Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
SHELFMARKS (1-50 of 115)
Vn
1 book jacket Hur mår Malmö? : folkhälsorapport 1996
Lindström, Martin
Vn


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1996
BOOK2 book jacket Ett gott liv

Vn


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1998
BOOK3 book jacket Skolbarns och ungdomars hälsa i Malmöhus läns landsting
Kornfält, Ragnhild
Vn


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1993
BOOK4 book jacket Hälsan i Malmöhus läns landsting 1993
Lithman, Thor1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

RequestBOOK5 book jacket Folkhälsoarbete i samverkan : -policyprogram för Malmöhus läns landsting
Karlsson, Kent, 1948-
Vn


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1995
BOOK6 book jacket Hur mår Skåne? : folkhälsorapport 1996

Vn


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1996
BOOK7 book jacket Psykosociala faktorer och hälsa : en befolkningsstudie i Malmöhus läns landsting
Karlsson, Kent, 1948-1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1997
BOOK8 book jacket Miljörelaterade folkhälsomål för Skåne

Vn


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1997
BOOK9 Folkhälsoarbetet i Kristianstads län : utvärdering för utveckling
Sarv, Hans, 1943-1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


[1994]
BOOK10 Über die Aborte in Malmö 1897-1928 : eine statistisch-medizinisch-soziale Studie
Lindqvist, Erik1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1931
BOOK11 Retirement, health and socio-psychological conditions : a longitudinal study of 116 municipally empl
Östberg, Henrik, 1943-1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1992
BOOK12 Folkhälsorapport - Malmö kommun, 1991 / Tabell- och referensbilaga
Nilsson, Åsa1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1992
BOOK13 Folkhälsorapport : Malmö kommun, 1991
Nilsson, Åsa1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1992
BOOK14 Vem sjukskriver malmöborna? : en studie av sjukintyg hösten 1991
Adolfsson, Åke1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1992
BOOK15 Vem sjukskriver? : en studie av sjukskrivningsmönster i nio kommuner i Malmöhus län 1992
Adolfsson, Åke1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1993
BOOK16 Från 0 till 91% : en studie bland homo- och bisexuella kvinnor och män i Malmö : säkrare sex-strateg
Andersson, Anders
Vnd


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1998
BOOK17 Hur mår barn och ungdomar i Malmö? : folkhälsorapport 1998
Olivius, Gunilla
Vn


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


Universitetssjukhuset MAS, 1998
BOOK18 Skador på grund av olycksfall : skaderegistrering i Malmö kommun 1993 : huvudrapport
Modén, Birgit
Vn


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1995
BOOK19 Livsmedelsstyrelsens i Hälsingborg : cirkulär nr 1-90, 1917-1919

Vn


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1917-1919]
BOOK20 book jacket Horan och batongen : prostitution och repression i folkhemmet
Söderblom, Tomas, 1962-
Kc.5


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 4 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1992 ;
BOOK21 Den disciplinerade dubbelmoralen : studier i den reglementerade prostitutionens historia i Sverige 1
Lundquist, Tommie
Vndp


No copies available for checkout
1982
BOOK22 book jacket Könshandelns främjare och profitörer : om förhållandet mellan hallick och prostituerad
Månsson, Sven-Axel, 1946-
Vndp


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1981
BOOK23 book jacket Sinners and citizens : bestiality and homosexuality in Sweden 1880-1950
Rydström, Jens, 1955-
Vnd


No copies available for checkout
2001
BOOK24 Somatic versus nonsomatic shoulder and back pain experience in middle age in relation to body build,
Bergenudd, Hans1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

ARTICLE25 book jacket Life patterns and health : a longitudinal study of men from childhood to middle age
Furu, Margareta, 1930-No copies available for checkout
1985
BOOK26 Studier av hälsorisker i den industriella arbetsmiljön : ett forskningsfält i farozonen
Taube, Adam, 1932-No copies available for checkout
1990
BOOK27 book jacket Mord, misshandel och sexuella övergrepp : historiska och kulturella perspektiv på kön och våld

364


No copies available for checkout
2001
BOOK28 book jacket Sex i folkhemmet : RFSUs tidiga historia
Lennerhed, Lena, 1954-
306.7


No copies available for checkout

Request


2002
BOOK29 Hälsoförhållanden i Skåne : folkhälsoenkät Skåne 2000

Oi


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


2000
BOOK30 book jacket Om sundhed och ohälsa kring Sundet : rapport 2002

Vn


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


2002
BOOK31 Hälsovårdsstadgan av den 19 juni 1919 : jämte lagar och författningar rörande allmän hälsovård, epid

Vn
3., omarb. och utök. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Ref. for checkout

Request


1945
BOOK32 Hälsovårdsstadgan med anvisningar och rättsfall
Florén, Gösta
Vn
10. uppl.

No copies available for checkout
1972
BOOK33 book jacket I skuggan av Pappa : familjerätten och hanteringen av fäders våld
Eriksson, Maria, 1969-
362.82


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2003
BOOK34 Eldbegängelsens historia i Sverige : fem årtionden svenska eldbegängelsrörelse : 31/5 1882-1932
Övden, Oscar
Vn


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1932
BOOK35 Hygieniska inrättningars inverkan på hälsotillståndet i städerna. 1, Stockholm, Göteborg, Malmö, Nor
Lindman, Carl1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1905
BOOK36 Populära föredrag i medicinska ämnen. 2, Helsobringande sommarlif
Bergsten, Wilhelm, 1828-19051 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1877
BOOK37 Kristidens inverkan på folkskolebarnen. : en undersökning, utförd av Hälsingborgs folkskolor vårterm
Christensson, Anna1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1919
BOOK38 Eldbegängelsen : innebörd och värde
Schlyter, Gustav
Vn


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1913
BOOK39 Första nordiska eldbegängelsekonferensen i Hälsingborg : den 8 juli 1922 : protokoll och handlingar

Vn


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1923
BOOK40 Första nordiska eldbegängelsekonferensen i Hälsingborg : den 8 juli 1922 : protokoll och handlingar

Vn


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1923
BOOK41 Die Feuerbestattung und ihre kulturelle Bedeutung : der Tempel des Friedens

Vn


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1922
BOOK42 Hälsingborgs Eldbegängelseanläggning = Die Feuerbestattungsanlage in Hälsingborg : "Tempel des Frie

Vn


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1929
BOOK43 Hälsingborgs Eldbegängelseanläggning = Die Feuerbestattungsanlage in Hälsingborg : "Tempel des Frie

Vn


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1929
BOOK44 Die Halle des Lebens : die Geschichte eines dreissigjähringen Kampfes für die Umwandlung unserer Fr
Schlyter, Gustav
Vn


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1937
BOOK45 Handlingar angående lotterimedel till en mönsteranläggning för eldbegängelse i Hälsingborg m.m. = Ac

Vn


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1929
BOOK46 Ostium : revue internationale sur les questions concernant nos morts
Sjöström, Carl1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1926
BOOK47 Social network, social support and health in elderly men : a population study
Hanson, Bertil S., 1946-1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1988 ;
BOOK48 Prostitutionsprojektet : en delrapport
Larsson, Stig, 1943-
Vndp


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1980
BOOK49 Översyn av Malmö kommuns företagshälsovård
1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1985
BOOK50 Arbetsmiljö i växthus : en intervjuundersökning i Malmö
Nilsson, Kurt, 1937-1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1975
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: