Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby TITLES are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Year Entries
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, 51   1999 1
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, 58 : Mulk, Inga-Maria,  2021 1
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, 64 : Jacobsson, Roger,  2009 1
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, 68 : Nordin Hennel, Ingeborg,  2014 1
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, 58 : Mulk, Inga-Maria,  2021 1
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, nr 79 : Lindén, David,  2018 1
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, nr 79 : Lindén, David,  2018 1
Kungl. Skånska Dragonregementets historia : Platen, Carl Gustaf von  1901 1
Kungl. Skånska Dragonregementets historia : i sammandrag. 3 : organisation och krigshistoria 1721 t : Platen, Carl Gustaf von  1926 1
Kungl. Skånska Husarregementets Bibliotek : stadgar och katalog   1914 1
Kungl. Skånska husarregementets standar och pukor : Ramel, Otto Malte  1926 1
Kungl. Skånska Kavalleriregementet : översikt   1936 1
Kungl. Smålands husarregementes historia   2014 1
  Kungl. stadgar, förordningar, brev och resolutioner angående Svea rikes landmilis till häst och f   2
Kungl. stadgar, förordningar, brev och resolutioner från år 1528 intill 1701 angående justitie-   1706 1
Kungl. statskontoret 1680-1930 : Bååth, Ludvig Magnus  1930 1
Kungl. Statskontorets och Kungl. Maj:ts ich rikets kammarrätts underdåniga utlåtande öfver ett i   1907 1
Kungl. Statskontorets underdåniga utlåtande de 19 januari 1911 angående förslag till förordning   1911 1
Kungl. Statskontorets underdåniga utlåtande den 9 juni 1905 angående förändradt ordnande af det   1905 1
Kungl. Statskontorets underdåniga utlåtande den 22 juni 1905 angående 1902 års löneregleringsko   1905 1
Kungl. Statskontorets underdåniga utlåtande den 31 december 1908 angående sättet för verkställ   1909 1
Kungl. Statskontorets underdåniga utlåtanden i fråga om inrättande av ett riksrevisionsverk avgi   1915 1
Kungl. svenska segelsällskapet 1830-1930 : Haglind, Henning  1930 1
Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens handlinga Band 26, Afd. 2, No. 1 : Kurck, Claes  1901 1
Kungl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar 12:1 : Nilsson, Erik,  1968 1
  Kungl. Svenska vetenskapsakademiens historia 1739-1818 1 , [Tiden intill Wargentins död]   2
Kungl. Svenska vetenskapsakademiens historia 1739-1818 2 , [Tiden 1783-1818] : Lindroth, Sten    1
Kungl. Södra Skånska Infanteriregementes Bibliotek : katalog över regementsbiblioteket I 7 / Revi   1953 1
Kungl. Tekniska högskolan 1912   1912 1
Kungl. utrikesdepartementets kalender   1899 1
Kungl. utrikesdepartementets kalender : 1951 : i kalendern införda uppgifter äro anmälda före de   1951 1
Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar : Botin, Anders af  1771 1
Kungl. Vetenskapsakademiens porträttsamling   2015 1
Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala handlingar ; 17 : Davidsson, Åke  1975 1
  Kungl. Vetenskapssocietetens årsbok -- See also Årsbok (Kungl. Vetenskapssocieteten i Uppsala).   1
Kungl. Vetenskapssocietetens årsbok     1
Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : Hamner, John Wilhelm  1933 1
Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens handlingar : Almgren, Oscar  1927 1
Kungl. vitterhets historie och antikvitets akademin : Ekhoff, Emil  1916 1
Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien : Lundberg, Erik,  1935 1
Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien ; 19 : Stenberger, Mårten  1933 1
Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien 21 : Nerman, Birger  1935 1
Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien handlingar. Antikvariska serien, 51 : Biörnstad, Margareta,  2015 1
Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien handlingar. Antikvariska serien, 54 : Jensen, Ola W.,  2018 1
  Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien handlingar. Antikvariska serien, 51   2
Kungl. vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 33:5-6 : Brate, Erik,  1925 1
Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 37:1 : Hansson, Harald  1927 1
Kungl. vitterhets. - historie-och antikvitetsakademiens handlingar ; 61:1 : Friberg, Axel  1945 1
Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 65   1948 1
Kungl. vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 70:1 : Åberg, Nils,  1949 1
Result page:  Prev Next