn tŕăng" : tỉêu thuýêt đìêu tra hình ṣư
Nguỹên, Như Phong
Roman vietnamesiska


1 copy available at Mediehotell for checkout

Request


2002
BOOK23 book jacket Cô gái Brooklyn
Musso, Guillaume, 1974-.
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2017
BOOK24 book jacket Có tiêng nguoi trong gió
Nguyên Xuân Thuy.
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2016
BOOK25 book jacket Con đương không tăt năng

Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2014
BOOK26 book jacket Con mèo câu hôn và chiêc quân không khóa : Các tác phâm vào chung khảo cuôc thi: Nhât ký mùa hạ 2011

Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2012
BOOK27 book jacket Cuộc chiên tình tiên
Phó, Dao.
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2013
BOOK28 book jacket Đất trời vần vũ : tiểu thuyết
Nguyễn, Một author
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2019
BOOK29 Dây to hông : tiêu thuyêt
Qiongyao, pseud. för Chen Zhe
Roman vietnamesiska


1 copy available at Lindängen:Vuxen Mångspråk for checkout

Request


2000
BOOK30 Doan cuôi cuôc tinh : [tiêu thuyêt]
Quynh Dao
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2006
BOOK31 Doi tong thong
Puzo, Mario, 1920-1999
Roman vietnamesiska


No copies available for checkout
2000
BOOK32 book jacket Đưc Phật, nàng Savitri và tôi
Hô Anh Thái, 1960-
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2015
BOOK33 book jacket Ga ký ́ưc : tî̉eu thuŷét
Phong Địêp
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


©2015
BOOK34 book jacket Giêy nguoi dua thu = Kill the messenger
Hoag, Tami
Roman vietnamesiska


No copies available for checkout

Request


2009
BOOK35 Giọt máu sau cùng : câu chuŷẹn v̂è Ŷén Đô vương Trịnh B̂òng vị chúa cûói cùng c̉ua họ Trịnh tî̉e
Phan Tr̂àn Chúc 1907-1946 author
Roman vietnamesiska
Tái b̉an trên b̉an in năm 1943

1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2015
BOOK36 book jacket Gĩưa dòng ch̉ay lạc : tî̉eu thuŷét
Nguŷẽn, Danh Lam
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2015
BOOK37 Giua vong vay tran gian
Nguyen, Danh Lam
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2005
BOOK38 book jacket Hà Nội không vội được đâu
Lữ Mai
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2019
BOOK39 Ha Nôi trong măt tôi : tâp truyên ngăn
Nguyên, Khai
Roman vietnamesiska
[Ny utg.]

1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2010
BOOK40 book jacket Hành trình tình yêu
Fforde, Katie
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2011
BOOK41 book jacket
Kawabata, Yasunari, 1899-1972
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2016
BOOK42 Ho ly trang
Quynh Dao
Roman vietnamesiska
Originalupplaga

1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2004
BOOK43 book jacket Hôn lê tháng 3 : : t̂ạp truŷẹn ngan
Cao, Ting
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2008
BOOK44 Hông hanh thôn thưc : tiêu thuyêt
Cao, Ting
Roman vietnamesiska
Tai ban, 2. in lân

1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2010
BOOK45 Kafka bên bò biên
Murakami, Haruki, 1949-
Roman vietnamesiska


1 copy available at Garaget:Vuxen Mångspråk for checkout

Request


2007
BOOK46 Ke giet muon
Forsyth, Frederick, 1938-
Roman vietnamesiska


No copies available for checkout
2001
BOOK47 book jacket Ke ich ky lãng man
Beigbeder, Frédéric, 1965-
Roman vietnamesiska
Första vietnamesiska upplaga

1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2013
BOOK48 book jacket Kẻ sĩ thời loạn
Vũ Ngọc Tiến author
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2019
BOOK49 book jacket Khi trái tim còn đập
Kerangal, Maylis de, 1967-
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2018
BOOK50 book jacket Khói sẽ làm măt tôi cay
Hoàng Công Danh
Roman vietnamesiska


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 4 Mångspråk for checkout

Request


2014
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: