Login

 


 
     
Limit to available items
SHELFMARKS (1-39 of 39)
Vl
1 book jacket Teorier och synsätt i psykiatrisk-psykologisk verksamhet
Wrangsjö, Björn, 1941-
616.89
2. utg

2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Teknik och medicin and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1998
BOOK2 book jacket Psykiatri, lag och samhälle : en vandring genom svensk psykiatrisk lagstiftnings historia
Schlaug, Rudolf
344


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1989
BOOK3 Familjeterapi i ursprungsfamiljen vid kroniskt intravenöst missbruk : preliminär rapport av kliniska

Vlb


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1991
BOOK4 Bred och billig psykiatrisk prevention
Rune, Valle, 1936-
Vl


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1991
BOOK5 Injektionsmissbruk
Rune, Valle, 1936-
Vln


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1991
BOOK6 Öppen missbruksvård : jämförande studie av Kortedala, Göteborg - Fosie, Malmö
Boman, Stefan
Vl


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1996
BOOK7 book jacket Vanvettets kurer : om schizofreni
Ajanki, Tord
616.89


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1999
BOOK8 Living with the standards in a growing clubhouse
Jarl, Bengt1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

ARTICLE9 book jacket Framgångsberättelser : erfarenheter från terapi och vardagsliv

616.89


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


2003
BOOK10 book jacket Droger och disciplin : en fallstudie av narkomanvård i Malmö
Hilte, Mats, 1954-
613.8


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmö - Hemlån and Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1990
BOOK11 book jacket Mål och verklighet i ett terapeutiskt samhälle : en process- och effektstudie av en behandlingsinsti
Jenner, Håkan, 1947-
Vlb


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1979
BOOK12 book jacket Vara anhörig : bok för anhöriga till psykiskt sjuka
Moberg, Åsa, 1947-
616.89


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Teknik och medicin and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2005
BOOK13 book jacket Ut ur dimman
Åberg, Lars, 1950-
617.03


3 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmö - Hemlån, Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1987
BOOK14 book jacket Rapport från ett terapeutiskt samhälle
Jenner, Håkan, 1947-
Vlb


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1977
BOOK15 Demokratisk terapi? Terapeutisk demokrati? : om informellt ledarskap på Hindbykollektivets allmänna
Danielsson, Karl-Göran1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1978
BOOK16 Förbättrade resurser avseende medicinsk behandling av alkoholskadade (alkoholklinik, konvalecenthem
1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1964
BOOK17 Vad kan man göra för att behov av narkotika, alkohol och sniffningsmedel skall upphöra? : 427 elever
Gardestedt, Leif1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1980
BOOK18 Lindängenrapporten : en beskrivning av en decentralicerad barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning
1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1978
BOOK19 book jacket Andras ungar
Hayden, Torey L
Vl


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1991
BOOK20 Bred och billig psykiatrisk prevention
Rune, Valle, 1936-
Vl


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1991
BOOK21 book jacket Dom har stulit mitt liv! : Lennart Hebel - fri efter 35 år på Beckomberga

Vl


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1976
BOOK22 Dårskapens gränser : om mord, domstolar och rättspsykiatri under 1800-talet
Drugge, Ulf 1945-
Vl


No copies available for checkout
2001
BOOK23 book jacket Ingen ingenstans : [en autistisk flickas självbiografi]
Williams, Donna
Vl


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1993
BOOK24 book jacket "Mi mam" : ännu ett år med Olof
Ahnve, Karin
Vl


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1991
BOOK25 Mordbrännare : en kriminalpsykologisk studie på grundval av ett svenskt rättspsykiatriskt material
Gerle, Bo
Vl


No copies available for checkout
1943
BOOK26 Det mänskliga själslivet i belysning av sinnesjukläkarens erfarenhet / 1, Grundlinjer till en allmän
Gadelius, Bror
Vl
2. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1926
BOOK27 book jacket Den möjliga och omöjliga psykiatrin : utveckling och erfarenheter av sektoriserad psykiatri
Crafoord, Clarence, 1936-
Vl


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1987
BOOK28 Rättspsykiatri i kort framställning jämte huvuddragen av lagstiftningen rörande psykiskt abnorma
Rylander, Gösta
Vl


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1947
BOOK29 book jacket Sinnessjukhuset : bilder ur psykiatrins historia
Beckman, Vanna, 1938-
Vl


No copies available for checkout

Request


1984
BOOK30 Sju förskolebarn med autism i Malmö kommun : en pilotstudie ur interaktionistiskt perspektiv
Andersson, Jonas, 1958-
Vl


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1991
BOOK31 book jacket Stjärnhimmel : om livet med ett gåtfullt barn
Ahnve, Karin
Vl


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1989
BOOK32 Tidig svensk psykiatri : de tre första psykiatriprofessorerna i Stockholm 1861- 1902 Öhrström, Björn
Harding, Gösta
Vl


No copies available for checkout

Request


1975
BOOK33 book jacket Den tomma fästningen : infantil autism - symtom och behandling
Bettelheim, Bruno
Vl


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1982
BOOK34 Upplevelse - beteende
Laing, Ronald David
Vl


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1969
BOOK35 book jacket Utvägar : röster om psykiskt lidande

Vl
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1990
BOOK36 book jacket Vårdad till vanvett : rapport från ett svenskt mentalsjukhus

Vl


No copies available for checkout

Request


1975
BOOK37 book jacket Välfärd och valfrihet : service, stöd och vård för psykiskt störda : slutbetänkande
Psykiatriutredningen
Vl


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1992
BOOK38 book jacket En värdigare psykiatri : Malmö steget före : en besvärlig patient som ställer krav, hoppfullhet i ka

Vl


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK39 Öppen missbruksvård : jämförande studie av Kortedala, Göteborg - Fosie, Malmö
Boman, Stefan
Vl


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1996
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR