Login

 


 
     
Limit to available items
Record:   Prev Next
ARTICLE
Title Kruttillverkning och krutbruk i Skåne före 1682

Content 1681 startade tillverkningen av svartkrut i Torsebro
Subject Torsebro
Host Ale. Historiska tidskrift för Skåne Halland och Blekinge 1997 H 2 s 1-6: ill.litt
Record:   Prev Next