Login

 


 
     
Limit to available items
SHELFMARKS (1-23 of 23)
Uf(x)
1 book jacket Vad betyder växtens latinska namn : de två namndelarnas betydelse och härledning, släktets eller art
Anell, Ivar
581


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1976
BOOK2 book jacket Växter i världen : [fakta]
Bjureke, Kristina
581.9
1. uppl.

4 copies available at Bunkeflo:Barn/Unga Faktaböcker, Stadsbibl:Slottet vån 4 Naturvetenskap och matematik , Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 3 Balagan for checkout

Request


1999
BOOK3 book jacket Våra kulturväxters namn : ursprung och användning
Aldén, Björn, 1948-
580


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Naturvetenskap och matematik and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2009
BOOK4 Försök til en flora oeconomica Sveciae eller Swenska wäxters nytta och skada i hushållningen / D. 1
Retzius, Anders Jahan
Uf(x)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 6 Raritet for checkout

Request


1806
BOOK5 Försök til en flora oeconomica Sveciae eller Swenska wäxters nytta och skada i hushållningen / D. 2
Retzius, Anders Jahan
Uf(x)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 6 Raritet for checkout

Request


1806
BOOK6 book jacket Ogräsboken : om sånt som växer mellan raderna
Casta, Stefan, 1949-
Uf(x)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1983
BOOK7 Ordbog over Danmarks plantenavne / 1, [A-L]
Lange, Johan
Uf(x)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Ref. for checkout

Request


1959
BOOK8 Ordbog over Danmarks plantenavne / 2, [M-Z]
Lange, Johan
Uf(x)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Ref. for checkout

Request


1960
BOOK9 Ordbog over Danmarks plantenavne / 3, [Navneregister]
Lange, Johan
Uf(x)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Ref. for checkout

Request


1961
BOOK10 book jacket Palmer : den nya, utförliga handboken
Gibbons, Martin
Uf(x)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1999
BOOK11 Rödlistade kärlväxter i Sverige : artfakta. Vol. 1

Uf(x)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Ref. for checkout

Request


1999,
BOOK12 Rödlistade kärlväxter i Sverige : artfakta. Vol. 2

Uf(x)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Ref. for checkout

Request


1999,
BOOK13 book jacket Rödlistade lavar i Sverige : artfakta

Uf(x)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Ref. for checkout

Request


1999
BOOK14 book jacket Rödlistade mossor i Sverige : artfakta

Uf(x)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Ref. for checkout

Request


1998
BOOK15 book jacket Rödlistade växter i Sverige 1995 : Sveriges officiella rödlistor över kärlväxter, mossor, kransalger

Uf(x)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


cop. 1995
BOOK16 book jacket Stadsträd från A till Z
Bengtsson, Rune, 1945-
Uf(x)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1998
BOOK17 book jacket Stockholmsfloran : exakta växtställen för samtliga arter
Lindberg, Per Sigurd
Uf(x)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1983
BOOK18 book jacket Svenska skorplavar och svampar som växer på dem
Foucard, Tony
Uf(x)
[2., omarb. och utök. uppl.]

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2001
BOOK19 De svenska träden
Bolin, Lorentz, 1887-1972
Uf(x)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1965
BOOK20 Sydsvenska växtnamn
Vide, Sten-Bertil
Uf(x)


3 copies available at Stadsbibl:Magasin 1, Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen and Stadsbibl:Magasin 4 Ref. for checkout

Request


1966
BOOK21 Vilda och förvildade träd och buskar i Sverige : en fältflora
Ekholm, Dag
Uf(x)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


cop. 1991
BOOK22 book jacket Våra kulturväxters namn på svenska och latin

Uf(x)
[3. uppl.]

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1977
BOOK23 Växternas namn : deras betydelse och ursprung
Odhner, Einar
Uf(x)
2. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1965
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR