Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby TITLES are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Year Entries
Minnesskrift : logen Vasa F.G.D.O. 1920 15/4 1945   1945 1
Minnesskrift : Lunds Bageriidkareförening 50 år den 31 januari 1950 : Lunds Bageriidkareförening  1950 1
Minnesskrift : Lunds stads koloniträdgårdar 1905-1924 : Lunds stads koloniträdgårdar  1924 1
Minnesskrift : Malmö bageriarbetarefackförenings första halvsekel : 1886-1936 : Finnström, Karl E.,  1936 1
Minnesskrift : Malmö skrädderiidkareförening : 1889-1939 : Wilke, Albin  1939 1
Minnesskrift : Malmö varuutkörarefackförening genom ett kvartssekel 1902-1927   1927 1
Minnesskrift med anledning af Engelholms 400-årsjubileum : 25/1 1516-1916   1915 1
Minnesskrift med anledning af Kristliga Föreningens af Unge Män i Hälsingborg 25-åriga tillvaro   1917 1
Minnesskrift med anledning af Lunds Bageriidkareförenings 35-årsjubileum : 31/1 1900-1935 : Lunds Bageriidkareförening  1935 1
Minnesskrift med anledning av den svenska befolkningsstatistikens 200-åriga bestånd   1949 1
Minnesskrift med anledning av Göteborgs vattenledningsverks 150-årsjubileum   1937 1
Minnesskrift med anledning av Logen V Capellas 75-årsjubileum 2/11 1985   1985 1
Minnesskrift med anledning av stadsfullmäktiginstitutionens i Lund femtioåriga tillvaro   1913 1
Minnesskrift med anledning av Unanderska släktföreningens 25-åriga tillvaro : Unander, Wiktor  1938 1
Minnesskrift : Missionsföreningen Limhamns friförsamling : 1883-1913 : Berdén, Aron  1913 1
Minnesskrift till Kristianstads Traktatsällskaps femtioårsjubileum : Kristianstads Traktatsällskap  1904 1
Minnesskrift till Piteå stads 300-årsjubileum : Steckzén, Birger,  1921 1
Minnesskrift till S:t Johannes logen Acacians 75-årsdag : 1913-1938   1938 1
Minnesskrift till S:t Johannes logen Acacians halfsekelsjubileum : 1863-1913   1913 1
Minnesskrift till Svenska Diakonissanstaltens femtioårsjubileum : Lönegren, Ernst  1901 1
Minnesskrift utg. af Ystads fornminnesförening 1907-1917   1917 1
Minnesskrift utgifven med anledning af H.M. Konung Gustaf V:s 10-åriga regering   1917 1
Minnesskrift utgiven av Idrottsföreningen Kamraterna Hälsingborg vid dess 25-års jubileum 19/9 18   1921 1
En minnesskrift utgiven av Malmö Scoutkår med anledning av dess 25-års jubileum   1938 1
Minnesskrift utgiven av Svenska stadsförbundets tidskrift till 50-årsdagen av förordningens om ko   1912 1
Minnesskrift utgiven med anledning av Kolsva idrottsförenings 30-årsjubileum 1906-1936 : en idrott   1936 1
Minnesskrift utgiven med anledning av Malmö stads skorstensfejaremästareförenings 25-års jubileu : Fors, Jerry  1946 1
Minnesskrift utgiven med anledning av Nationella ungdomsförbundets i Lund 10-åriga tillvaro : 1918 : Nationella ungdomsförbundet  1928 1
Minnesskrift : utgiven med anledning av Skånes missionssällskaps 40-årsjubileum den 23 och 24 jun   1917 1
Minnesskrift utgiven med anledning av Svenska tobaksmonopolets tjugofemåriga verksamhet den 1 juni   1940 1
Minnesskrift utgiven med anledning av Sveriges Bleck- & Plåtslagaremästareförbunds distrikt 12 35 : Wojidkow, Fritz  1930 1
Minnesskrift : utgiven med anledning av Universitets-Apoteket Svanens i Lund 300-års jubileum : 162   1927 1
Minnesskrift vid 1818 års lik-compani i Kristianstad : 140 årsfest den 28 december 1958 : historik : Carlsson, Hugo  1958 1
Minnesskrift vid Alingsås stadsfullmäktiges 50-årsjubileum 1896 3/1 1946 : Nilsson, Alfons  1945 1
Minnesskrift vid Allhems Typografers Personalklubbs 15-årsjubileum : å Siriusordens festvåning, l   1942 1
Minnesskrift vid Allmänna Svenska Prästföreningens 25-årsjubileum 1928   1928 1
Minnesskrift vid de skånska skytteförbundens 25-års jubileum   1928 1
Minnesskrift vid Hälsingborgs Segelsällskaps 10-års jubileum 17/3 1921   1921 1
Minnesskrift vid Kungl. Skånska Dragon Regementets tvåhundrafemtio-års jubileum 1676-1926 : Platen, Carl Gustaf von  1926 1
Minnesskrift vid Kungl. Skånska dragonregementets tvåhundrafemtio-års jubileum : Platen, Carl Gustaf von  1926 1
Minnesskrift vid Kvartettsångsällskapets i Hälsingborg 25-årsjubileum 1920 : Edberg, Bruno  1920 1
Minnesskrift vid Lunds Privata Elementarskolas 75-årsfest   1923 1
Minnesskrift vid Malmö borgarskolas 75-årsjubileum   1949 1
Minnesskrift vid Malmö nya arbetareförenings 50-års jubileum den 29 januari 1922   1922 1
Minnesskrift vid Manskören Harmonis 25-års-jubileum den 26 januari 1921   1921 1
En minnesskrift vid sextioårsjubileet   1953 1
Minnesskrift vid Simrishamns fabriks- och hantverksförenings sekeljubileum : 1847-1947   1947 1
Minnesskrift vid Skyttesakens Vänners 1sta stora skyttefest d. 14 aug. 1904   1904 1
Minnesskrift vid Skånska Jaktföreningens 50-årsjubileum den 5 juli 1915 : Samzelius, Hugo,  1915 1
Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges femtioårsjubileum den 20 april 1913   1913 1
Result page:  Prev Next